Cyfathrebu Amser Real: Beth yw WebRTC?

Achosion Defnydd WebRTC

Mae cyfathrebu amser real yn newid sut mae cwmnïau'n defnyddio eu presenoldeb ar y we i ryngweithio'n rhagweithiol â rhagolygon a chwsmeriaid.

Beth yw WebRTC?

Mae Web Real-Time Communication (WebRTC) yn gasgliad o brotocolau cyfathrebu ac APIs a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Google sy'n galluogi cyfathrebu llais a fideo amser real dros gysylltiadau rhwng cyfoedion a chyfoedion. Mae WebRTC yn caniatáu i borwyr gwe ofyn am wybodaeth amser real gan borwyr defnyddwyr eraill, gan alluogi cyfathrebu cyfoedion-i-gymar a grŵp amser real gan gynnwys llais, fideo, sgwrsio, trosglwyddo ffeiliau, a rhannu sgrin.

Twilio - Beth yw WebRTC?

Mae WebRTC ym mhobman.

Y farchnad fyd-eang WebRTC oedd $ 1.669 biliwn USD yn 2018 a disgwylid iddi gyrraedd $ 21.023 biliwn USD yn fyd-eang erbyn 2025.

Ymchwil Marchnad Seion

Flynyddoedd yn ôl, cychwynnodd WebRTC fel darparwr protocol VoIP gan dargedu porwyr gwe. Heddiw, nid oes porwr yn ffrydio sain / fideo heb weithredu WebRTC. Tra dyma rai gwerthwyr sy'n credu bod WebRTC wedi methu â chyflawni eu disgwyliadau, efallai mai'r gwerthwyr a fethodd â defnyddio WebRTC i drosoli profiad defnyddiwr uwch.

Mae WebRTC yn ymwneud â gwella sgyrsiau amser real trwy'r porwr gwe. Yn ddiweddar, datgelodd Google fod Chrome yn dal dros 1.5 biliwn o sain / fideo wythnosol mewn munudau. Mae hynny'n fras 214 miliwn munud y dydd. A dyna'n union yn Chrome! Dyma olwg manwl o'r galluoedd a geir trwy ddefnyddio WebRTC.

Achosion defnyddio WebRTC

Beth yw Cyfathrebu Amser Real ar gael gyda WebRTC?

