Marchnata a Hysbysebu Agosrwydd: Y Dechnoleg a Thactegau

Beth yw marchnata agosrwydd?

Cyn gynted ag y byddaf yn cerdded i mewn i'm cadwyn Kroger (archfarchnad) leol, edrychaf i lawr ar fy ffôn ac mae'r ap yn fy rhybuddio lle y gallaf naill ai popio fy nghod bar Kroger Savings i'w wirio neu gallaf agor yr ap i chwilio a dod o hyd i eitemau ynddo yr eiliau. Pan fyddaf yn ymweld â siop Verizon, mae fy ap yn fy rhybuddio gyda dolen i fewngofnodi cyn i mi hyd yn oed fynd allan o'r car.

Dyma ddwy enghraifft wych o wella profiad defnyddiwr yn seiliedig ar hyperleol sbardunau. Gelwir y diwydiant yn Marchnata Agosrwydd.

Nid yw'n ddiwydiant bach, disgwylir iddo dyfu i $ 52.46 biliwn USD erbyn 2022 yn ôl Marchnadoedd a Marchnadoedd.

Beth yw marchnata agosrwydd?

Marchnata agosrwydd yw unrhyw system sy'n defnyddio technolegau lleoliad i gyfathrebu'n uniongyrchol â chwsmeriaid trwy eu dyfeisiau cludadwy. Gall marchnata agosrwydd gynnwys cynigion hysbysebu, negeseuon marchnata, cymorth i gwsmeriaid ac amserlennu, neu lu o strategaethau ymgysylltu eraill rhwng defnyddiwr ffôn symudol a'r lleoliad y maent o fewn pellter agos iddo.

Mae defnyddiau marchnata agosrwydd yn cynnwys dosbarthu cyfryngau mewn cyngherddau, gwybodaeth, gemau, a chymwysiadau cymdeithasol, gwirio manwerthu, pyrth talu, a hysbysebu lleol.

Nid yw marchnata agosrwydd yn un dechnoleg sengl, gellir ei gweithredu mewn gwirionedd gan ddefnyddio nifer o wahanol ddulliau. Ac nid yw'n gyfyngedig i ddefnydd ffôn clyfar. Gellir targedu gliniaduron modern sydd â GPS hefyd trwy rai technolegau agosrwydd.

 • NFC - Gellir pennu lleoliad y ffôn gan cyfathrebu ger y cae (NFC) wedi'i alluogi ar y ffôn yn cysylltu â sglodyn RFID ar gynnyrch neu gyfryngau. NFC yw'r dechnoleg a ddefnyddir ar gyfer Apple Pay a thechnolegau talu eraill ond nid oes rhaid ei chyfyngu i daliadau. Gall amgueddfeydd a henebion, er enghraifft, osod dyfeisiau NFC i ddarparu gwybodaeth am deithiau. Gall allfeydd manwerthu ddefnyddio NFC ar silffoedd i gael gwybodaeth am gynnyrch. Mae yna dunnell o gyfle marchnata gyda thechnoleg NFC.
 • Geodeiddio - Wrth i chi symud gyda'ch ffôn, rheolir eich cysylltiad cellog rhwng tyrau. Gall systemau marchnata negeseuon testun ddefnyddio'ch lleoliad i wthio negeseuon testun i'r dyfeisiau hynny sydd o fewn rhanbarth penodol yn unig. Gelwir hyn yn Geofencing SMS. Nid yw'n dechnoleg fanwl gywir, ond gall fod yn ddefnyddiol sicrhau bod eich neges yn cael ei hanfon at y gynulleidfa darged sydd ei hangen arnoch yn unig ar yr adeg rydych chi ei eisiau.
 • Bluetooth - Gall lleoliadau manwerthu ddefnyddio ffaglau gall hynny gysylltu â'ch ffôn clyfar. Yn nodweddiadol mae cymhwysiad symudol sy'n galluogi'r dechnoleg a gofynnir am ganiatâd. Gallwch chi wthio cynnwys trwy Bluetooth, gwasanaethu gwefannau lleol o WiFi, defnyddio'r ffagl fel pwynt mynediad i'r Rhyngrwyd, gweithredu fel porth Caeth, cynnig gwasanaethau rhyngweithiol, a gweithredu heb unrhyw gysylltiad Rhyngrwyd.
 • RFID - Mae yna amrywiol dechnolegau sy'n defnyddio tonnau radio i adnabod gwrthrychau neu bobl. Mae RFID yn gweithio trwy storio rhif cyfresol yn y ddyfais sy'n adnabod eitem neu berson. Mae'r wybodaeth hon wedi'i hymgorffori ar ficrosglodyn sydd ynghlwm wrth antena. Gelwir hyn yn dag RFID. Mae'r sglodyn yn trosglwyddo'r wybodaeth ID i ddarllenydd.
 • ID Agosrwydd - Cardiau agosrwydd neu gardiau adnabod digyswllt yw'r rhain. Mae'r cardiau hyn yn defnyddio antena wedi'i fewnosod i gyfathrebu â derbynnydd anghysbell o fewn ychydig fodfeddi. Mae cardiau agosrwydd yn ddyfeisiau darllen yn unig ac fe'u defnyddir yn bennaf fel cardiau diogelwch ar gyfer mynediad i'r drws. Gall y cardiau hyn ddal ychydig o wybodaeth.

