Beth yw Netnograffeg?

beth yw netnograffeg

Rydych chi i gyd wedi clywed fy meddyliau personâu prynwr a phrin fod yr inc rhithwir yn sych ar y post blog hwnnw, ac rwyf eisoes wedi dod o hyd i ffordd newydd a llawer gwell o greu personas prynwr.

Mae Netnograffeg wedi dod i'r amlwg fel dull llawer cyflymach, mwy effeithlon a chywir o greu personâu prynwr. Un ffordd o hyn yw cwmnïau ymchwil ar-lein sy'n defnyddio data cyfryngau cymdeithasol ar sail lleoliad (geotagged) i ddadansoddi rhyngweithiadau cymdeithasol a hoffterau cwsmeriaid yn seiliedig ar faes diffiniedig. Gall y llwyfannau hyn alluogi defnyddwyr i lusgo radiws o amgylch unrhyw leoliad y maen nhw'n ei ddewis, a “chrafu” pob math o ddata gan bobl yn yr ardal honno.

Diffiniad Netnograffeg

Netnograffeg yw'r gangen o ethnograffeg (y disgrifiad gwyddonol o arferion pobl a diwylliannau unigol) sy'n dadansoddi ymddygiad rhydd unigolion ar y Rhyngrwyd sy'n defnyddio technegau ymchwil marchnata ar-lein i ddarparu mewnwelediadau defnyddiol.

Robert Kozinets

Mae Netnography yn casglu ac yn dadansoddi data am ymddygiad cymdeithasol unigolion am ddim ar y Rhyngrwyd. Yr allwedd yw bod y data hwn yn cael ei gasglu pan fydd defnyddwyr yn ymddwyn yn rhydd, yn hytrach nag arolygon ymchwil lle mae defnyddwyr weithiau'n ymateb i atal embaras neu os gwelwch yn dda'r syrfëwr.

Ymchwil persona prynwr mae adroddiadau'n cynnwys data cwbl wrthrychol sy'n ddangosyddion go iawn o ddewisiadau ffordd o fyw, cynnyrch a brand. Mae dadansoddwyr ymchwil yn llunio'r adroddiadau ac yna'n creu proffil o'r segmentau o bersonasau prynwr ar gyfer eich cynnyrch neu wasanaeth.

Mae'n offeryn anhygoel i farchnatwyr oherwydd gellir crynhoi'r data yn gyflym ac yn gywir. Netnograffeg yn fanteisiol oherwydd gall cwmnïau gael eu proffiliau wedi'u crynhoi ar unwaith yn hytrach na chymryd wythnosau neu fisoedd i gasglu'r ymchwil. Mae hynny'n wahaniaeth enfawr o ymchwil draddodiadol a all weithiau gymryd misoedd i'w lunio a'i ddadansoddi. Erbyn i chi gael y math hwnnw o ymchwil, mae'n debyg bod eich personas prynwr eisoes wedi symud ychydig. Neu lawer hyd yn oed.

Felly, ar unwaith, rydych chi'n gwybod pwy yw'ch cwsmeriaid mwyaf proffidiol, beth mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddo ar y foment honno, a sut a pham maen nhw'n rhyngweithio â'u cyfoedion.

Mae'r math hwn o ymchwil persona yn darparu data beirniadol am eich cwsmeriaid mwyaf proffidiol gan gynnwys incwm cartref, ethnigrwydd, pwyntiau poen, nodau, dylanwadau, gweithgareddau / hobïau, a mwy. Efallai y bydd yr adroddiadau hyn hefyd yn dweud wrthych pa wefannau neu frandiau y mae pob persona yn debygol o weithio gyda nhw a'r pum allweddair gorau y gallwch eu defnyddio i'w cyrraedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu adroddiad Netnograffeg i'ch cwsmeriaid, os gwelwch yn dda gysylltu â mi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.