Beth yw Dyfodol Casglu Data Goddefol?

data preifatrwydd

Er bod cleientiaid a chyflenwyr fel ei gilydd yn dyfynnu casglu data goddefol fel ffynhonnell gynyddol o fewnwelediadau defnyddwyr, dywed tua dwy ran o dair na fyddant yn defnyddio data goddefol ddwy flynedd o nawr. Daw'r canfyddiad o ymchwil newydd a gynhaliwyd gan GfK a'r Sefydliad Ymchwil Rhyngwladol (IIR) ymhlith dros 700 o gleientiaid a chyflenwyr ymchwil marchnad.

Beth yw casglu data goddefol?

Casglu data goddefol yw casglu data defnyddwyr trwy eu hymddygiad a'u rhyngweithio heb fynd ati i hysbysu na gofyn caniatâd y defnyddiwr. Mewn gwirionedd, nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr hyd yn oed yn sylweddoli faint o ddata sy'n cael ei gipio mewn gwirionedd, na sut mae'n cael ei ddefnyddio neu ei rannu.

Enghreifftiau o gasglu data goddefol yw porwr neu ddyfais symudol sy'n cofnodi'ch lleoliad. Er efallai eich bod wedi clicio yn iawn pan ofynnwyd yn gyntaf a allai'r adnodd eich monitro, mae'r ddyfais yn cofnodi eich safle oddi yno yn oddefol.

Wrth i ddefnyddwyr flino ar eu preifatrwydd yn cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd nad oeddent wedi'u dychmygu, mae opsiynau blocio hysbysebion a phori preifat yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Mewn gwirionedd, mae Mozilla newydd gyhoeddi bod Firefox wedi cryfhau ei ddull pori preifat erbyn blocio olrheinwyr trydydd parti. Efallai bod hyn yn cadw o flaen rheoliadau'r llywodraeth - sy'n ceisio amddiffyn defnyddwyr a'u data fwy a mwy.

Canlyniadau o Dyfodol Mewnwelediadau hefyd yn datgelu:

  • Cyfyngiadau cyllidebol sy'n debygol o fod y prif fater sefydliadol ar gyfer cleientiaid a chyflenwyr; ond mae amrywiaeth o bryderon eraill - o integreiddio data i bryderon rheoliadol - yn cael eu hystyried bron yn gyfartal o ran pwysigrwydd.
  • Mae tua chwech o bob deg cleient a chyflenwr yn dweud y byddant yn gwneud ymchwil gan ddefnyddio apiau symudol a / neu borwyr symudol ddwy flynedd o nawr - gyda chyflenwyr yn fwy tebygol o ddweud eu bod eisoes yn ei wneud.
  • Cyflymder cynhyrchu mewnwelediad i effeithio ar benderfyniadau busnes hefyd yn cael ei ystyried yn fwlch pwysig yn y diwydiant heddiw, gan sgorio’n ail ymhlith cleientiaid (17%) ac yn drydydd ymhlith cyflenwyr (15%).

Dywedodd tua thraean y derbynwyr mai eu dull pwysicaf o gasglu data ddwy flynedd o hyn ymlaen fydd casglu data goddefol er nad yw dwy ran o dair yn gwneud unrhyw beth heddiw. Nid yw dwy ran o dair o gwmnïau ymchwil marchnad yn disgwyl casglu data goddefol mewn dwy flynedd.

Casglu Data Goddefol: Da neu Ddrygionus?

Er mwyn i farchnatwyr roi'r gorau i ymyrryd a dechrau rhannu cynigion perthnasol, hyd yn oed y gofynnir amdanynt, i ddefnyddwyr, rhaid i farchnatwyr gipio data. Rhaid i'r data fod yn anhygoel o gywir ac ar gael mewn amser real. Darperir cywirdeb trwy ddilysu'r data o nifer o ffynonellau. Nid yw amser real yn mynd i ddigwydd trwy arolygon na thrydydd partïon ... mae'n rhaid iddo ddigwydd ar yr un pryd ag ymddygiad defnyddwyr.

Efallai bod marchnatwyr wedi dod â hyn arnyn nhw eu hunain - casglu terabytes o ddata ar gwsmeriaid, ond byth yn ei ddefnyddio i gynnig gwell profiad defnyddiwr yn ddeallus. Mae defnyddwyr wedi cael llond bol, dim ond teimlo eu bod yn cael eu defnyddio a'u cam-drin wrth i'w data gael ei brynu, ei werthu a'i rannu rhwng tunnell o ffynonellau sy'n sbamio'r crap ohonyn nhw.

Fy ofn yw, heb gasglu data goddefol, bod y waliau'n dechrau codi. Ni fydd busnesau am roi cynnwys, offer ac apiau am ddim allan i wella profiad y defnyddiwr oherwydd na allant gasglu unrhyw ddata y gellir ei ddefnyddio ohono. Ydyn ni wir eisiau mynd i'r cyfeiriad hwnnw? Dwi ddim yn siŵr ein bod ni'n gwneud ... ond dwi'n dal i fethu beio'r gwrthiant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.