Beth yw Niwtraliaeth Net?

Rwy'n gefnogwr o fusnes mawr ac nid wyf yn llawer o ddamcaniaethwr diwrnod dooms; fodd bynnag, mae Niwtraliaeth Net yn enfawr i mi yn bersonol. Mae fy mywyd cyfan a'm gallu i gefnogi fy mhlant yn dibynnu ar allu fy ngwaith i ddefnyddio'r Rhyngrwyd, fy ngallu i ddefnyddio'r Rhyngrwyd ... ac mae'n prysur ddod yn blant i mi hefyd. Nid yw bwyta'r Rhyngrwyd gyda lonydd cyflym ac araf yn darparu dewis, dim ond claddu'r lonydd araf y bydd yn ei wneud. Mae hynny'n golygu y bydd ein gallu, fel blogwyr ac entrepreneuriaid busnesau bach, yn diflannu.

Rwy’n credu y bydd hynny’n arwain at lai o dwf economaidd ac yn y pen draw bydd yn brifo ein heconomi ac, yn ei dro, refeniw treth. Dyna senario eithaf brawychus a bydd yn newid cydbwysedd cyfoeth a phŵer y mae'r Rhyngrwyd yn dod ag ef i'r llais bach - a'i roi yn ôl yn nwylo'r rhai ag arian - yn union fel y digwyddodd gyda phapurau newydd, cerddoriaeth, radio a theledu.

Ni ddylech weithio ar drwsio pethau sydd nid yn unig yn cael eu torri ... ond sy'n newid y byd rydym yn byw ynddo ac yn agor economïau a busnesau newydd bob eiliad o'r dydd.

Mae rhywfaint o eironi yma hefyd. Busnesau fel Akamai eisoes yn helpu busnesau i 'gyflymu' eu cyflwyniad cynnwys ar y we:

Mae'r Akamai EdgePlatform yn cynnwys 20,000 o weinyddion sy'n cael eu defnyddio mewn 71 o wledydd sy'n monitro'r Rhyngrwyd yn barhaus? traffig, mannau trafferthus ac amodau cyffredinol. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno i optimeiddio llwybrau yn ddeallus ac efelychu cynnwys i'w gyflwyno'n gyflymach ac yn fwy dibynadwy. Wrth i Akamai drin 20% o gyfanswm traffig y Rhyngrwyd heddiw, ein barn ni ar y Rhyngrwyd yw'r mwyaf cynhwysfawr a deinamig a gesglir yn unrhyw le.

Yn ddiweddar dechreuon ni ddefnyddio Akamai yn ein gwaith ac mae wedi bod yn welliannau dau ddigid yn ymateb ein cais ledled y byd ... mewn rhai lleoedd hyd at 80%. Technoleg yw hon, wrth gwrs, nad yw'n fforddiadwy i fusnesau bach; fodd bynnag, mae'n fusnes ynddo'i hun. Felly nid yn unig nid oes angen y 'lonydd cyflym' newydd hyn arnom, mae gennym atebion eisoes sy'n cynorthwyo busnesau mawr i ddarparu cynnwys yn gyflymach. Felly pam ydyn ni'n dal i siarad am hyn?

Llofnodwch y ddeiseb a'i rhoi i Arbedwch y Rhyngrwyd.

6 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Hoffai'r bobl sy'n berchen ar brif dramwyfeydd y Rhyngrwyd greu dau lwybr ar gyfer traffig. Un llwybr (fel y mae nawr) fyddai llwybro rhyngrwyd arferol. Llwybr arall; fodd bynnag, gallai fod yn llwybr lle gallai'r telathrebu godi tâl am led band cyflymach a gwell ar gyfer cwsmeriaid sy'n talu.

  Y syniad y tu ôl iddo yw y gallai busnesau cyfreithlon dalu am ddarparu eu cynnwys yn well i chi neu fi. Fel hyn nid oes raid iddynt boeni am gael traffig trwy'r traffig presennol. Os ydych chi'n taro Google er enghraifft, a'u bod yn talu am y lled band cynyddol, byddai eu gwefan yn gallu llwytho'n gynt o lawer.

  Ar bapur, mae'n swnio'n wych. Fodd bynnag, byddai'r canlyniad yn fwyaf tebygol o fod yn drychinebus. Ni fyddai unrhyw gymhelliant i'r cwmnïau hyn wella perfformiad ac isadeiledd cyffredinol y Rhyngrwyd i chi a fi. Mewn gwirionedd, byddai'r gwrthwyneb yn wir. Pe baent yn gadael i lwybrau 'normal' y Rhyngrwyd ostwng perfformiad, byddai'n denu mwy o fusnes ar gyfer y llwybrau 'busnes'.

  Ar hyn o bryd, os yw Verizon neu AT&T neu Comcast yn gwella eu rhwydwaith a'u lled band, pawb yn gweld y gwelliant. Dyna'r 'niwtral' mewn Niwtraliaeth Net. Hoffai Folks fel fi ei gadw felly. Os bydd y dynion hyn yn adeiladu rhwydwaith cyflymach a gwell y mae'n rhaid i chi dalu iddo, byddwch chi a minnau allan o fusnes. Ni fydd pobl yn trafferthu dod i'n gwefannau oherwydd bydd yn rhy araf.

  Wrth wraidd fy mhryder yw, er bod y cwmnïau hyn yn buddsoddi'n helaeth yn y Rhyngrwyd - ni wnaethant ei greu. Arian trethdalwyr yr Unol Daleithiau a gafodd y Rhyngrwyd oddi ar y ddaear ... ni ddylem gael ein gadael ar ôl!

 3. 3

  A yw hyn yn benodol i'r Unol Daleithiau neu rywbeth ar hyd a lled. Ond, mae'n debyg, gan fod gan y mwyafrif ohonom sy'n ddinasyddion nad ydynt yn UDA safleoedd a gynhaliwyd yn yr UD, mae'n effeithio llawer arnom.

  Mynd i flogio amdano. Diolch 🙂

  • 4

   Fe allai ddigwydd yn unrhyw le, ond os bydd yn digwydd yn yr UD, byddai'r effeithiau yn bendant yn crychdonni ymhell y tu hwnt. Byddai busnesau mawr gwledydd eraill yn fwyaf tebygol o ddringo ar y bandwagon hefyd, gan mai dyna fyddai'r isadeiledd a fyddai'n cefnogi cyrraedd y nifer fwyaf o bobl. Byddai pobl L'il ol 'fel chi a fi yn cael eu gorfodi i fforchio rhywfaint o arian neu gael eu gadael yn y baw.

 4. 5
 5. 6

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.