Beth sy'n gweithio a beth sydd ddim mewn hysbysebu ar-lein + meincnodau allweddol

Ffotograffau adneuo 88135304 m 2015

MarketingSherpa's Canllaw Hysbysebu a Meincnod Ar-lein 2008 + Meincnodau ei eni o gred bod hysbysebu ar-lein ar hyn o bryd yn cael ei gamddeall, ac o ganlyniad, yn cael ei danddefnyddio. Nid yw hyn i ddweud y dylai'r hysbysebwyr presennol gynyddu gwariant ar-lein yn unig. Yn hytrach, credwn y bydd hysbysebwyr a all ddod o hyd i gydbwysedd rhwng hysbysebu darbodus, effeithlon a chwalu annibendod, hynod ddiddorol yn cyflawni ROI llawer gwell iddynt eu hunain a phrofiad ar-lein llawer mwy cadarnhaol i ddefnyddwyr. Mae llawer o ddarnau symudol yn ffitio i mewn i ymgyrch ar-lein, felly nid yw hon yn dasg hawdd.

Y bloc clwydi cyntaf, y mae'n rhaid ei oresgyn, yw bod mathemateg cyfryngau hen ysgol yn seiliedig ar gyfyngiadau cyfryngau traddodiadol, llinol, analog, ac nad yw'n adlewyrchu realiti cyfryngau digidol aflinol. Am y rheswm hwn, mae angen i fathemateg cyfryngau digidol ddod yn fwy soffistigedig, a derbyn mwy ymhlith gweithwyr proffesiynol y cyfryngau. Un o'r ffyrdd amlycaf o ychwanegu soffistigedigrwydd at bryniannau cyfryngau digidol yw edrych yn agosach ar amlder. Nid yw cyfryngau traddodiadol yn caniatáu i amlder gael ei reoli ar y lefel unigol, ond mae digidol yn gwneud hynny. I'r perwyl hwnnw, cawsom ddata gan InsightExpress yn dangos sut mae amlder yn effeithio ar effeithiolrwydd hysbysebion, gwnaethom edrych ar gyfraddau trosi agregau yn ôl amlder yr amlygiad o Doubleclick, ac yna egluro sut i weithredu polisi capio amledd sy'n gwneud synnwyr ar gyfer pob strategaeth hysbysebu.

Cyfyngiad arall ar gynllunio cyfryngau traddodiadol a mathemateg yw diffyg ystyriaeth ar gyfer ansawdd ar lefel y defnyddiwr unigol. Gyda thechnegau prynu traddodiadol, mae rhywfaint o “wastraff” yn gynhenid ​​ac yn anodd ei gyfrif. Gall a dylai hysbysebwyr digidol fod yn ffactoreiddio mewn metrigau ansoddol wrth gynllunio cyfryngau. Gall hyn fod ar sawl ffurf, o dargedu ymddygiadol datblygedig i bennu gwerth yn ôl cyfraddau trosi. Rydym yn arddangos ffyrdd o neilltuo ansawdd i leoliadau trwy dynnu llygaid, ac effeithiolrwydd cyfryngau trwy astudiaethau effeithiolrwydd traws-gyfryngol. Y pwynt yw y dylai cyfrifo cyrhaeddiad effeithiol yn hytrach na chyrhaeddiad yn unig fod yn norm ar lwyfannau digidol.

Nid ydym yn credu bod bwled hud ar gyfer creu'r hysbyseb perffaith, ac rydym wir yn annog pobl i fod yn greadigol a rhoi cynnig ar bethau newydd. Yn ôl ein hymchwil, yr hysbysebwyr sy'n rhoi cynnig ar bethau newydd ac yn eu profi'n gyson sy'n gwneud yn dda yn gyson. Rydym yn annog ymchwil a phrofi yn gryf ac yn dangos prawf o'n harolwg y gall ymchwil ansoddol, sy'n effeithio ar y mewnwelediadau wrth greu hysbysebion, fod yn fwy effeithiol o safbwynt ROI na gwella olrhain neu brofion A / B.

