Beth yw Omni-Channel? Sut mae'n cael effaith ar fanwerthu yn ystod y tymor gwyliau hwn?

manwerthu omnichannel

Chwe blynedd yn ôl, her fwyaf marchnata ar-lein oedd y gallu i integreiddio, alinio, ac yna rheoli negeseuon ledled pob sianel. Wrth i sianeli newydd ddod i'r amlwg a chynyddu poblogrwydd, ychwanegodd marchnatwyr fwy o sypiau a mwy o ffrwydradau at eu hamserlen gynhyrchu. Y canlyniad (sy'n dal yn gyffredin), oedd pentwr llethol o hysbysebion a negeseuon gwerthu yn cael eu gwthio i lawr gwddf pob darpar. Mae'r adlach yn parhau - gyda defnyddwyr cynhyrfus yn dad-danysgrifio ac yn cuddio oddi wrth y cwmnïau yr oeddent unwaith yn fwy na pharod i wneud busnes â nhw.

Yn anffodus, tarddiad y term I gyd yn golygu popeth ... a dyna sut mae marchnatwyr yn aml yn trin y sianeli. Rwy'n dymuno y byddem wedi ysgrifennu tymor gwell, fel marchnata sianel cydgysylltiedig neu flaengar. Mae awtomeiddio ar draws sianeli yn aml yn delio â rhywfaint o'r cydgysylltiad hwn, ond yn aml nid ydym yn gwneud y gorau o'r cyfathrebiadau hynny chwaith.

Beth yw Omni-Channel?

Mae Omnichannel, sydd hefyd wedi'i sillafu'n omni-sianel, yn cyfeirio at bob un o'r profiadau sy'n gysylltiedig â chwsmer penodol. O fewn marchnata, mae omni-sianel yn cyfeirio at brofiad marchnata unedig ar draws cyfryngau (aka sianelau). Yn lle bod cwsmer yn cael ei beledu ar draws cyfryngau, mae'r profiad yn bersonol ac yn gytbwys lle mae disgwyl trosglwyddiadau. Felly gall hysbyseb deledu yrru pobl i URL ar safle lle gall y cwsmer ymgysylltu ar y pwnc, neu efallai gofrestru ar gyfer rhybuddion symudol neu e-byst sy'n hyrwyddo'r ymgysylltiad. Dylai'r profiad fod yn ddi-dor ac yn flaengar, yn hytrach nag yn ailadroddus ac yn annifyr.

Mae profiadau manwerthu neu siopa Omnichannel yn cyfeirio at y rhyngweithio gwirioneddol rhwng y siop a dyfeisiau digidol, y wybodaeth i gwsmeriaid a rennir rhwng ymddygiad a rhyngweithio ar-lein a'r manwerthwr lleol, ac - wrth gwrs - prisio, danfon, a chywirdeb stoc rhwng y siop a rhyngwynebau digidol. Pan fydd popeth yn gweithio'n ddi-dor, mae'n arwain at fwy o brofiad siopa. Mae hynny'n arwain at werthiannau mwy a gwerthiannau pellach yn y dyfodol fesul cwsmer. Mewn gwirionedd, mae gan siopwyr omnichannel a 30% o werth oes uwch na'r rhai sy'n siopa gan ddefnyddio un sianel yn unig.

Wrth i siopwyr ddod yn fwy agnostig sianel, a mwy omnichannel yn eu taith cwsmer, mae'r manwerthwyr sy'n torri trwodd ac yn cwrdd â'u gofynion yn gwireddu'r enillion mwyaf y tymor siopa gwyliau hwn. Nid yw'n ymwneud â brics a morter yn erbyn e-fasnach mwyach. Mae manwerthwyr llwyddiannus heddiw yn gwybod bod angen iddynt wneud taith y cwsmer yn brofiad di-dor ar draws pob sianel a phob dyfais fel nad yw defnyddwyr yn teimlo bod yn rhaid iddynt ddewis. Stuart Lazarus, Is-adran Gwerthu Gogledd America, Signal

Mae'r ffeithlun hwn yn chock llawn stats cyntaf a thrydydd parti ar yr hyn y mae siopwyr omnichannel yn ei ddisgwyl a sut mae sianeli digidol yn cael dylanwad ar bryniannau mewn siopau. Mae'n cynnwys stats o frandiau fel Amazon, Michael Kors, a Warby Parker i ddangos sut maen nhw'n pentyrru yn erbyn cystadleuaeth, ac yn archwilio'r heriau allweddol sy'n wynebu manwerthwyr heddiw. Rhai uchafbwyntiau:

  • Mae 64% o siopwyr ar-lein yn dyfynnu cyflymder cludo fel penderfyniadau prynu pwysig
  • Mae 90% o siopwyr mewn siopau wedi ymweld â'r wefan ac yna byddant yn gwneud ail neu drydydd pryniant ar-lein
  • Dim ond 36% o gwsmeriaid fyddai'n ymweld â siop pe na bai gwybodaeth rhestr eiddo ar gael ar-lein

Manwerthu a Masnach Omni-Channel

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.