Beth yw Optimeiddio Peiriannau Chwilio?

allwedd hon

Newydd ei ddarllen ar Inc.com, mae WordPress wedi'i Optimeiddio ar gyfer SEO. Ugh. Mae'n ofidus bod safle o'r ansawdd hwnnw'n trosglwyddo gwybodaeth anghywir fel hon.

Mae WordPress wedi'i Optimeiddio ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio.

Nid wyf yn gwybod sut chi optimeiddio ar gyfer optimeiddio neu beth allai hynny hyd yn oed ei olygu. Fel platfform rheoli cynnwys, mae WordPress yn galluogi optimeiddio, ond chi i raddau helaeth, eich thema WordPress a'ch ategion WordPress yw gwneud y gorau o'ch gwefan neu'ch blog WordPress yn llawn.

Yn fy marn ostyngedig, mae pedair elfen i optimeiddio peiriannau chwilio rhagorol:

 1. Galluogi Arferion gorau SEO gyda'ch llwyfan, fel robots.txt, ping, a mapiau safle XML. Nid yw WordPress mewn gwirionedd yn gwneud dim o hyn allan o'r bocs ... bydd angen i chi greu eich ffeil robots.txt, galluogi pinging i'r ffynonellau priodol, ac ychwanegu a generadur map safle.
 2. Optimeiddio'ch thema, sicrhau elfennau tudalen wedi'u gosod yn iawn a bod y wefan wedi'i threfnu'n hierarchaidd, gan sicrhau bod tudalennau'n cael eu hyrwyddo'n gywir yn fewnol. Mae llawer o ddylunwyr thema yn anwybyddu pwysigrwydd elfennau fel teitlau tudalennau a phenawdau. Mae rhai yn llunio'r dudalen ac yn rhoi cynnwys y bar ochr cyn cynnwys y dudalen yn y cynllun. Gall thema sydd wedi'i dylunio'n dda wella'n sylweddol sut mae peiriannau chwilio yn edrych ar eich cynnwys a pha dermau maen nhw'n mynegeio'ch cynnwys ar eu cyfer. Mae'r mwyafrif o fusnesau hefyd yn cychwyn blog ac nid ydyn nhw'n meddwl sut i drefnu eu cynnwys yn gategoreiddiol a thrwy eu llywio. Gall hyn achosi problemau, yn enwedig os oes gennych ddetholiad eang o eiriau allweddol i'w targedu.
 3. Optimeiddio'ch cynnwys trwy ddefnyddio keywords y gwyddoch y bydd yn denu ac yn trosi ymwelwyr yn gwsmeriaid ar eich gwefan. Gwneir hyn fel rhan o becyn blogio cyffredinol gan gwmnïau fel Compendiwm, ond nid oes gan WordPress unrhyw wasanaeth nac offer i wneud hyn. Bydd angen i chi wneud y dadansoddiad gennych chi'ch hun o hyd a defnyddio teclyn fel Scribe i helpu (Ysgrifennwch ar gyfer fideo demo WordPress).
 4. Eironi cyffredinol SEO yw nad yw'r rhan fwyaf o'r hyn rydych chi'n ei wneud ar y wefan yn effeithio ar eich safle gymaint â'r hyn rydych chi'n ei wneud oddi ar y safle. Gall ysgrifennu cynnwys gwych, perthnasol sy'n cael sylw (a backlinks) gwefannau eraill gael eich graddio'n dda. Ond nid oes a wnelo hynny ddim â WordPress a mwy i'w wneud â pha mor dda rydych chi'n hyrwyddo'ch postiadau blog, yn syndiceiddio'ch blog yn y cyfryngau cymdeithasol, ac yn ei hyrwyddo trwy sylwadau a mecanweithiau eraill. Bydd deall ble i hyrwyddo'ch blog a'i hyrwyddo'n effeithiol yn gwneud mwy ar gyfer eich safle peiriant chwilio na'ch platfform!

ysgrifennydd-hwn.png

Yn olaf, SEO yw Nodyn un digwyddiad, rhestr wirio neu brosiect. Gan fod eich cystadleuwyr (a'r Rhyngrwyd cyfan) yn newid yn gyson a Google yn parhau i addasu ei algorithmau bob dydd, bydd eich safle yn parhau i newid. Cofrestru'ch gwefan gyda Google Search Console, Bing Webmasters ac Yahoo! Site Explorer, safle monitro gydag offer fel Labs yr Awdurdod a Semrush yn broses barhaus y mae'n rhaid i chi ei hymgorffori i sicrhau eich bod yn wirioneddol optimaidd.

SEO yw'r broses o fonitro'ch safle a gwneud yr addasiadau angenrheidiol i sicrhau bod eich cynnwys yn cael ei ddarganfod a'i restru'n dda ar gyfer y telerau sy'n helpu'ch busnes i dyfu.

Dyna fy niffiniad i!

4 Sylwadau

 1. 1

  Croeso yn ôl, DK!

  Y cam nesaf: Cymerwch drosodd Ffrainc!

  A allech chi roi enghraifft inni o ble i hyrwyddo'ch blog?

 2. 2

  Mae rhoi sylwadau ar flogiau arweinwyr diwydiant hysbys yn ffordd wych o ymestyn cyrhaeddiad eich blogiau. Mae syndiceiddio trwy Twitter (gyda hashnodau), tudalennau Facebook a Facebook (gwahoddwch eich ffrindiau a hyd yn oed cychwyn Ad Facebook), a diweddaru statws ar LinkedIn gyda dolen yn ôl i bostiadau yn ddulliau gwych o hyrwyddo.

 3. 3
 4. 4

  Douglas-

  Trosolwg rhagorol. Os ydw i'n clywed neu'n gweld “optimeiddio SEO” un tro arall, dwi'n mynd i'w golli! Rwyf wedi bod gyda Thesis ar fy mlog personol ers tro, ac mae'n gwneud ei waith (ond nid wyf wedi ei gymharu â themâu cystadleuol). Wedi clywed llawer o bethau gwych am Ysgrifenydd, felly bydd yn rhaid i mi edrych arno nawr eich bod wedi ei argymell hefyd. Dechreuais ddefnyddio Raven ar gyfer olrhain SERP (dyna anifail anwes arall, dewch i sôn amdano: Pan fydd pobl yn ysgrifennu “canlyniadau SERP”) ac rydw i wrth fy modd.

  Nid oes dim o'r pethau hyn yn aur SEO ar ei ben ei hun. Nid oes ateb hawdd, fel y nodwch. Mae angen i ni aros ar ei ben, helpu ein gilydd pan fo hynny'n bosibl, a gofyn am offer sy'n mynd i'r afael â materion rydyn ni'n tynnu sylw atynt.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.