Beth Yw Rheoli Tagiau Menter? Pam Ddylech Chi Weithredu Rheoli Tagiau?

Beth yw Llwyfan Rheoli Tagiau Menter

Gall geirfa y mae pobl yn ei defnyddio yn y diwydiant beri dryswch. Os ydych chi'n sôn am dagio gyda blogio, mae'n debyg eich bod chi'n golygu dewis termau sy'n bwysig i'r erthygl iddynt tag iddo a'i gwneud hi'n hawdd chwilio amdano a dod o hyd iddo. Mae rheoli tagiau yn dechnoleg a datrysiad hollol wahanol. Yn fy marn i, rwy'n credu ei fod wedi'i enwi'n wael ... ond mae wedi dod yn derm cyffredin trwy'r diwydiant felly byddwn ni'n ei egluro!

Beth yw rheoli tagiau?

Tagio mae gwefan yn ychwanegu rhai tagiau sgript at ben, corff neu droedyn safle. Os ydych chi'n rhedeg sawl platfform dadansoddeg, gwasanaethau profi, olrhain trosi, neu hyd yn oed rhai systemau cynnwys deinamig neu wedi'u targedu, mae bron bob amser yn gofyn i chi fewnbynnu sgriptiau i dempledi craidd eich system rheoli cynnwys. Mae systemau rheoli tagiau (TMS) yn darparu un sgript i chi ei mewnosod yn eich templed ac yna gallwch reoli pob un arall trwy'r platfform trydydd parti. Mae'r system rheoli tagiau yn caniatáu ichi adeiladu cynwysyddion lle gallwch chi drefnu'r tagiau rydych chi am eu rheoli yn ddeallus.

Mewn menter mae trefnu, rheoli tagiau yn galluogi'r tîm marchnata, tîm dylunio gwe, timau cynnwys a thimau TG i weithio'n annibynnol ar ei gilydd. O ganlyniad, gall y tîm marchnata digidol ddefnyddio a rheoli tagiau heb effeithio ar y timau cynnwys na dylunio ... na gorfod gwneud ceisiadau i'r timau TG. Yn ogystal, mae llwyfannau rheoli tagiau menter yn cynnig yr archwilio, y mynediad a'r caniatâd sydd ei angen defnyddio cyflymder a lleihau'r risgiau i torri y wefan neu'r cais.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein post ar ddefnyddio rheoli tagiau e-fasnach, gyda rhestr o 100 tag critigol i ddefnyddio a mesur eich rhyngweithio â chwsmeriaid a'ch ymddygiad prynu.

Pam ddylai'ch busnes ddefnyddio System Rheoli Tagiau?

Mae yna sawl rheswm pam efallai yr hoffech chi ymgorffori a system rheoli tagiau i mewn i'ch gweithrediadau.

  • Mewn amgylchedd menter lle mae protocol, cydymffurfiaeth a diogelwch yn atal marchnatwyr rhag mewnosod sgriptiau yn hawdd yn eu CMS. Gall ceisiadau i ychwanegu, golygu, diweddaru neu dynnu tagiau sgript safle oedi eich gallu i reoli eich ymdrechion marchnata. Mae system rheoli tagiau yn cywiro hyn oherwydd dim ond un tag sydd ei angen arnoch chi o'ch system rheoli tagiau ac yna rheoli'r holl weddill o'r system honno. Peidiwch byth â gorfod gwneud cais arall i'ch tîm seilwaith!
  • Mae systemau rheoli tagiau yn cael eu pweru ar draws rhwydweithiau cyflwyno cynnwys mae hynny'n anhygoel o gyflym. Trwy wneud un cais i'w gwasanaeth ac yna llwytho sgriptiau ar eich gwefan wedi hynny, gallwch leihau amseroedd llwyth a dileu'r posibilrwydd y bydd eich gwefan yn rhewi os nad yw'r gwasanaeth yn rhedeg i lawr yr afon. Bydd hyn yn cynyddu cyfraddau trosi ac yn helpu optimeiddio eich peiriant chwilio.
  • Mae systemau rheoli tagiau yn cynnig cyfle i osgoi tagio dyblyg, gan arwain at fesuriadau mwy cywir o'ch holl eiddo.
  • Mae systemau rheoli tagiau yn aml yn cynnig integreiddiadau pwynt a chlicio gyda'r holl atebion rydych chi'n tagio'ch gwefan gyda nhw. Nid oes angen tunnell o gopïau a phastio, dim ond mewngofnodi a galluogi pob datrysiad!
  • Mae llawer o systemau rheoli tagiau wedi esblygu ac yn cynnig atebion cadarn ar gyfer profion rhanedig, profion A / B, profion aml-amrywedd. Am brofi pennawd neu ddelwedd newydd ar eich gwefan i weld a yw'n cynyddu cyfraddau ymgysylltu neu glicio drwodd? Ewch i'r dde o'ch blaen!
  • Mae rhai systemau rheoli tagiau hyd yn oed yn cynnig cyflwyno cynnwys deinamig neu wedi'i dargedu. Er enghraifft, efallai yr hoffech chi newid profiad eich gwefan os yw'r ymwelydd yn gwsmer yn erbyn gobaith.

10 Buddion Rheoli Tagiau

Dyma drosolwg gwych o 10 budd gorau rheoli tagiau ar gyfer marchnatwyr digidol Nabler.

graddfa tag infograffig rheoli tag

Llwyfannau Systemau Rheoli Tagiau Menter (TMS)

Yn dilyn mae rhestr o datrysiadau rheoli tag menter, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwylio'r fideos ar rai o'r rhain i gael esboniad pellach o alluoedd rheoli tagiau a systemau rheoli tagiau.

Lansiad Llwyfan Profiad Adobe - Gall ceisio rheoli defnydd yr holl dechnolegau yn eich pentwr marchnata ar ochr cleientiaid fod yn llawn heriau. Yn ffodus, adeiladwyd Experience Platform Launch gyda dyluniad API-gyntaf, sy'n caniatáu ar gyfer sgriptio i awtomeiddio defnyddio technoleg, cyhoeddi llifoedd gwaith, casglu a rhannu data, a mwy. Felly mae tasgau llafurus y gorffennol, fel rheoli tag gwe neu gyfluniad SDK symudol, yn cymryd llai o amser - gan roi'r rheolaeth a'r awtomeiddio mwyaf i chi.

Sicrhau gwelliant - Rheoli'ch holl dagiau a data gwerthwr trwy un rhyngwyneb greddfol, sy'n cynnwys mwy na 1,100 o integreiddiadau gwerthwr un contractwr. Uno a safoni ffynonellau data tameidiog ar draws technolegau a dyfeisiau i yrru mwy o ROI o'ch pentwr technoleg esblygol trwy un rheolwr tag haen ddata.

Rheolwr Tag Google - Mae Rheolwr Tag Google yn gadael ichi ychwanegu neu ddiweddaru eich tagiau gwefan a'ch cymwysiadau symudol, yn hawdd ac am ddim, pryd bynnag y dymunwch, heb fygio'r bobl TG.

Tealiwm iQ - Mae Tealium iQ yn galluogi sefydliadau i reoli a rheoli eu data cwsmeriaid a gwerthwyr MarTech ar draws dyfeisiau gwe, symudol, IoT a chysylltiedig. Yn meddu ar ecosystem o or 1,300 o integreiddiadau gwerthwr un contractwr a gynigir trwy dagiau ac APIs, gallwch ddefnyddio a rheoli tagiau gwerthwr yn hawdd, profi technolegau newydd, ac yn olaf cymryd rheolaeth o'ch pentwr technoleg marchnata.