Mae Data Mawr yn Gwthio Marchnata i Amser Real

Marchnata

Mae marchnatwyr bob amser wedi ceisio cyrraedd eu cwsmeriaid ar yr eiliad iawn - a gwneud hynny cyn eu cystadleuwyr. Gyda dyfodiad y Rhyngrwyd ac amser real analytics, mae'r amserlen ar gyfer bod yn berthnasol i'ch cwsmeriaid yn crebachu. Mae Big Data bellach yn gwneud marchnata hyd yn oed yn gyflymach, yn fwy ymatebol, ac yn fwy personol nag erioed o'r blaen. Mae'r symiau enfawr o wybodaeth a phŵer cyfrifiadurol o'r cwmwl, sydd ar gael yn gynyddol ac yn fforddiadwy, yn golygu y gall hyd yn oed busnesau bach ymateb i farchnadoedd mewn amser real, gwybod dymuniadau ac anghenion eu cwsmeriaid (efallai cyn iddynt wneud hynny), a rhagfynegi a rhagweld newidiadau.

Beth yw marchnata amser real?

Mae marchnata amser real yn cyfeirio at allu cyrraedd cwsmeriaid ar hyn o bryd y mae arnynt ei angen neu y byddant yn ymateb i'ch neges. Mae hefyd yn golygu y gallwch chi siarad â'ch cwsmeriaid yng nghyd-destun y foment. Mae marchnata traddodiadol wedi'i drefnu ymlaen llaw yn seiliedig ar arferion gorau, tymhorol neu ar amserlen y brand. Mae marchnata amser real wedi'i drefnu'n rhesymegol yn seiliedig ar ymddygiad, persona a lleoliad y sawl sy'n ei dderbyn. Mae'n aml wedi'i bersonoli hefyd.

Yn ystod y Super Bowl 2013, pan aeth y pŵer allan, gwthiodd Oreo hysbyseb allan mewn ychydig funudau a ddywedodd “Gallwch ddal i daflu yn y tywyllwch.”

Cookie Oreo Amser Real

Dyna un enghraifft hwyliog yn unig. Yn fwy pwerus, gall Target ddefnyddio arferion prynu i ganfod newidiadau mewn bywyd a chynnig gostyngiadau cynnyrch perthnasol i gwsmeriaid, hyd yn oed i'r pwynt o fod ychydig yn frawychus (gweler yr erthygl ar Target yn gwybod pryd mae cwsmeriaid yn feichiog). Hefyd, mae manwerthwyr ar-lein, fel Amazon, wedi dysgu rhagweld pryd y gallech fod yn rhedeg yn isel ar gynhyrchion traul sy'n sbarduno cynigion atgoffa.

I raddau llai, gall cwmnïau gwresogi ac oeri a all ddefnyddio data hanes a thywydd yn y gorffennol i ragweld galw drin llawer mwy o gyfaint na chwmnïau sy'n aros i'r ffonau ganu, oherwydd eu bod yn paratoi adnoddau o flaen amser. Gall bwytai ddefnyddio patrymau prynu i ragweld pa fath o fwyd sy'n well gan gwsmeriaid ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Nid oes unrhyw fusnes mewn gwirionedd na all elwa o ddefnyddio data i ragweld, rhagweld a marchnata i'w cwsmeriaid mewn amser real.

Y Ras i Un

Yn draddodiadol mae marchnata wedi ymwneud â demograffeg eang a stereoteipiau. Mae cymaint o bobl yn y byd, nid yw cwmnïau'n teimlo fel y gallant fyth gyrraedd pobl ar lefel unigol. Ar y cyfan, mae pobl wedi deall a goddef y meddylfryd “marchnad dorfol” hon. Fodd bynnag, wrth i Ddata Fawr barhau i dyfu, mae pobl yn dechrau disgwyl cael eu trin fel unigolion.

Efallai ei fod yn ymddangos yn wrth-reddfol, “Sut y gall MWY o ddata wneud i unigolion sefyll allan?” Mewn gwirionedd, dyna sy'n gwneud Data Mawr mor bwerus. Mae'n haws adnabod a deall tueddiadau, arferion, hoffterau ac ymddygiad unigol pan fydd gennych fwy o ddata i dynnu ohono. Gyda llai o ddata, rydym i gyd yn setlo am y cyfartaleddau. Gyda mwy o ddata, gallwn ddechrau teilwra i unigrywiaeth ein cwsmeriaid unigol.

Mewn marchnadoedd cystadleuol, bydd busnesau sy'n gallu rhyngweithio â chwsmeriaid ar lefel un-i-un mwy wedi'u teilwra ar eu hennill dros y rhai na allant weld y tu hwnt i'r “cwsmer cyffredin.” Rydyn ni mewn ras i un.

ELyfr AM DDIM “Marchnata ar Gyflymder Busnes”

I ddysgu mwy am sut mae Data Mawr yn newid marchnata, a gweld astudiaethau achos ynghylch sut mae manwerthwyr, cynhyrchwyr a chwmnïau gofal iechyd yn defnyddio'r data hwnnw i bweru eu marchnata mewn amser real, ewch draw i Perscio a dadlwythwch ein papur gwyn am ddim.

Dadlwythwch Farchnata ar Gyflymder Busnes