Mae cwmnïau sy'n dymuno datblygu'r llwyfannau hyn yn defnyddio cymwysiadau symudol sydd wedi'u clymu, gyda chaniatâd, i leoliad daearyddol y ddyfais symudol. Pan fydd yr ap symudol yn dod o fewn lleoliad daearyddol penodol, yna gall technoleg Bluetooth neu NFC nodi eu lleoliad lle gellir sbarduno negeseuon.

Nid yw Marchnata Agosrwydd bob amser yn gofyn am Apiau Drud a Thechnoleg Geocentrig

Os hoffech chi fanteisio ar farchnata agosrwydd heb yr holl dechnoleg ... gallwch chi!

 • Codau QR - Gallwch arddangos arwyddion mewn lleoliad penodol gyda chod QR arno. Pan fydd ymwelydd yn defnyddio ei ffôn i sganio'r cod QR, rydych chi'n gwybod yn union ble maen nhw wedi'u lleoli, yn gallu cyflwyno neges farchnata berthnasol, ac arsylwi ar eu hymddygiad.
 • Man poeth Wifi - Gallwch gynnig man cychwyn wifi am ddim. Os ydych chi erioed wedi mewngofnodi i gysylltiad cwmni hedfan neu hyd yn oed Starbucks, rydych chi wedi bod yn dyst i gynnwys marchnata deinamig sydd wedi'i wthio yn uniongyrchol i'r defnyddiwr trwy borwr gwe.
 • Canfod Porwr Symudol - Ymgorffori geolocation ar wefan eich cwmni i ganfod pobl sy'n defnyddio Porwr Symudol yn eich lleoliad. Yna gallwch chi sbarduno naidlen neu ddefnyddio cynnwys deinamig i dargedu'r unigolyn hwnnw - p'un a ydyn nhw ar eich Wifi ai peidio. Yr unig anfantais i hyn yw y gofynnir am ganiatâd i'r defnyddiwr yn gyntaf.

Benthyciadau Dewis wedi datblygu'r ffeithlun hwn fel trosolwg o Farchnata Agosrwydd ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaChau):

Beth yw Marchnata Agosrwydd

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Blog Nice diolch am restru'r gwahanol opsiynau. Roeddwn i'n meddwl tybed sut roedd pob un ohonyn nhw'n chwarae yn y gofod hwn. Ydych chi'n digwydd gwybod ble y gallaf ddod o hyd i restr o'r manfucaturers technoleg Marchnata Agosrwydd? Rwy'n edrych yn benodol am y dechnoleg Bluetooth.

 3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.