Beth yw marchnata rhagfynegol?

marchnata rhagfynegol

Egwyddorion sylfaenol marchnata cronfa ddata yw y gallwch ddadansoddi a sgorio set o ragolygon yn seiliedig ar eu tebygrwydd â'ch cwsmeriaid go iawn. Nid yw'n gynsail newydd; rydym wedi bod yn defnyddio data ers ychydig ddegawdau bellach i wneud hyn. Fodd bynnag, roedd y broses yn un anodd. Gwnaethom ddefnyddio offer echdynnu, trawsnewid a llwytho (ETL) i dynnu data o sawl ffynhonnell i adeiladu adnodd canolog. Gallai hynny gymryd wythnosau i'w gyflawni, a gallai'r ymholiadau parhaus gymryd misoedd i'w datblygu a'u profi.

Ymlaen yn gyflym i nawr ac mae'r offer yn dod yn fwy a mwy cywir, yr algorithmau yn fwy soffistigedig, a'r canlyniadau'n awtomataidd ac yn gwella. Adroddiad Per Everstring, Adroddiad Arolwg Cyflwr Marchnata Rhagfynegol 2015, mae croestoriad tri ffactor wedi arwain at dwf cyflym mewn marchnata rhagfynegol:

  1. Symiau Anferthol o Ddata - mae hanes prynu, ymddygiad a data demograffig bellach ar gael o lu o ffynonellau.
  2. Hollbresenoldeb Mynediad - mae cyrchu data ffrydio trwy bron pob adnodd wedi'i olrhain a'i gysylltu yn darparu gweithgaredd amser real cyfoethog.
  3. Symlrwydd y Cwmwl - pŵer cyfrifiadurol aruthrol trwy'r cwmwl, mae technolegau cronfa ddata data cais newydd gydag algorithmau cyfoethog a soffistigedig yn helpu i yrru arloesedd yn y maes marchnata rhagfynegol.

Beth yw Marchnata Rhagfynegol

Marchnata rhagfynegol yw'r arfer o dynnu gwybodaeth o setiau data cwsmeriaid presennol i bennu patrwm a rhagfynegi canlyniadau a thueddiadau yn y dyfodol .Source: Adroddiad Arolwg Cyflwr Marchnata Rhagfynegol 2015

Cesglir data ar gwsmeriaid cyfredol, addasir algorithmau mewn amser real, a chaiff arweinyddion eu sgorio am dueddiad i yrru canlyniadau busnes. Yn ogystal, gellir mesur ffynonellau hysbysebu a chynulleidfa i ddatblygu ymgyrchoedd gydag ymatebion rhagfynegol.

Mae mabwysiadu marchnata rhagfynegol yn dal yn ifanc, serch hynny. Nododd tua 25% o'r ymatebwyr fod ganddynt CRM sylfaenol, a nododd ychydig dros 50% eu bod wedi buddsoddi mewn awtomeiddio marchnata neu eu bod wrthi'n chwilio am ateb. Dim ond 10% o'r ymatebwyr a ddywedodd eu bod yn cyplysu'r CRM ac awtomeiddio â thechnolegau eraill i yrru canlyniadau busnes. Mae gennym ffordd bell i fynd!

EverString-Report-Meaning

Wedi dweud hynny, mae'r rhagolygon yn optimistaidd. Nododd 68% o'r ymatebwyr eu bod yn credu bydd marchnata rhagfynegol yn ddarn hanfodol o'r pentwr marchnata symud ymlaen. Roedd mwyafrif llethol yr ymatebwyr hyn yn gweithio mewn corfforaethau menter gyda thimau marchnata o dros 50. Mae 82% o'r cwmnïau sydd wedi ymrwymo i sgorio rhagfynegol yn ymchwilio i farchnata rhagfynegol.

Strategaeth Farchnata a Marchnata Rhagfynegol

Nid yw'n wyddoniaeth berffaith, ond mae ganddo'r gallu i gynyddu ymddiriedaeth, ymgysylltiad a thrawsnewidiad yn ddramatig rhwng prynwyr a gwerthwyr yn y dyfodol agos. Ac mae hynny'n wir am ganlyniadau'r ymgyrch farchnata yn ogystal â'r ymgysylltu â'ch tîm gwerthu. Stwff cyffrous. Matt Heinz, Llywydd, Heinz Marketing.

I ddysgu mwy am y cydberthynas rhwng marchnata rhagfynegol a ffactorau megis maint tîm marchnata, maint cwmni, ac aeddfedrwydd marchnata:

Dadlwythwch Adroddiad Arolwg Cyflwr Marchnata Rhagfynegol 2015

Dadlwythwch yr adroddiad i gael atebion i'r cwestiynau canlynol a mwy:

  • Pa mor aeddfed a thechnolegol yw'r marchnatwr cyffredin?
  • Faint o farchnatwyr sy'n defnyddio marchnata rhagfynegol heddiw?
  • Sut mae marchnatwyr yn defnyddio marchnata rhagfynegol ar hyn o bryd?
  • Sut mae maint cwmni, maint tîm a strategaeth farchnata yn effeithio ar aeddfedrwydd marchnata a'r defnydd o farchnata rhagfynegol?

Infograffeg Marchnata Rhagfynegol

Am EverString

EverString yn caniatáu ichi adeiladu piblinell a chynyddu cyfraddau trosi cwsmeriaid gyda'r unig ragfynegol llawn twndis yn seiliedig ar gyfrif analytics datrysiad ar gyfer gwerthu a marchnata. Mae Platfform Penderfyniad EverString yn gynnig SaaS hawdd ei weithredu sy'n integreiddio'n ddi-dor â'r cymwysiadau marchnata a CRM presennol i ganfod nodweddion eich cyfrifon gorau posibl.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.