Beth yw'r Ddeddf CAN-SPAM?

yn gallu sbam actio

Rheoleiddiwyd rheoliadau'r Unol Daleithiau sy'n ymwneud â negeseuon e-bost masnachol yn 2003 o dan y Deddf CAN-SPAM y Comisiwn Masnach Ffederal. Er ei bod wedi bod dros ddegawd ... rwy'n dal i agor fy mewnflwch yn ddyddiol i e-bost digymell sydd â gwybodaeth ffug a dim dull i optio allan. Nid wyf yn siŵr pa mor effeithiol y mae'r rheoliadau wedi bod hyd yn oed gyda'r bygythiad o hyd at ddirwy o $ 16,000 am bob tramgwydd.

Yn ddiddorol, nid oes angen caniatâd i anfon e-bost fel Deddf CAN-SPAM deddfau negeseuon masnachol gwlad arall wedi sefydlu. Yr hyn sydd ei angen yw bod gan y derbynnydd yr hawl i chi roi'r gorau i anfon e-bost atynt. Gelwir hyn yn ddull optio allan, a ddarperir yn nodweddiadol trwy ddolen dad-danysgrifio sydd wedi'i chynnwys yn nhroedyn yr e-bost.

Mae hyn yn canllaw dechreuwyr i'r Ddeddf CAN-SPAM gan EverCloud yn darparu'r holl wybodaeth y mae angen i chi ei wybod i sicrhau eich bod yn cadw at y gyfraith.

Gofynion Allweddol Deddf CAN-SPAM:

  1. Peidiwch â defnyddio gwybodaeth pennawd ffug neu gamarweiniol. Rhaid i'ch “O,” “I,” “Ateb-I,” a'ch gwybodaeth lwybro - gan gynnwys yr enw parth a'r cyfeiriad e-bost gwreiddiol - fod yn gywir a nodi'r person neu'r busnes a gychwynnodd y neges.
  2. Peidiwch â defnyddio llinellau pwnc twyllodrus. Rhaid i'r llinell bwnc adlewyrchu cynnwys y neges yn gywir.
  3. Nodi'r neges fel hysbyseb. Mae'r gyfraith yn rhoi llawer o ryddid i chi o ran sut i wneud hyn, ond mae'n rhaid i chi ddatgelu'n glir ac yn amlwg mai hysbyseb yw eich neges.
  4. Dywedwch wrth y derbynwyr ble rydych chi wedi'ch lleoli. Rhaid i'ch neges gynnwys eich cyfeiriad post corfforol dilys. Gall hyn fod yn eich cyfeiriad stryd cyfredol, blwch swyddfa bost rydych chi wedi'i gofrestru gyda Gwasanaeth Post yr UD, neu flwch post preifat rydych chi wedi'i gofrestru gydag asiantaeth derbyn post fasnachol a sefydlwyd o dan reoliadau'r Gwasanaeth Post.
  5. Dywedwch wrth y derbynwyr sut i optio allan o dderbyn e-bost gennych chi yn y dyfodol. Rhaid i'ch neges gynnwys esboniad clir ac amlwg o sut y gall y derbynnydd optio allan o gael e-bost gennych yn y dyfodol. Crefftwch yr hysbysiad mewn ffordd sy'n hawdd i berson cyffredin ei adnabod, ei ddarllen a'i ddeall. Gall defnydd creadigol o faint, lliw a lleoliad math wella eglurder. Rhowch gyfeiriad e-bost dychwelyd neu ffordd hawdd arall sy'n seiliedig ar y Rhyngrwyd i ganiatáu i bobl gyfleu eu dewis i chi. Gallwch greu bwydlen i ganiatáu i dderbynnydd optio allan o rai mathau o negeseuon, ond rhaid i chi gynnwys yr opsiwn i atal pob neges fasnachol gennych chi. Sicrhewch nad yw'ch hidlydd sbam yn rhwystro'r ceisiadau optio allan hyn.
  6. Anrhydeddu ceisiadau optio allan yn brydlon. Rhaid i unrhyw fecanwaith optio allan rydych chi'n ei gynnig allu prosesu ceisiadau optio allan am o leiaf 30 diwrnod ar ôl i chi anfon eich neges. Rhaid i chi anrhydeddu cais optio allan derbynnydd cyn pen 10 diwrnod busnes. Ni allwch godi ffi, ei gwneud yn ofynnol i'r derbynnydd roi unrhyw wybodaeth adnabod bersonol i chi y tu hwnt i gyfeiriad e-bost, neu wneud i'r derbynnydd gymryd unrhyw gam heblaw anfon e-bost ateb neu ymweld â thudalen sengl ar wefan Rhyngrwyd fel amod i anrhydeddu cais i optio allan. Ar ôl i bobl ddweud wrthych nad ydyn nhw am dderbyn mwy o negeseuon gennych chi, ni allwch werthu na throsglwyddo eu cyfeiriadau e-bost, hyd yn oed ar ffurf rhestr bostio. Yr unig eithriad yw y gallwch drosglwyddo'r cyfeiriadau i gwmni rydych wedi'i gyflogi i'ch helpu i gydymffurfio â'r Ddeddf CAN-SPAM.
  7. Monitro'r hyn mae eraill yn ei wneud ar eich rhan. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn glir, hyd yn oed os ydych chi'n llogi cwmni arall i drin eich marchnata e-bost, na allwch gontractio'ch cyfrifoldeb cyfreithiol i gydymffurfio â'r gyfraith. Efallai y bydd y cwmni y mae ei gynnyrch yn cael ei hyrwyddo yn y neges a'r cwmni sy'n anfon y neges mewn gwirionedd yn cael ei ddal yn gyfrifol yn gyfreithiol.

Sicrhau eich bod yn cydymffurfio â deddfau CAN-SPAM yw'r cam cyntaf i gael eich e-byst trwy hidlo e-bost ac i mewn i flwch derbyn eich tanysgrifwyr. Nid yw cydymffurfio â CAN-SPAM yn golygu bod eich e-bost yn mynd i'w gyrraedd i'r blwch derbyn, er! Efallai y byddwch yn dal i gael eich rhestru a'ch blocio, neu eu hanfon yn uniongyrchol i'r ffolder sothach yn dibynnu ar eich cyflawniad, eich enw da a'ch lleoliad mewnflwch. Bydd angen teclyn trydydd parti arnoch chi fel 250ok am hynny!

Deddf CAN-SPAM

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.