Yr hyn y mae Peiriannau Chwilio yn ei Ddarllen ...

Ffotograffau adneuo 20583963 m

Mae peiriannau chwilio yn mynegeio tudalennau gydag algorithmau cymhleth sy'n pwyso tunnell o wahanol newidynnau, yn fewnol ac yn allanol i'ch tudalen. Rwy'n credu ei bod yn bwysig cydnabod pa elfennau allweddol y mae Peiriannau Chwilio yn talu sylw iddynt, serch hynny. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn elfennau y mae gennych reolaeth lawn drostynt wrth gynllunio neu ddylunio'ch gwefan neu ysgrifennu'ch tudalen yn unig. Mae hyn ni waeth a yw'n wefan pamffled marchnata nodweddiadol, blog, neu unrhyw wefan arall.

Elfennau Allweddol ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Diagram SEO o Elfennau Allweddol

Cyn i'r dynion SEO sy'n darllen fy mlog fy rhwygo ar wahân - byddaf yn taflu ymwadiad allan yna ... dim ond cyfran o'r hyn y byddai arbenigwr SEO yn talu sylw iddo wrth adolygu a phlycio'ch gwefan. Mae yna ffactorau eraill, wrth gwrs, fel tagiau meta, Lleoliad HTML, a safle poblogrwydd. Fy mhwynt yn syml yw gwneud y datblygwr gwefan neu'r perchennog busnes ar gyfartaledd yn ymwybodol o rai elfennau allweddol y gellir eu haddasu'n hawdd.

 1. Mae teitl eich tudalennau yn effeithio ar ba mor dda y mae'r dudalen wedi'i mynegeio. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio geiriau allweddol yn nheitl eich tudalen a rhoi teitl eich blog neu wefan yn eilradd.
 2. Eich enw parth yn effeithio ar eich lleoliad. Os ydych chi eisiau lleoliad gorau ar gyfer geiriau allweddol neu ymadroddion penodol, meddyliwch am eu hymgorffori yn eich enw parth.
 3. Post gwlithod yn bwysig a gellir eu defnyddio i drosoli geiriau allweddol ac ymadroddion. Rwy'n ceisio defnyddio pennawd cymhellol sy'n denu'r darllenydd ond mae gwlithod fy swydd fel arfer yn cael eu haddasu ar gyfer peiriannau chwilio.
 4. Mae prif bennawd (h1) o'ch tudalen yn pwyso'n drwm o fewn y cynnwys y mae peiriannau chwilio yn ei fynegeio. Bydd y lleoliad hight (est) yn gorfforol yn yr HTML hefyd yn effeithio ar y mynegeio.
 5. Yn yr un modd â'r prif bennawd, a is-bennawd (h2) hefyd yn effeithio ar fynegeio'r dudalen.
 6. Mae teitl eich swydd, neu bydd is-benawdau ychwanegol yn effeithio ar ba eiriau allweddol ac ymadroddion sy'n cael eu mynegeio a pha mor dda.
 7. Ailadrodd geiriau allweddol ac ymadroddion allweddol o fewn y cynnwys yn bwysig. Dylai'r allweddeiriau a'r ymadroddion allweddol hyn gael eu dadansoddi i weld a ydyn nhw'n eiriau allweddol ac ymadroddion allweddol sy'n debygol o gael eu chwilio.
 8. Allweddeiriau canmoliaethus a bydd ymadroddion allweddol hefyd yn helpu.
 9. Ychwanegol is-benawdau (h3) hefyd yn helpu ac yn gallu pwyso mwy na geiriau eraill yng nghynnwys y dudalen.
 10. Defnyddio ymadroddion ac allweddeiriau o fewn tag angor (dolen), hefyd yn ffordd wych o yrru mynegeio allweddeiriau ac allweddellau ar dudalen. Peidiwch â gwastraffu'r nwydd gwerthfawr hwn ar “cliciwch yma” neu “dolen” ... yn hytrach, defnyddiwch deitl a thestun i yrru'r berthynas rhwng y ddolen a'r ymadroddion allweddol mewn gwirionedd. Er enghraifft, os wyf am i'm parth ymwneud â marchnata a thechnoleg, byddwn am sicrhau fy mod yn defnyddio:
  <a href="https://martech.zone" title="Martech Zone">Martech Zone

  yn lle:

  Fy Blog
 11. Yn yr un modd â'r ddolen angor, mae ymgorffori tagiau teitl mewn dolenni delwedd yn ddefnyddiol hefyd. Gan na all peiriannau chwilio fynegeio cynnwys delwedd (eto), bydd ychwanegu teitl llwythog allweddair yn helpu llawer mwy - yn enwedig os yw rhywun yn syml yn defnyddio Chwilio Delwedd Google.
 12. Enwau delwedd yn bwysig. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio rhuthrau ac nid tanlinellu rhwng y geiriau yn y ddelwedd. A gwnewch yn siŵr bod enw'r ddelwedd yn cyd-fynd â'r ddelwedd ... gallai ceisio stwffio geiriau allweddol i ddelwedd nad yw'n berthnasol brifo mwy na helpu.

5 Sylwadau

 1. 1

  Ac eithrio'r ffaith, os ydych chi wedi targedu'r ymadroddion allweddol anghywir i ddechrau, does dim ots, rwy'n credu mai chi gafodd y rhan fwyaf ohono.
  Gwaith trylwyr iawn.
  Diolch.

 2. 3

  Mae gwybod SEO a'i egluro yn nhermau lleygwr yn ddau anifail gwahanol. Rhowch gynnig fel y gallaf, rwy'n cael rhai edrychiadau di-sail pan geisiaf fy ngorau i egluro beth mae peiriannau chwilio yn edrych amdano, sut mae cysylltu yn bwysig, a pham mae teitlau tudalennau'n bwysig. Fy ngwaith i yw mynegi'r syniadau hynny mewn modd cryno, hawdd ei ddeall. Mae'r swydd hon yn fy helpu'n aruthrol. Swydd ardderchog.

  • 4

   Diolch, Dan! Mae wedi bod yn gryfder i mi ac rwy'n parhau i geisio ei fireinio. Rwy'n credu fy mod i'n well yn bersonol, yn bennaf oherwydd fy mod i'n gallu cyfieithu golwg ddrygionus y bobl rydw i'n siarad â nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.