Beth yw ROI Cwsmer Teyrngar?

Bolstra - Gwerth Teyrngarwch Cwsmer

Rydym wedi cychwyn ymgysylltiad newydd â llwyddiant cwsmeriaid menter arbenigwyr, Bolstra.

Mae Bolstra yn ddarparwr datrysiad meddalwedd (SaaS) ar gyfer cwmnïau Busnes i Fusnes sy'n ceisio cynyddu eu refeniw cylchol trwy leihau corddi a nodi cyfleoedd ailwerthu. Mae eu datrysiad, gydag arferion gorau adeiledig, yn helpu'ch cwmni i yrru'r canlyniadau a ddymunir y mae eich cwsmeriaid yn eu mynnu.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, wrth i'n taith farchnata ystwyth esblygu ac wrth inni werthuso aeddfedrwydd marchnata busnes - dangosydd perfformiad allweddol sy'n parhau i sefyll allan yw profiad y cwsmer. Mae platfformau fel Bolstra yn rhoi dadansoddiad mesuradwy a gweithredadwy o deithiau cwsmeriaid ar frig y meddwl o fewn sefydliadau - ac mae eu cwsmeriaid yn gweld canlyniadau anhygoel eisoes. Yn B2B SaaS, mae cadw cwsmeriaid yn hollbwysig. Rydyn ni'n gweld mwy a mwy o gwmnïau'n colli cyfleoedd twf trwy ganolbwyntio'n llwyr ar gaffael ac nid ar brofiad, teyrngarwch a chadw.

Mae costau caffael yn parhau i gynyddu mewn llawer o ddiwydiannau wrth i gyhoeddwyr digidol gloi mynediad i'r cynulleidfaoedd rydych chi'n ceisio eu cyrraedd, felly mae'r enillion ar fuddsoddiad ar gyfer cadw a theyrngarwch cwsmeriaid yn tyfu. Nid bod cwmnïau eisiau corddi cwsmeriaid, ond yn aml mae'r contract mawr nesaf yn mynd â sedd gefn i'r cwsmeriaid presennol sydd gennych chi. Wrth i gystadleuaeth a dewisiadau godi, ac arloesi ddod yn fwy fforddiadwy yn fewnol, mae angen i gwmnïau dalu llawer mwy o sylw i lwyddiant cwsmeriaid.

Cyfansawdd hyn â'r amrywiaeth o lwyfannau adolygu ar-lein a maint y cyfryngau cymdeithasol, a rhaid i farchnatwyr roi sylw hefyd. Gallwch wario miliynau ar farchnata effeithiol ar-lein yn unig i'w golli gydag un gaff sy'n mynd yn firaol. Mae pob unigolyn yn eich cwmni bellach yn gynrychiolydd cyhoeddus o'ch cwmni a rhaid iddo weithio'n unsain gyda'ch gwerthiant a'ch marchnata i adeiladu hygrededd, enw da ac awdurdod eich brand ar-lein.

Mae cwmnïau'n tanamcangyfrif effaith cadw ar broffidioldeb cyffredinol yn fawr. Mewn gwirionedd, Gall cynnydd o 5% mewn cadw cwsmeriaid gynyddu elw rhwng 25% a hyd at 125%

A yw llwyddiant a theyrngarwch cwsmeriaid yn allweddol i'ch sefydliad? Ydych chi'n gwybod beth yw eich cadw cwsmer ac a yw'n gwella? Ydych chi'n gwybod beth yw effaith cadw'ch cwsmer ar eich llinell waelod?

Infograffig Gwerth Gwirioneddol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.