Beth yw Rhyngrwyd Pethau? Beth yw ystyr marchnata?

rhyngrwyd marchnata pethau

Mae cysylltedd rhyngrwyd yn dod yn realiti i bron unrhyw ddyfais. Bydd hyn yn chwarae rhan fawr mewn data a marchnata mawr yn ein dyfodol agos. Mae Gartner wedi rhagweld hynny erbyn 2020 bydd dros 26 biliwn o ddyfeisiau wedi'u cysylltu â'r Rhyngrwyd. ] = [op0-9y6q1

Beth yw Rhyngrwyd Pethau

Mae pethau'n cyfeirio'r pethau nad ydym fel rheol yn eu dychmygu fel rhai cysylltiedig. Gall pethau fod yn gartrefi, teclynnau, dyfeisiau, cerbydau, neu hyd yn oed bobl. Bydd pobl yn cysylltu â phobl, bydd pobl yn cysylltu â phethau, bydd pethau'n cysylltu â phobl, a bydd pethau hyd yn oed yn cysylltu â phethau wrth symud ymlaen.

Diffiniad Wikipedia yw:

Rhyngrwyd Pethau (IoT) yw'r rhwydwaith o wrthrychau corfforol neu “bethau” sydd wedi'u hymgorffori ag electroneg, meddalwedd, synwyryddion a chysylltedd i'w alluogi i sicrhau mwy o werth a gwasanaeth trwy gyfnewid data gyda'r gwneuthurwr, gweithredwr a / neu ddyfeisiau cysylltiedig eraill. Gellir adnabod pob peth yn unigryw trwy ei system gyfrifiadurol wreiddio ond mae'n gallu rhyngweithio o fewn y seilwaith Rhyngrwyd presennol.

Mae'r term Rhyngrwyd o Bethau ei gosbi gan Kevin Ashton, arloeswr technoleg ym Mhrydain ym 1999.

Bydd Rhyngrwyd pethau (IoT) yn chwarae rhan fawr yn y ffordd yr ydym yn cynnal busnes ac yn cymhathu gwybodaeth mewn byd mwy rhyng-gysylltiedig. Ond a oes gennym ni'r seilwaith cywir i adael i IoT gyrraedd ei lawn botensial? Ac a ydym yn gwbl barod i archwilio ei fanteision aruthrol i farchnata digidol? Ewch trwy'r ffeithlun treiddgar hwn i ddysgu mwy amdano. Ffynhonnell: Swydd²

Wedi'i bostio gan y Folks yn MindFrame, mae'r fideo hon yn edrych yn rhagorol ar ddyfodol y Rhyngrwyd gan IBM's Planed Doethach, y dyfeisiau sy'n defnyddio'r Rhyngrwyd, a meddyliau am ein dyfodol ar y blaned hon gyda'r môr o ddata rydyn ni'n ei gronni. Er ein bod yn tyfu'n gyflym o 1 biliwn o ddefnyddwyr ar y Rhyngrwyd i 2 biliwn, mae nifer y dyfeisiau'n tyfu ar gyfradd gyflymach fyth. Yn fy nghartref fy hun mae gen i 2 o bobl, ond o leiaf dwsin o ddyfeisiau!

Sut fydd hyn yn effeithio ar farchnatwyr? Pob beit o ddata sy'n cael ei ddal o'ch pethau yn gallu'ch helpu chi i ddeall eich cwsmeriaid yn drylwyr fel eich bod chi'n gwybod pa neges i'w gwthio i ba gwsmer ar yr adeg iawn. Targedu hyper (hyd yn oed trwy'r pethau) yn helpu marchnatwyr i reoli cyfathrebu yn llawer mwy effeithiol gyda llawer llai o angen am strategaethau marchnata torfol ymyrraeth.

Marchnata a Rhyngrwyd Pethau (IoT)

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.