Mae targedu cyd-destunol ac ymddygiadol yn gwella Hysbysebu Ar-lein

Yn olaf, mae angen i Analytics wella ymgorffori metrigau wedi'u modelu ar gyfer effeithiolrwydd. Trwy ddylunio dangosfyrddau brandio sy'n ymgorffori'r ddau fetrig brand a ragamcanir o ddata sampl arolwg gyda metrigau a arsylwyd, wedi'u tracio fel argraffiadau a chliciau, mae'n bosibl i farchnatwyr gael darlun llawnach o'r hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd gydag ymgyrch ar-lein. Mae gormod o ddata a dim digon o fewnwelediad ar gael.

Nid oes gennym yr holl atebion, ond mae gennym lawer ohonynt, a lle nad oes gennym ni, rydyn ni'n gobeithio darparu trafodaeth, syniadau newydd a phrofi. Gwthio hysbysebu ar-lein o ble mae hi i ble y gallai fod yn broses araf, ond mae'n un rydyn ni'n edrych ymlaen at gymryd rhan ynddi.

3 Sylwadau

 1. 1

  nid yw'n mynd i ddigwydd. nid oes hysbysebu yn y cyfryngau cymdeithasol y tu hwnt i hysbysebion baner. Mae popeth arall yn SPAM. Y bet orau yw gosod cynnyrch mewn youtubes

 2. 2

  Ar hyn o bryd rydw i yng nghynhadledd Ad Tech ym Mharis ac mae'r prif thema sy'n codi dro ar ôl tro yma yn dri pheth:

  1. Cyrhaeddiad wedi'i dargedu - er bod cynnwys ac ansawdd yn hynod bwysig, mae gwybod arferion eich darllenwyr hyd yn oed yn bwysicach. Gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yw'r dewis amlwg dim ond oherwydd eu bod yn storio'r mwyaf o wybodaeth am eu defnyddwyr. Fodd bynnag, wrth i amser symud ymlaen a gwefannau cynnwys da seilio eu darllenwyr ar danysgrifwyr p'un a yw'r cynnwys yn rhad ac am ddim neu'n premiwm, y gwefannau hyn fydd y lleoliad lleoliad delfrydol ar gyfer hysbysebu ar-lein. Mae creu rhwydwaith blogwyr Forbes 400 yn brawf o hyn.
  2. Gwariant Ad Ar-lein - Dyfynnodd Michael Kleindl o Wunderloop y bydd 10% ar-lein o fewn blwyddyn o gyfanswm canran yr holl wariant ar hysbysebion, p'un a yw'n deledu, radio, papurau newydd ac ati. Credai'n bersonol fod hyd yn oed 10% yn rhy isel ac mae o'r farn y bydd y DU yn agosach at 50% o fewn blwyddyn.
  3. Wrth i deledu digidol dyfu, mae hysbysebu ar-lein ar y teledu hefyd yn tyfu. Ffactor enfawr arall yw'r cynnydd yng nghyflymder y Rhyngrwyd. Mae rhai cwmnïau (bydd yn rhaid i mi wirio fy nodiadau) yn addo cyflymderau lawrlwytho 100mb mewn cartrefi personol o fewn blwyddyn. A fydd unrhyw un yn gwylio cebl neu deledu daear bellach mwyach unwaith y bydd hyn yn digwydd? Bydd yn gystadleuaeth enfawr.

  Fel y nododd Doug, bydd yn ymwneud ag adrodd a dadansoddeg. Mae'n debyg mai dyna pam mae rhwydweithiau hysbysebu yn buddsoddi cymaint o arian mewn technoleg adrodd sy'n gyfeillgar i gleientiaid.

  Yn bersonol, credaf y bu nifer o gychwyniadau ffug ar y Rhyngrwyd. Rwy'n credu ein bod ni'n ei brofi ar gyfer symudol ar hyn o bryd. Fodd bynnag, er gwaethaf y diffyg gweledigaeth ar hyn o bryd ar gyfer hysbysebu symudol effeithiol da, mae'r Rhyngrwyd bellach yn cynnwys cenhedlaeth gyfan o bobl sydd wedi cael amser i ddysgu o gamgymeriadau'r gorffennol a'i gael yn iawn o'r diwedd.

  • 3

   Michael,

   Gallwch chi ddiolch i Tim o Marketing Sherpa am y swydd wych hon - fe wnes i eu gwahodd i wneud swydd westai ac fe wnaethant godi pwnc rhagorol! Mae eich adborth yn rhagorol.

   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.