Pa Dechnoleg sy'n Lladd

bydd technoleg yn lladd

Dyma fideograffig gwych gan Socialnomics ac Eric Qualman, awdur Arweinydd Digidol: 5 Allwedd Syml i Lwyddiant a Dylanwad. Rwy'n cymryd eithriad i'r term lladd. Er bod llawer o swyddi'n cael eu colli yn ystod cyfnodau arloesol iawn, does gen i ddim amheuaeth bod cynnydd net mewn swyddi a chyfleoedd. Yn anffodus, mae gennym ni rymoedd gwleidyddol ac economaidd sy'n ceisio gwrthsefyll y newidiadau yn hytrach nag addasu. Yn fy marn ostyngedig, mae hynny'n arafu cynnydd cyffredinol arloesi.

Y naill ffordd neu'r llall, mae'n fideo difyr gyda thrac sain gwych!