Popeth yr oedd angen i chi ei wybod am Ail -getio ac Ail-farchnata!

Beth yw ail -getio?

Oeddech chi'n gwybod hynny dim ond 2% o ymwelwyr sy'n prynu pan fyddant yn ymweld â siop ar-lein am y tro cyntaf? Mewn gwirionedd, 92% o ddefnyddwyr peidiwch â hyd yn oed gynllunio ar gyfer prynu wrth ymweld â siop ar-lein am y tro cyntaf. Ac un rhan o dair o ddefnyddwyr sy'n bwriadu prynu, rhoi'r gorau i'r drol siopa.

Edrychwch yn ôl ar eich ymddygiad prynu eich hun ar-lein ac yn aml fe welwch eich bod yn pori ac yn edrych ar gynhyrchion ar-lein, ond yna'n gadael i edrych ar gystadleuwyr, aros am ddiwrnod cyflog, neu newid eich meddwl yn unig. Wedi dweud hynny, mae er budd gorau pob cwmni eich erlid ar ôl i chi ymweld â safle oherwydd eich bod wedi arddangos ymddygiad sy'n dangos bod gennych ddiddordeb yn eu cynnyrch neu wasanaeth. Gelwir yr ymlid hwnnw'n retargetio ... neu'n ail-argraffu weithiau.

Diffiniad Retargeting

Mae systemau hysbysebu fel Facebook a Google Adwords yn darparu sgript i chi ei rhoi ar eich gwefan. Pan fydd ymwelydd yn ymweld â'ch gwefan, mae sgript yn lawrlwytho cwci i'w porwr lleol ac mae picsel yn cael ei lwytho sy'n anfon data yn ôl i'r platfform hysbysebion. Nawr, ble bynnag mae'r person hwnnw'n mynd ar y we bod yr un system hysbysebu yn cael ei defnyddio, gellir arddangos hysbyseb i geisio eu hatgoffa o'r cynnyrch neu'r wefan yr oeddent yn edrych arni.

Mae'n debyg eich bod wedi sylwi ar hyn wrth siopa ar-lein. Rydych chi'n edrych ar bâr o esgidiau neis ar safle ac yna'n gadael. Ond ar ôl i chi adael, byddwch chi'n gweld hysbysebion ar gyfer yr esgidiau ar Facebook, Instagram, a chyhoeddiadau eraill ar-lein. Mae hynny'n golygu bod y safle e-fasnach wedi defnyddio ymgyrchoedd ail -getio. Mae ail -getio ymwelydd presennol yn cael elw llawer uwch ar fuddsoddiad na cheisio caffael ymwelydd newydd, felly mae brandiau'n defnyddio'r dechneg trwy'r amser. Mewn gwirionedd, mae hysbysebion wedi'u hail-dargedu 76% yn fwy tebygol o gael cliciau ar Facebook nag ymgyrchoedd hysbysebu arferol. 

Ac nid gwefannau e-fasnach defnyddwyr yn unig sy'n gallu defnyddio ymgyrchoedd ail -getio. Mae hyd yn oed B2B a chwmnïau gwasanaeth yn aml yn defnyddio ail -getio pan fydd ymwelwyr yn glanio ar dudalen glanio ymgyrch. Unwaith eto, maen nhw wedi dangos diddordeb yn y cynnyrch neu'r gwasanaeth ... felly mae'n effeithiol eu dilyn.

Gall ymgyrchoedd ail -getio ac ail-argraffu fod yn eang neu'n benodol i rai gweithgareddau.

 • Gellir ail-dargedu ymwelwyr a gyrhaeddodd safle neu dudalen. Dyma retargetio ar sail picsel ac yn syml yn arddangos hysbysebion wrth iddynt bori'r we.
 • Ymwelwyr a ddechreuodd y broses drawsnewid trwy gofrestru neu roi'r gorau i drol siopa. Dyma ail -getio ar sail rhestr a gallant gymhwyso hysbysebion arddangos wedi'u personoli yn ogystal â negeseuon symudol ac e-bost oherwydd bod gennych hunaniaeth y gobaith mewn gwirionedd.

Ail -getio yn erbyn Ail-farchnata

Er bod y termau yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol, mae aildargedu'r yn cael ei ddefnyddio yn bennaf i ddisgrifio hysbysebu ar sail picsel a ail-argraffu yn aml yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio ymdrechion ar sail rhestr i ail-ymgysylltu defnyddwyr a busnesau. Mae ymgyrchoedd trol siopa wedi'u gadael yn aml yn cynhyrchu'r cyfraddau trosi uchaf a'r enillion ar fuddsoddiad marchnata.

Beth yw Retargeting Ymddygiadol?

