Beth Yw Rheoli Tagiau? Rhestr o Systemau Rheoli Tagiau Menter

rheoli tagiau

Gall geirfa y mae pobl yn ei defnyddio yn y diwydiant beri dryswch. Os ydych chi'n sôn am dagio gyda blogio, mae'n debyg eich bod chi'n golygu dewis termau sy'n bwysig i'r erthygl iddynt tag iddo a'i gwneud hi'n hawdd chwilio amdano a dod o hyd iddo. Mae rheoli tagiau yn dechnoleg a datrysiad hollol wahanol. Yn fy marn i, rwy'n credu ei fod wedi'i enwi'n wael ... ond mae wedi dod yn derm cyffredin trwy'r diwydiant felly byddwn ni'n ei egluro!

Beth yw rheoli tagiau?

Mae tagio gwefan yn ychwanegu rhai tagiau sgript at ben, corff neu droedyn safle. Os ydych chi'n rhedeg lluosog analytics llwyfannau, profi gwasanaethau, olrhain trosi neu hyd yn oed rhai systemau cynnwys deinamig neu wedi'u targedu, mae bron bob amser yn gofyn ichi fewnbynnu sgriptiau i dempledi craidd eich system rheoli cynnwys. Mae systemau rheoli tagiau (TMS) yn darparu un sgript i chi ei mewnosod yn eich templed ac yna gallwch reoli pob un arall trwy'r gwasanaeth trydydd parti. Mae'r system rheoli tagiau yn caniatáu ichi adeiladu cynwysyddion lle gallwch chi drefnu'r tagiau rydych chi am eu rheoli yn ddeallus.

Pa Tagiau ddylwn i fod yn eu defnyddio?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein post ar ddefnyddio rheoli tagiau e-fasnach, gyda rhestr o 100 tag critigol i ddefnyddio a mesur eich rhyngweithio â chwsmeriaid a'ch ymddygiad prynu.

Pam y byddwn i'n defnyddio System Rheoli Tagiau?

Mae yna sawl rheswm pam efallai yr hoffech chi ymgorffori a system rheoli tagiau i mewn i'ch gweithrediadau. Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn edrych ar yr ffeithlun a rannwyd gennym, Pam Mae Angen System Rheoli Tagiau arnoch chi.

  • Mewn amgylchedd menter lle mae protocol, cydymffurfiaeth a diogelwch yn atal marchnatwyr rhag mewnosod sgriptiau yn hawdd yn eu CMS. Gall ceisiadau i ychwanegu, golygu, diweddaru neu dynnu tagiau sgript safle oedi eich gallu i reoli eich ymdrechion marchnata. Mae system rheoli tagiau yn cywiro hyn oherwydd dim ond un tag sydd ei angen arnoch chi o'ch system rheoli tagiau ac yna rheoli'r holl weddill o'r system honno. Peidiwch byth â gorfod gwneud cais arall i'ch tîm seilwaith!
  • Mae systemau rheoli tagiau yn cael eu pweru ar draws rhwydweithiau cyflwyno cynnwys mae hynny'n anhygoel o gyflym. Trwy wneud un cais i'w gwasanaeth ac yna llwytho sgriptiau ar eich gwefan wedi hynny, gallwch leihau amseroedd llwyth a dileu'r posibilrwydd y bydd eich gwefan yn rhewi os nad yw'r gwasanaeth yn rhedeg i lawr yr afon. Bydd hyn yn cynyddu cyfraddau trosi ac yn helpu optimeiddio eich peiriant chwilio.
  • Mae systemau rheoli tagiau yn cynnig cyfle i osgoi tagio dyblyg, gan arwain at fesur eich holl eiddo yn fwy cywir.
  • Mae systemau rheoli tagiau yn aml yn cynnig integreiddiadau pwynt a chlicio gyda'r holl atebion rydych chi'n tagio'ch gwefan gyda nhw. Nid oes angen tunnell o gopïau a phastio, dim ond mewngofnodi a galluogi pob datrysiad!
  • Mae llawer o systemau rheoli tagiau wedi esblygu ac yn cynnig atebion cadarn ar gyfer profion rhanedig, profion A / B, profion aml-amrywedd. Am brofi pennawd neu ddelwedd newydd ar eich gwefan i weld a yw'n cynyddu cyfraddau ymgysylltu neu glicio drwodd? Ewch i'r dde o'ch blaen!
  • Mae rhai systemau rheoli tagiau hyd yn oed yn cynnig cyflwyno cynnwys deinamig neu wedi'i dargedu. Er enghraifft, efallai yr hoffech chi newid profiad eich gwefan os yw'r ymwelydd yn gwsmer yn erbyn gobaith.

