Beth yw Realiti Rhithiol?

Rhith Realiti

Mae cyflymiad technoleg yn syfrdanol. Pe byddech wedi gofyn imi fy marn ar rithwirionedd flwyddyn yn ôl, mae'n debyg y byddwn wedi dweud wrthych ei fod yn gyfle cyfyngedig mewn addysg ac adloniant. Fodd bynnag, fel y soniais mewn swydd ddiweddar ar ôl mynychu Byd Technoleg Dell, mae gweld y trawsnewidiad digidol sy'n digwydd yn y byd yn newid fy safbwynt ar bopeth bron.

Beth yw Realiti Rhithiol?

Mae realiti rhithwir (VR) yn brofiad ymgolli lle mae synhwyrau gweledol a chlywadwy'r defnyddiwr yn cael eu disodli gan brofiadau wedi'u cynhyrchu. Gellir ychwanegu offer cyffwrdd trwy haptig, gellir gwella arogleuon ar gyfer arogli, a thymheredd hefyd. Y nod yw disodli y byd presennol a chael y defnyddiwr i gredu ei fod yn yr efelychiad rhyngweithiol a grëwyd trwy'r dyfeisiau hyn.

Mae'r cyflymiad yn digwydd gyda chymorth deallusrwydd artiffisial - gall systemau ddysgu llenwi'r bylchau nad oedd y fframwaith datblygu wedi'u cyffwrdd eto. Fe wnes i rannu stori anhygoel lle McLaren roedd efelychiadau mor gywir nes bod y rhagfynegiadau a wnaed gan eu efelychwyr mor gywir nes eu bod yn cael eu defnyddio i baratoi ac addasu'r ceir rasio. Mae hynny'n hollol anhygoel ... rhith-realiti yn rhagweld realiti go iawn. Whoa.

Fullestop ymchwilio a datblygu Rhithwirionedd a chynhyrchu'r ffeithlun canlynol. Mae Fullestop yn arbenigo mewn dylunio a datblygu gwe arferol ledled y byd. Dylunio Custom ar gyfer busnes ag anghenion unigryw. Mae'r ffeithlun yn darparu lle cafodd VR ei gymhwyso hyd yn oed i gyfleoedd marchnata gyda chanlyniadau rhagorol:

Nid yw'n mynd i arafu, chwaith. Efallai y bydd gwariant ar VR yn cyrraedd $ 7 biliwn eleni rhwng caledwedd a meddalwedd a gallai dyfu i $ 30 biliwn erbyn 2020. Mae 188 o glustffonau VR ar gael ar Amazon gyda Oculus Hollt graddio un o'r goreuon. Gwyliais wrth i'm merch chwarae sawl gêm gyda'r system Oculus Rift wedi'i chyfuno â System Alienware Area 51 ac roedd yn eithaf anhygoel gweld pa mor gyflym y cafodd ei gwasgu yn y profiad.

Edrychwch ar yr ffeithlun sy'n rhoi manylion diwydiannau eraill a chyfleoedd ar gyfer Realiti Rhithiol. Mae'n mynd yn eithaf cyffrous!

Beth yw Realiti Rhithiol?

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.