Beth yw monitro cyfryngau cymdeithasol? Popeth y dylech chi ei wybod!

monitro cyfryngau cymdeithasol

Efallai y dylem ddechrau pam. Weithiau rydyn ni'n trafod monitro cyfryngau cymdeithasol gyda chleientiaid, ac maen nhw'n dweud nad ydyn nhw ar gyfryngau cymdeithasol felly nid ydyn nhw'n poeni amdano. Wel ... mae hynny'n anffodus oherwydd er nad yw'ch brand yn cymryd rhan mewn sgyrsiau cymdeithasol, nid yw'n golygu nad yw'ch cwsmeriaid a'ch darpar gwsmeriaid yn cymryd rhan.

Pam ddylech chi fonitro'r cyfryngau cymdeithasol

  • An cwsmer wedi cynhyrfu yn trafod eu rhwystredigaeth ar-lein. Cafodd ein hasiantaeth ymgysylltiad anodd ychydig fisoedd yn ôl a gwnaethom gyflogi adnoddau ychwanegol i ddatrys y sefyllfa ar ein cost ni. Fe wnaethon ni hyd yn oed gadarnhau gyda'r cleient ei fod yn fodlon â'r canlyniadau ... ond yna fe ddaethon ni o hyd iddyn nhw yn ein trafod ar-lein. Fe wnaethon ni alw ar unwaith, adfer y sefyllfa, a gwnaethant ddileu'r drafodaeth. Pe na baem yn gwrando, ni fyddem erioed wedi gallu sicrhau eu bod yn fodlon a bod ein henw da yn cael ei gadw mewn tact.
  • A darpar gwsmer mae hynny'n berffaith ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau eich cwmni mewn rhai fforymau cymdeithasol yn gofyn am gymorth ac argymhellion ar gyfer gwerthwr. Gan nad ydych chi yn y sgwrs, mae cystadleuydd arall yn camu i mewn, yn eu helpu, ac yn dirwyn i ben i gael y contract.
  • A cwsmer hapus yn eich crybwyll ar-lein. Mae'n anodd dod o hyd i adolygiadau a thystebau, felly pan fydd rhywun yn siarad yn uchel amdanoch chi - nid yn unig y mae angen i chi ei glywed dylech hefyd ei adleisio. Mae tystebau trydydd parti yn fodd effeithiol iawn o gasglu ymddiriedaeth darpar gwsmer.

Mae hyn yn ffeithlun o Salesforce a Unbounce cerdded trwy derminoleg a hanfodion monitro cyfryngau cymdeithasol. O derminoleg - fel y gwahaniaeth rhwng gwrando, monitro, rheoli, analytics, a deallusrwydd - i'r technegau gwirioneddol i'ch brand ymgysylltu â nhw ar gyfryngau cymdeithasol yn effeithiol.

Beth yw monitro cyfryngau cymdeithasol

Monitro Cyfryngau Cymdeithasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.