Beth yw Marchnata Talu-fesul-Clic? Ystadegau Allweddol wedi'u Cynnwys!

Beth yw Marchnata Talu Fesul Clic?

Cwestiwn yr wyf yn dal i ofyn i berchnogion busnes aeddfed yw a ddylent wneud marchnata talu-fesul-clic (PPC) ai peidio. Nid yw'n gwestiwn ie neu na syml. Mae PPC yn cynnig cyfle anhygoel i wthio hysbysebion o flaen cynulleidfaoedd ar wefannau chwilio, cymdeithasol a gwefannau na fyddwch fel rheol yn eu cyrraedd trwy ddulliau organig.

Beth yw Marchnata Talu Fesul Clic?

Mae PPC yn ddull o hysbysebu ar-lein lle mae'r hysbysebwr yn talu ffi bob tro y caiff ei hysbyseb ei glicio. Oherwydd ei fod yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddiwr weithredu, mae'r dull hwn o hysbysebu yn eithaf poblogaidd. Gall marchnatwyr ddod o hyd i gyfleoedd PPC ar draws peiriannau chwilio, cyfryngau cymdeithasol, a llu o rwydweithiau hysbysebu. Yn wahanol i hysbysebion traddodiadol y codir CPM arnynt (cost fesul mil o argraffiadau), mae PPC yn codi tâl gyda CPC (cost fesul clic). Mae'r CTR (cyfradd clicio drwodd) yn ganran o sawl gwaith y mae defnyddwyr yn clicio yn erbyn gweld hysbyseb PPC.

Douglas Karr, Martech Zone

A ddylech chi wneud PPC? Wel, byddwn i'n argymell cael sylfaen llyfrgell gynnwys ac wefan gyda’r holl glychau a chwibanau cyn i chi ddechrau gwario tunnell o arian ar hysbysebion. Eithriad, wrth gwrs, yw os nad ydych chi'n siŵr pa gynnwys fydd yn cynhyrchu addasiadau mewn gwirionedd. Gall profi cyfuniadau allweddair a chopi hysbyseb yn PPC arbed tunnell o arian ac amser a dreulir ar farchnata cynnwys os nad ydych yn siŵr.

Yn gyffredinol, rwy'n cynghori cleientiaid i gael safle llinell sylfaen, llyfrgell o gynnwys, rhai tudalennau glanio gwych, a rhaglen e-bost ... yna defnyddiwch PPC i ychwanegu at eich strategaeth farchnata ddigidol gyffredinol. Dros amser, gallwch chi adeiladu eich gwifrau organig a defnyddio PPC yn gynnil pan fydd angen y gwifrau arnoch chi.

Mae'r ffeithlun hwn o SERPwatch.io, Cyflwr Talu-fesul-Clic 2019, yn cynnig tunnell o wybodaeth am y diwydiant PPC, sut mae segmentau'n perfformio, ac yn cynnwys mynydd o ffeithiau cysylltiedig.

Ystadegau Allweddol PPC ar gyfer 2019

  • Flwyddyn ddiwethaf, Tyfodd gwariant hysbysebion chwilio Google 23%, tyfodd gwariant hysbysebion siopa 32%, a thyfodd gwariant hysbysebion testun 15%.
  • Mae tua 45% o fusnesau bach wrthi'n buddsoddi mewn PPC i dyfu eu gweithrediadau.
  • Yn ôl ymchwil Google, gall hysbysebion chwilio hybu ymwybyddiaeth brand gan 80%.
  • Mae hysbysebion a noddir yn cymryd hyd at 2 allan o 3 chlic ar dudalen gyntaf Google.
  • Mae ymgyrchoedd arddangos Google yn cyrraedd mwy na 90% o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd yn fyd-eang.
  • Yn rhyfeddol, 65% o'r holl gwsmeriaid cliciwch trwy ddolen i gan gynnyrch penodol.
  • Mae canlyniadau chwilio taledig yn arwain at gyfartaledd o 1.5 gwaith y cyfraddau trosi o ganlyniadau chwilio organig.
  • Yn 2017, dyfeisiau symudol cynhyrchu 55% o gliciau hysbysebu Google.
  • Mae 70% o chwilwyr symudol yn galw busnes yn uniongyrchol o Google Search.
  • Mae cyfradd clicio drwodd ar gyfartaledd ar rwydweithiau chwilio yw 3.17%. Y CTR ar gyfartaledd ar gyfer y canlyniad â thâl uchaf yw 8%!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar yr ffeithlun cyfan isod am fwy nag 80 o ystadegau eraill!

Beth yw Marchnata Talu-fesul-Clic?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.