Yn syml, mae ail -getio elfennol yn gwthio hysbysebion i unrhyw un a ymwelodd â thudalen safle-benodol, neu a gefnodd ar broses ddesg dalu ar eich gwefan. Fodd bynnag, gall systemau modern arsylwi ymddygiad unigolion wrth iddynt bori'r we. Gall eu gwybodaeth ddemograffig, ddaearyddol ac ymddygiadol osod hysbysebion sydd wedi'u personoli ac yn amserol i gynyddu'r siawns o drosi a lleihau costau hysbysebu cyffredinol.

Strategaethau Ail -getio

Mae Iva Krasteva yn Digital Marketing Jobs, safle yn y DU ar gyfer dod o hyd i swyddi marchnata digidol, yn rhoi manylion y mathau o strategaethau ail -getio yn ei herthygl ddiweddar, 99 Ystadegau Ail -getio i Ddatgelu Ei Arwyddocâd I Farchnatwyr!

 1. Ail -getio E-bost
  • Mabwysiadir y math hwn 26.1% o'r amser. 
  • Mae hyn yn gweithio trwy greu ymgyrch e-bost lle bydd unrhyw un sy'n clicio ar eich e-bost nawr yn dechrau gweld eich hysbysebion. Gallwch restrau o e-bost penodol i dargedu cynulleidfaoedd penodol a'u tywys i'r hyn a fyddai o ddiddordeb mwyaf iddynt ar eu gwefan. 
  • Gwneir hyn trwy ail -getio cod i mewn i HTML neu lofnod eich e-byst. 
 2. Ail -getio Safle a Dynamig
  • Mabwysiadir y math hwn y rhan fwyaf o'r amser ar gyfradd o 87.9%.
  • Dyma lle mae defnyddiwr wedi glanio ar eich gwefan mewn gwirionedd ac rydych chi'n olrhain ei ychydig chwilwyr pori nesaf i blannu hysbysebion wedi'u personoli'n berffaith i ail-ddenu'r defnyddiwr. 
  • Gwneir hyn trwy ddefnyddio cwcis. Pan fydd defnyddwyr yn cytuno i gwcis maent yn cytuno i ganiatáu i'w pori fod yn hygyrch. Nid oes unrhyw wybodaeth bersonol yn gyraeddadwy. Yn syml, gellir defnyddio cyfeiriad IP a lle mae'r cyfeiriad IP hwnnw wedi bod yn chwilio.  
 3. Chwilio - Rhestrau ail-farchnata ar gyfer hysbysebion chwilio (RLSA)
  • Mabwysiadir y math hwn 64.9% o'r amser. 
  • Mae hyn yn gweithio gan farchnatwyr byw, ar beiriant chwilio taledig, gan dywys defnyddwyr i'r dudalen iawn gyda llwybr o hysbysebion yn seiliedig ar eu chwiliadau. 
  • Gwneir hyn trwy edrych ar bwy a gliciodd ar hysbysebion taledig o'r blaen ac yn dibynnu ar chwiliadau gallwch ail-bostio'r defnyddwyr gyda mwy o hysbysebion i'w harwain i'r cyfeiriad y mae angen ichi fod yn mynd iddo.  
 4. fideo 
  • Mae hysbysebu fideo yn cynyddu 40% yn flynyddol gyda mwy nag 80% o draffig rhyngrwyd yn canolbwyntio ar fideo.
  • Mae hyn yn gweithio pan fydd defnyddiwr yn ymweld â'ch gwefan. Yna byddwch chi'n olrhain eu hymddygiad ar bob lefel o siopa o fewn eich platfform. Pan fyddant wedyn yn gadael eich gwefan ac yn dechrau pori gallwch osod hysbysebion ail -getio fideo strategol. Gellir personoli'r rhain i dargedu buddiannau'r defnyddiwr i'w gael yn ôl ar eich gwefan.  

Retargeting Infograffig

Mae'r ffeithlun hwn yn manylu ar bob ystadegyn y byddech chi erioed eisiau ei wybod am ail -getio, gan gynnwys y pethau sylfaenol, sut mae marchnatwyr yn edrych ar y strategaeth, beth mae cwsmeriaid yn ei feddwl ohoni, ail -getio yn erbyn ail-argraffu, sut mae'n gweithio mewn porwyr, sut mae'n gweithio gyda chymwysiadau symudol, mathau. o ail -getio, ail -getio cyfryngau cymdeithasol, effeithiolrwydd ail -getio, sut i sefydlu ail -getio, nodau ail -getio, ac ail -getio achosion defnydd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Digital Marketing Jobs i ddarllen yr erthygl gyfan, 99 Ystadegau Ail -getio i Ddatgelu Ei Arwyddocâd I Farchnatwyr! - mae ganddo dunnell o wybodaeth!

Beth yw ail -getio? Ystadegau Ail -getio Infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.