Beth yw Swag? A yw'n Werth Y Buddsoddiad Marchnata?

Beth yw Swag? Ydy e'n Werth?

Os ydych chi wedi bod mewn busnes ers amser maith, rydych chi'n gwybod beth swag yn. A wnaethoch chi erioed feddwl tybed am ffynhonnell y term? Slang oedd swag mewn gwirionedd ar gyfer eiddo wedi'i ddwyn neu loot a ddefnyddiwyd yn y 1800au. Y term bag oedd ffynhonnell y bratiaith yn ôl pob tebyg... fe wnaethoch chi roi eich holl ysbeilio mewn bag crwn a dianc gyda'ch swag. Mabwysiadodd cwmnïau recordio y term yn y 2000au cynnar pan fyddent wedi rhoi bag o anrhegion a deunydd brand ynghyd â rhyddhau albwm newydd… gan obeithio y byddai DJs yn talu mwy o sylw i’w hartist.

Nid yw'r strategaeth wedi newid llawer ... y tu allan i'r ffaith nad oes rhaid i chi ysbeilio unrhyw un bellach. Ymwelwch â brand yn eu pencadlys neu mewn cynhadledd, ac yn aml byddwch yn cael siopau cludfwyd am ddim… eich swag. Wrth gwrs, mae rhywfaint o swag yn ofnadwy, yn rhad, a dim ond yn canfod ei ffordd i mewn i sbwriel y gwesty. Mae swag arall yn eithaf neis.

Un o fy hoff eitemau swag yw gyriant USB gan y byd-enwog Bwyty St. Elmo's yng nghanol Indianapolis. Pan rannais ar-lein am ychydig o wibdeithiau busnes a theulu yr oeddwn wedi'u treulio yno, fe wnaeth eu tîm marchnata fy synnu gyda bag swag yn llawn o'u sbeisys, sawsiau, a'r berl fach hon. Mae’n eistedd (llychlyd) ar fy nesg ac mae bob amser yn dod ag atgofion melys o’r bwyty… a’i goctel shrimp anhygoel.

coctel berdys st elmos

Ydy Swag yn Gweithio?

Wel, dyna'r $ 24 biliwn cwestiwn, dde? Yr ateb cywir ydy … weithiau. Mae'r ddamcaniaeth y tu ôl i swag yn aml-ddimensiwn:

  • brand - Trwy frandio anrheg am ddim, gallwch chi adeiladu ymwybyddiaeth brand.
  • cof - Trwy ddarparu eitem ffisegol, mae'r darpar neu'r cwsmer yn cerdded i ffwrdd gyda rhywbeth sy'n eu hatgoffa ohonoch chi, eich brand, eich cynnyrch, neu'ch gwasanaeth.
  • Cysondeb – Pryd bynnag y byddwch chi'n rhoi anrheg i rywun, hyd yn oed yn fach, mae yna deimlad dynol cynhenid ​​​​yr hoffem ei roi yn ôl i'r person hwnnw.

Fe wnaeth y bobl yn Sales Hacker brawf A/B lle gwnaethon nhw ychwanegu swag at gynnig ... a chawsant eu synnu gan y canlyniad hyd yn oed:

Roedd y grŵp a gafodd swag deirgwaith yn fwy tebygol o archebu cyfarfod, a gwelodd Allgymorth gynnydd o 2.42x yng ngwerth cyfle fesul gobaith yn y grŵp prawf.

Haciwr Gwerthu

Yn bersonol, rwy'n gwerthfawrogi mwy personol a drud swag na crap rhad sy'n mynd i lenwi safle tirlenwi. Yn enwedig os yw rhywsut o werth i'ch derbynnydd. Mae yna eithriadau, wrth gwrs. Dydw i ddim yn defnyddio gyriant USB y Shrimp Cocktail ... ond mae mor dang cŵl fy mod yn ei gadw ar fy nesg.

Ble Allwch Chi Ddylunio, Archebu a Rheoli Eich Swag?

Arferai fod yn eithaf llafurus i ddylunio swag, ei ddyfynnu, ac archebu digon ohono i gadw'r costau i lawr. Roedd y we'n ffynnu gyda dwsinau o wefannau lle gallech chi yn ôl crap rhad ar y môr nad oedd gennych chi unrhyw syniad o'u hansawdd. Ceisiais am nifer o flynyddoedd i ddod mewn swag dda ac roedd bob amser yn boeth neu'n oer.

swag.com yn wefan a adeiladwyd yn benodol ar gyfer prynu swag o ansawdd uchel ar gyfer eich brand. Maent wedi curadu a phrofi miloedd o gynhyrchion - ac wedi cyfyngu eu rhestr eiddo i'r 5% uchaf o gynhyrchion sy'n ffasiynol, yn boblogaidd ac yn gadael argraff. Maent hefyd wedi awtomeiddio'r profiad prynu swag cyfan. Gallwch chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano yn hawdd, uwchlwytho'ch dyluniad, ffugio'ch cynhyrchion, a thalu allan mewn ychydig eiliadau.

Mae gan Swag.com gynhyrchion ar gyfer cartref, swyddfa, dillad, diodydd, bagiau, technoleg, lles, ac mae ganddyn nhw dunnell o frandiau adnabyddus i ddewis ohonynt. Gallwch hyd yn oed reoli eich cwpwrdd Swag ar-lein:

Y tu hwnt i drosi gwifrau yn rhagolygon, gellir defnyddio swag i wobrwyo'ch cwsmeriaid gorau, i ddyneiddio cyfarfodydd ar-lein, a hyd yn oed ymgysylltu â'ch gweithwyr o bell.

Dyluniwch Swag Gwych Nawr!

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt o swag.com ac rwy'n defnyddio'r ddolen yn yr erthygl hon.