  • Rhannu Sgrin - Manteisiwch i'r eithaf ar y cydweithrediad â defnyddwyr eraill ar unwaith. Mae cymhwysiad sgwrs fideo Android / iOS WebRTC yn galluogi rhannu sgrin o bell gyda dyfais neu ddefnyddiwr arall sydd â mynediad priodol. Gyda signalau WebRTC, mae cydweithredu modern o bell yn cael ei sefydlu gan ddau o'r prif ddarparwyr platfformau cyfathrebu sef SkypePryf drych. Mae nodwedd rhannu sgrin yn moderneiddio'r cydweithredu busnes cyfan i'r lefel nesaf lle mai'r gynadledda ar sail cyfarfod yw ei swyddogaethau sylfaenol. O drafodaethau i'r cyflwyniad, gweminarau i gyfarfodydd, mae rhannu sgrin wedi bod yn greiddiol. 
  • Cynhadledd Fideo Aml-ddefnyddiwr - Mae cynhadledd fideo aml-ddefnyddiwr aruchel yn gofyn am lawer o scalability i drin tunnell o ddefnyddwyr ar yr un pryd, dyma lle mae sgwrs we WebRTC yn cael ei chwarae. Mae gweinydd signalau WebRTC yn caniatáu gwneud galwadau fideo a llais aml-barti amser real a llyfn i fyd-eang. Mae galwad fideo a llais WebRTC yn gofyn am leiafswm o ffrwd y cyfryngau i gysylltu cyfranogwyr cyfan mewn galwad fideo aml-barti. Mae ap galwadau fideo WebRTC yn graddio'r cysylltiad amlbleidiol trwy MCUs (unedau rheoli Aml-bwynt) ac SFUs (Unedau anfon dethol).    
  • Cydweithio yn Rhwyddineb - Y dyddiau hynny pan oeddech chi'n arfer mewngofnodi ar gyfer cyfrif, lawrlwythwch y platfform a gosod sawl platfform dim ond i gysylltu â defnyddiwr arall i wneud sgwrs. Gyda gweinydd sgwrsio llais a fideo WebRTC, dim prosesau mwy traddodiadol. Mae sgwrs testun WebRTC yn ei gwneud hi'n fwy cyfleus a syml profi cydweithredu yn ddi-dor. Gwneir cydweithredu amser real yn syml ar lwyfannau a sefydlwyd gyda porwyr a gefnogir gan WebRTC. 
  • Rhannu Ffeil - Mae trosglwyddo data enfawr bob amser wedi bod yn weithred fras a llafurus lle mae hyn yn arwain defnyddwyr i droi ymlaen i gymwysiadau eraill fel E-bost neu yriant. Nid yw'r broses o drosglwyddo data mor syml, treuliodd lawer o amser, ymdrech a data. Gyda gweinydd signalau WebRTC, mae'n culhau'r broses trwy adael i'w hanfon yn uniongyrchol trwy'r wefan sydd wedi'i hymgorffori â hi API galwad fideo. Ac ymhellach, mae WebRTC yn gadael i ddanfon y ffeiliau mewn cyfnod hwyr iawn beth bynnag yw'r lled band. Ar ei ben, mae WebRTC yn trosglwyddo data o dan un to diogel.     
  • Cyfathrebu Fideo a Llais Aml-ddiogel  - Mae WebSTC Signal WebSockets yn darparu protocol CTRh cadarn (SRTP) sy'n amgryptio sgwrs llais grŵp cyfan WebRTC a drosglwyddir ar Android, iOS ac apiau gwe. Hefyd, mae'n cynhyrchu dilysiad ar gyfer cyfathrebu dros Wifi i ddiogelu'r alwad rhag mynediad diangen a chofnodi'r galwadau. 
  • Gwasanaethau amser real ar gyfer Cyfathrebu Byw - Mae gan WebRTC y potensial i integreiddio ag unrhyw gais i brofi sgwrs fyw ar draws y sectorau. Mae isadeiledd a sgwrs fideo WebRTC SDK yn creu llwybr uniongyrchol i wneud sgwrs fyw beth bynnag fo'r diwydiant, o fanwerthu, e-fasnach, gofal iechyd, cymorth i gwsmeriaid, mae'n darparu gwasanaethau cyfathrebu amser real. 
  • Rhwydweithio Latency Isel - Mae API Galwad Fideo gydag integreiddio WebRTC yn galluogi i rannu data yn uniongyrchol i'r ddyfais neu'r cymhwysiad priodol heb fynd i mewn i'r gyfres o weinyddion. Mae'r mynediad rhyng-borwr yn symleiddio'r llif data ac yn trosglwyddo'r trosglwyddiad mewn rhwydwaith hwyrni isel. Mae cymhwysiad sgwrsio wedi'i alluogi gan WebRTC yn profi llif gwych o negeseuon a ffeiliau i gymwysiadau eraill waeth beth yw'r lled band sydd gan y wefan. 

Galwad Fideo WebRTC gan ddefnyddio Node.js.

Dyma daith gerdded wych o Sut Galwadau Fideo ac Apiau Sgwrs Llais gweithio gan ddefnyddio WebRTC a fframwaith JavaScript Node.js.

Integreiddio WebRTC gan ddefnyddio MirrorFly

Am ddechrau heddiw? Edrychwch ar Amser Real MirrorFly Sgwrs API. Gyda'u API Sgwrsio, gallwch chi adeiladu apiau negeseuon amryddawn gan ddefnyddio amrywiaeth o nodweddion a swyddogaethau. Maent yn cynnig API amser real ar gyfer cymwysiadau gwe a SDK ar gyfer cymwysiadau symudol Android ac iOS.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.