Dyma Restr o'r Systemau Rheoli Tagiau blaenllaw

Yn dilyn mae rhestr o datrysiadau rheoli tag menter, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwylio'r fideos ar rai o'r rhain i gael esboniad pellach o alluoedd rheoli tagiau a systemau rheoli tagiau.

Rheoli Tagiau Dynamig Adobe (Lloeren yn flaenorol) yn rhoi rheolaeth tag ddeinamig i gwsmeriaid - gadael i chi gasglu'r data cywir ac ymateb mewn amser real. Mae Adobe DTM yn rhad ac am ddim gyda'r Adobe Marketing Cloud.

Cyfnewid Data Digidol IBM (Coremetrics gynt) - yn trwytho IBM a datrysiadau marchnata trydydd parti gyda mewnwelediadau cwsmeriaid digidol trwy syndiceiddio data amser real API a datrysiad rheoli tag gradd menter.

ibm-digidol-cyfnewid

Tag Arwydd (BrightTag a Site Tagger yn flaenorol) - Ail-edrychwch yn yr anhrefn o reoli tagiau a chael eich analytics a rhaglenni marchnata yn symud. Mae Rheoli Tagiau Signalau yn eich rhyddhau o gyfyngiadau tagiau fel eich bod yn treulio llai o amser yn crwydro cod a mwy o amser yn arloesi.

Sicrhau gwelliant - Mae Ensighten yn gweithio ar unrhyw blatfform neu ddyfais - gwe, symudol, fideo, e-ddarllenydd a mwy - ac mae'n cefnogi unrhyw bicsel tag neu drawsnewid yn frodorol, heb ei addasu ar lefel tudalen. Mae Ensighten yn gwasanaethu tagiau yn ddeinamig wrth i ymwelwyr lywio'ch gwefan, gan alluogi personoli.

ensighten

Rheolwr Tag Google - Mae Rheolwr Tag Google yn gadael ichi ychwanegu neu ddiweddaru eich tagiau gwefan a'ch cymwysiadau symudol, yn hawdd ac am ddim, pryd bynnag y dymunwch, heb fygio'r bobl TG.

Qubit - Perfformiad uchel, tag dosbarth menter a rheoli data, ar gael fel rheolwr hunanwasanaeth neu dag wedi'i reoli.

Rheolwr Tag Storm gan DC Storm - Datrysiad Rheoli Tag menter (TMS) sy'n cynnwys yr holl nodweddion uwch ac ymarferoldeb sy'n ofynnol ar gyfer rheoli tagiau soffistigedig, strwythuro a rheoli data, dad-ddyblygu, llwytho tudalennau'n gyflymach a llawer mwy.

Priodoli Rakuten

Supertag gan Datalicious yn cynnig platfform rheoli tagiau sy'n galluogi marchnatwyr ac asiantaethau digidol i reoli ystod eang o ddigidol analytics a thechnolegau optimeiddio trwy ryngwyneb llusgo a gollwng ar-lein hawdd ei ddefnyddio.

Rheolwr Tag gan ImpactRadius - Rheoli tagiau un clic ar draws pob sianel gan gynnwys symudol. Torri costau wrth rymuso marchnatwyr.

TagCommander - system rheoli tagiau menter (TMS) sy'n helpu sefydliadau byd-eang i reoli adnoddau technegol yn well, cyflymu gweithgareddau marchnata a gwella perfformiad ymgyrchu.

TagMan - wedi'i ffurfweddu ymlaen llaw a'i ddylunio i farchnatwyr gymryd rheolaeth o ymgyrchoedd marchnata a mentrau data ar draws pob safle, ar bob dyfais, o un rhyngwyneb defnyddiwr.

Tealium iQ - yn gadael i farchnatwyr digidol reoli gofynion tagio heb unrhyw ddatblygiad meddalwedd. Gydag integreiddiadau un contractwr gyda mwy na 600 o brif werthwyr ar-lein, mae Tealium iQ yn galluogi marchnatwyr i reoli eu tagiau ar eu pen eu hunain gyda symlrwydd pwynt-a-chlicio.

UberTags - Mae'r System Rheoli Tagiau yn caniatáu ichi lansio pytiau cod 3ydd parti ar unwaith wrth wella amser llwytho tudalennau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.