Marchnata Arogl: Ystadegau, Gwyddoniaeth Olfactory, A'r Diwydiant

Marchnata Arogl

Bob tro y byddaf yn cyrraedd adref o ddiwrnod prysur, yn enwedig os wyf wedi treulio llawer o amser ar y ffordd, y peth cyntaf rwy'n ei wneud yw cynnau cannwyll. Un o fy ffefrynnau yw cannwyll broc môr halen môr o'r enw Tawel. Ychydig funudau ar ôl ei oleuo, rwy'n teimlo'n eithaf da a ... rwy'n ddigynnwrf.

Gwyddoniaeth yr Arogl

Mae'r wyddoniaeth y tu ôl i arogl yn hynod ddiddorol. Gall bodau dynol ddirnad mwy na thriliwn arogleuon gwahanol. Wrth i ni anadlu, mae ein trwynau'n casglu'r moleciwlau ac maen nhw'n hydoddi ar bilen denau y tu mewn i'n ceudod trwynol. Mae blew bach (cilia) yn tanio fel nerfau ac yn anfon signalau i'n hymennydd trwy'r olfactory bwlb. Mae hyn yn effeithio ar bedair rhan wahanol o'n hymennydd - gan effeithio ar emosiwn, cymhelliant a'r cof.

Ystadegau Marchnata Gwyddoniaeth

  • Credir mai arogldarth, neu'r ymdeimlad o arogl, yw ein synnwyr hynaf, a esblygodd fwyaf.
  • Mae gan y trwyn 10 miliwn o dderbynyddion aroglau, sy'n cynnwys tua 50 o wahanol fathau o dderbynyddion arogl.
  • Bob 30 i 60 diwrnod, mae eich celloedd arogl yn adnewyddu.
  • Rydych chi'n arogli gyda'ch ymennydd, nid â'ch trwyn.
  • Mae tystiolaeth persawr yn dyddio i 4,000 o flynyddoedd yn ôl.
  • Mae Androstenol yn fferomon a phan mae'n bresennol mewn chwys ffres, gellir denu menywod. Pan fydd yn agored i aer, mae'n ocsideiddio i mewn androstenone ac mae'n anneniadol (a elwir hefyd yn aroglau corff). 
  • Canfuwyd bod arogl pastai pwmpen a lafant yn cynyddu llif y gwaed (i lawr yno) mewn dynion hyd at 40%. 

Mae arogleuon yn aml yn ysgogi emosiynau ac yn sbarduno atgofion cyn iddynt gael eu hadnabod hyd yn oed. Maen nhw hefyd yn sbardunau grymus i emosiynau negyddol ... a'r eithaf yw pobl sy'n dioddef o anhwylder straen wedi trawma (PTSD).

Beth Yw Marchnata Arogl?

Mae Marchnata Arogl yn fath o farchnata synhwyraidd sydd wedi'i dargedu at yr ystyr arogleuol. Mae Scent Marketing yn ymgorffori hunaniaeth brand, marchnata, cynulleidfa darged cwmni ac yn datblygu strategaeth arogleuol sy'n chwyddo'r gwerthoedd hyn. Gwneir hyn yn aml trwy drwytho'r arogl i sefydliad manwerthu i ddylanwadu ar ymddygiad y defnyddiwr.

Fel gydag unrhyw synnwyr, gall ymgorffori atgofion yn y siwrnai brynu ysgogi ymgysylltiad a gyrru'r defnyddiwr neu'r busnes i drosi. Gall arogl tawelu heddychlon mewn cyfarfod busnes gadw pobl yn dawelach. Gall arogl sy'n dwyn cof hapus i ddefnyddiwr wneud profiad prynu hapusach.

Dyma fideo esboniwr gwych o ScentAir, arweinydd ym maes marchnata aroglau, tryledwyr masnachol, a'r diwydiant arogli amgylchynol.

Busnes Marchnata Aroglau

Sy'n dod â ni i'r diwydiant marchnata arogl. Mae allfeydd manwerthu bellach yn buddsoddi mewn systemau dosbarthu aroglau sy'n siapio hwyliau defnyddwyr ac yn ennyn emosiynau, gan yrru pryniannau a theyrngarwch cwsmeriaid. Yn ôl erthygl Shopify, mae marchnata arogl wedi tyfu i mewn i fusnes biliwn-doler sy'n rhychwantu diwydiannau lluosog.

Dangosodd astudiaeth a gynhaliwyd gan Nike fod ychwanegu arogleuon i’w siopau yn cynyddu’r bwriad i brynu 80 y cant, tra mewn arbrawf arall mewn gorsaf betrol gyda mini-mart ynghlwm wrtho, wrth bwmpio o amgylch arogl coffi gwelwyd cynnydd yn y pryniannau diod. 300 y cant.

Arogl Masnach: Sut mae Cwmnïau'n Defnyddio Aroglau i Werthu Eu Cynhyrchion

A dyma ffeithlun gwych o FragranceX, Sut i Feistroli Marchnata Arogl, gan gynnwys buddion marchnata aroglau a mathau o aroglau a sut mae defnyddwyr yn ymateb.

Marchnata arogl (a elwir hefyd yn farchnata aroma, marchnata arogleuol neu farchnata arogl amgylchynol) yw'r arfer o ddefnyddio arogl dymunol i wella delwedd brand cwmni, gwella profiad y cwsmer a chynyddu gwerthiant. Gall marchnata arogl hefyd gynyddu traffig traed cwsmeriaid a dylanwadu ar faint o amser mae cwsmeriaid yn ei dreulio mewn siop.

Leanna Serras, Sut i Feistroli Marchnata Arogl

gwyddoniaeth marchnata arogl y gellir ei rannu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.