Pa swydd y mae ar eich Cwsmer Angen Eich Cynnyrch neu Wasanaeth i'w Perfformio?

Technoleg aflonyddgar.gif Mynychais ddigwyddiad gwych ddoe o’r enw’r Uwchgynhadledd Arloesi, a gynhaliwyd gan Indy TechPoint. Clayton Christensen, y siaradwr, yr athro a'r awdur o Brifysgol Harvard siarad am Arloesi aflonyddgar a gwnaeth waith rhyfeddol. Roedd un o'r pwyntiau a wnaeth tuag at ran ddiweddarach ei gyflwyniad yn ymwneud â chyfrif i maes pa swydd y mae angen i'ch cynnyrch neu wasanaeth ei chyflawni ar eich cwsmer.

Rhoddodd yr enghraifft o ysgytlaeth a sut, trwy ymchwil i'r farchnad, y cafodd bwyty fewnbwn gwych am flas, cynhwysion, ac ati, am eu ysgytlaeth. Ar ôl gweithredu newidiadau yn seiliedig ar eu hymchwil ni welsant unrhyw newid mewn gwerthiant. Ar ôl mwy o ymchwil, canfu Christensen a'i dîm fod pobl yn prynu ysgytlaeth yn y bore i gymryd amser yn ystod eu cymudiadau hir ac i roi boddhad newyn iddynt nes iddynt fwyta eto.

Roedd y bwyty'n ceisio gwneud ysgytlaeth yn well i gystadlu ag ysgytlaeth eraill, ond nid oedd eu cwsmeriaid yn edrych ar ysgytlaeth, roedd angen yr ysgytlaeth arnynt i gyflawni swydd gwastraff amser ac i ddarparu ychydig o ryddhad newyn. Felly y cyngor a wnaeth Christensen a'i dîm oedd peidio â gwneud ysgytlaeth blasu gwell, ond yn hytrach a fwy trwchus ysgwyd i sicrhau y byddai'n para trwy'r gymudo cyfan!

Fel marchnatwyr ein nod yw diffinio ein cwsmeriaid - rydym yn aml yn eu rhoi mewn bwcedi yn seiliedig ar ddata demograffig, ymddygiad defnyddwyr a phwyntiau data eraill heb gymryd cam yn ôl a gofyn pa swydd y mae angen i'm cwsmer ei gwneud? Ac, a yw fy nghynnyrch neu wasanaeth yn cyflawni'r swydd honno?

Sut allwch chi ddarganfod pa swydd y mae ar eich cwsmer angen i'ch cynnyrch ei chyflawni?

  • Cymerwch arolwg ar-lein
  • Defnyddiwch Cyfryngau Cymdeithasol i wylio a gwrando ar sut mae cwsmeriaid yn defnyddio'r cynnyrch
  • Gadewch i'ch cwsmeriaid blog gwestai ar flog eich cwmni sut maen nhw'n defnyddio'r gwasanaeth / cynnyrch
  • Gwahoddwch nhw i ddod i'ch gweminar nesaf ac rhowch 10 munud iddynt arddangos eu defnydd o'r cynnyrch

Mae heddiw yn ddiwrnod da fel unrhyw un i ofyn y cwestiwn hwnnw ac edrych ar eich marchnata a gweld a yw'r ddau mewn tiwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.