Beth yw hysbysebu brodorol?

hysbysebu brodorol

Fel y diffinnir gan y FTC, mae hysbysebu brodorol yn dwyllodrus os oes camliwio sylweddol neu hyd yn oed os oes hepgor gwybodaeth mae hynny'n debygol o gamarwain y defnyddiwr i weithredu'n rhesymol o dan yr amgylchiadau. Mae hynny'n ddatganiad goddrychol, ac nid wyf yn siŵr fy mod am amddiffyn fy hun yn erbyn pwerau'r llywodraeth.

Beth yw hysbysebu brodorol?

Mae'r Comisiwn Masnach Ffederal yn diffinio hysbysebu brodorol fel unrhyw gynnwys sy'n debyg i'r newyddion, erthyglau nodwedd, adolygiadau cynnyrch, adloniant, a deunydd arall sy'n ei amgylchynu ar-lein. Hysbysebu Brodorol FTC: Canllaw i Fusnesau

Flwyddyn ddiwethaf, Talodd Lord & Taylor 50 o ddylanwadwyr ffasiwn ar-lein i bostio lluniau Instagram ohonyn nhw eu hunain yn gwisgo'r un ffrog paisley o'r casgliad newydd. Fodd bynnag, fe fethon nhw â datgelu bod ganddyn nhw rhoddir pob dylanwadwr ar y ffrog, yn ogystal â miloedd o ddoleri, yn gyfnewid am eu cymeradwyaeth. Gallai pob achos o dorri'r diffyg datgelu hwnnw fod wedi arwain at gosb sifil o hyd at $ 16,000!

Nid yw mwy nag un rhan o dair o gyhoeddwyr cyfryngau digidol yn cydymffurfio â rheolau'r FTC sy'n llywodraethu hysbysebion brodorol gwefan a chynnwys noddedig, yn ôl a astudiaeth a ryddhawyd yr wythnos hon gan MediaRadar.

Pam mae Datgelu yn Feirniadol

Datgelu hysbysebu brodorol yw'r gyfraith yn yr Unol Daleithiau ac mewn llawer o wledydd eraill. Ond nid mater cyfreithiol yn unig yw datgelu perthynas â brand, mae'n fater o ymddiriedaeth. Mae gormod o farchnatwyr yn credu y gallai datgelu effeithio ar gyfraddau trosi, ond nid ydym wedi gweld hyn o gwbl. Mae ein darllenwyr wedi bod gyda ni ers degawd ac yn ymddiried, os byddaf yn cyhoeddi argymhelliad cynnyrch, fy mod yn gwneud hynny gyda fy enw da ar y lein.

Mae tryloywder gyda'r defnyddiwr yn hollbwysig, ac ni ddylai darnau hyrwyddo awgrymu na awgrymu i ddefnyddwyr eu bod yn unrhyw beth heblaw hysbyseb. Os oes angen datgeliad i atal twyll, rhaid i'r datgeliad fod yn glir a rhaid iddo fod yn amlwg. Adam SolomonMichelman & Robinson

Ni fyddwn byth yn peryglu fy enw da. Mewn gwirionedd, rydw i'n cael fy deisyfu bron bob dydd i gyhoeddi erthyglau a chael fy nhalu i backlink ac rwy'n eu gwrthod. Ar adegau, mae gan asiantaethau hyd yn oed y gallu i ofyn imi bostio rhywbeth heb unrhyw ddatgeliad. Rwy'n eu hysgrifennu'n ôl ac yn gofyn iddyn nhw pam maen nhw'n credu bod torri rheoliadau ffederal yn iawn ... ac maen nhw'n diflannu a ddim byth yn ymateb.

Twf Hysbysebu Brodorol

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y cydweithiwr Chad Pollitt y Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2017 ac roedd yn dipyn o gamp, cerdded trwy'r holl sianeli a thechnolegau y mae hysbysebu brodorol yn dylanwadu arnynt ac yn eu cyffwrdd.
tirwedd technoleg hysbysebu frodorol

Yn ôl adroddiad sydd newydd ei gyhoeddi gan MediaRadar, Arweinwyr a Gwersi mewn Hysbysebu Brodorol, mae mabwysiadu a'r galw am hysbysebu brodorol yn uchel iawn gyda chyfartaledd o 610 o hysbysebwyr newydd yn defnyddio datrysiadau cynnwys wedi'u teilwra bob mis.

Adroddiad Tuedd Hysbysebu Brodorol MediaRadar