Beth yw awtomeiddio prosesau robotig?

Gorchymyn RPA i Arian Parod

Mae un o'r cleientiaid rydw i'n gweithio gyda nhw wedi fy amlygu i ddiwydiant hynod ddiddorol nad yw llawer o farchnatwyr hyd yn oed yn ymwybodol yn bodoli. Yn eu Astudiaeth Trawsnewid Gweithle a gomisiynwyd gan DXC.technoleg, Futurum yn datgan:

Efallai na fydd RPA (awtomeiddio prosesau robotig) ar flaen y gad o ran hype cyfryngau fel yr oedd ar un adeg ond mae'r dechnoleg hon wedi bod yn gweithio ei ffordd i mewn i dechnoleg a'r adran TG yn dawel ac yn effeithlon wrth i unedau busnes geisio awtomeiddio tasgau ailadroddus, lleihau costau, cynyddu cywirdeb ac archwiliadwyedd, ac ailffocysu talent dynol ar dasgau lefel uwch.

Trawsnewidiad Gweithle a Digidol
9 Mewnwelediadau allweddol sy'n effeithio ar ddyfodol gwaith

Yn ei graidd, Awtomeiddio Proses Robotig (RPA) yw meddalwedd sy'n rhyngwynebu â meddalwedd i'w gwneud yn fwy effeithlon. Fel yr ydym i gyd yn sylweddoli, mae'r pentwr technoleg gorfforaethol yn parhau i ehangu ac mae ganddo lu o systemau a phrosesau ar y safle, oddi ar y safle, perchnogol a thrydydd parti.

Mae cwmnïau'n ei chael hi'n anodd integreiddio'r llwyfannau, yn aml yn methu â chadw i fyny â'r datblygiadau parhaus. Mae meddalwedd RPA yn llenwi'r bwlch mawr ei angen hwnnw. Mae meddalwedd RPA yn aml yn blatfformau cod isel neu hyd yn oed dim cod sy'n darparu rhyngwyneb defnyddiwr syml i adeiladu rhyngwynebau defnyddiwr arferol neu brosesau sbarduno. Felly, os yw eich ERP yn SAP, eich Stack Marchnata yw Salesforce, mae eich materion ariannol ar Oracle, ac mae gennych ddwsin o lwyfannau eraill ... gellir defnyddio datrysiad RPA yn gyflym i integreiddio pob un ohonynt.

Cymerwch gip ar eich pen eich hun Prosesau Gwerthu a Marchnata. A yw'ch staff yn mewnbynnu gwybodaeth ailadroddus ar draws sawl sgrin neu system? A yw'ch staff yn symud data o un system i'r llall yn ailadroddus? Mae'r mwyafrif o sefydliadau ... a dyma lle mae gan RPA Enillion anhygoel ar Fuddsoddiad.

Trwy wella rhyngwynebau defnyddwyr a lleihau materion mewnbynnu data, mae'n haws hyfforddi gweithwyr, maent yn llai rhwystredig, mae cyflawniad cwsmeriaid yn fwy cywir, mae gostyngiad mewn problemau i lawr yr afon, a chynyddir proffidioldeb cyffredinol. Gyda diweddariadau prisio amser real ar draws systemau, mae cwmnïau e-fasnach hefyd yn gweld cynnydd dramatig mewn refeniw.

Mae prosesau canolog y gellir eu haddasu gyda'r RPA:

  • Yn bresennol - mae'r system yn ymateb i ryngweithio â defnyddiwr. Er enghraifft, mae gan Clear Software gleient â 23 sgrin yn eu ERP y llwyddon nhw i gwympo i ryngwyneb defnyddiwr sengl. Fe wnaeth hyn leihau amser hyfforddi, gwella casglu data, a lleihau nifer y gwallau (heb sôn am rwystredigaeth) gan ddefnyddwyr wrth fewnbynnu gwybodaeth.
  • Heb oruchwyliaeth - mae'r system yn sbarduno diweddariadau sy'n cyfathrebu â sawl system. Enghraifft efallai yw ychwanegu cleient newydd. Yn hytrach nag ychwanegu'r record yn eu system ariannol, eFasnach, cyflawni a marchnata ... mae RPA yn cymryd ac yn hidlo ac yn addasu'r data yn ôl yr angen ac yn diweddaru pob system yn awtomatig mewn amser real.
  • Intelligent - Mae RPA, fel gyda phob technoleg arall, bellach yn ymgorffori gwybodaeth i fonitro a defnyddio bots yn awtomatig i wneud y gorau o brosesau ledled y sefydliad.

Mae rhai systemau RPA hen ysgol yn dibynnu ar sgrinio sgriniau a phoblogi sgriniau â llaw. Roedd systemau RPA mwy newydd yn defnyddio integreiddiadau wedi'u cynhyrchu ac wedi'u gyrru gan API fel nad yw newidiadau mewn rhyngwynebau defnyddwyr yn torri'r integreiddiad.

Mae gan weithrediadau RPA heriau. Mae fy nghleient, Clear Software, wedi ysgrifennu trosolwg rhagorol o RPA a sut i osgoi peryglon gweithredu RPA.

Dadlwythwch Ffordd Well i RPA

Sut mae RPA yn Effeithio Gorchymyn ar Arian Parod

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.