Beth yw cynhesu IP?

E-bost: Beth yw Cynhesu IP?

Os yw'ch cwmni'n anfon cannoedd o filoedd o negeseuon e-bost fesul danfoniad, gallwch redeg i mewn i rai materion arwyddocaol gyda darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn llwybro'ch holl negeseuon e-bost i'r ffolder sothach. Mae ESPs yn aml yn gwarantu eu bod yn anfon e-bost ac yn aml yn siarad am eu huchafbwynt cyfraddau dosbarthu, ond mae hynny mewn gwirionedd yn cynnwys danfon e-bost i mewn i ffolder sothach. Er mwyn gweld eich danfonadwyedd mewnflwch, mae'n rhaid i chi ddefnyddio platfform trydydd parti fel ein partneriaid yn 250ok.

Mae gan bob gweinydd sy'n anfon e-bost gyfeiriad IP sy'n gysylltiedig ag ef, ac mae ISPs yn cynnal cyfeirlyfrau o'r cyfeiriadau IP hyn a faint o gwynion bownsio a sbam a gânt gan eu defnyddwyr ar yr e-bost a anfonir o'r cyfeiriadau IP hynny. Nid yw'n anghyffredin i rai ISPs gael ychydig o gwynion a mynd ar unwaith i bob e-bost pellach i'r ffolder sothach yn lle'r blwch derbyn.

Ymfudo i Ddarparwr Gwasanaeth E-bost Newydd

Er y gall eich rhestr tanysgrifwyr fod yn danysgrifwyr e-bost cyfreithlon 100% a ddewisodd eich e-byst marchnata, neu a ddewisodd ddwywaith, ... gall mudo i ddarparwr gwasanaeth e-bost newydd ac anfon i'ch rhestr gyfan swyno. Gall rhai cwynion gael sylw i'ch cyfeiriad IP ar unwaith ac ni fydd unrhyw un yn derbyn eich e-bost yn eu blwch derbyn.

Fel arfer gorau, pan fydd anfonwyr mawr yn mudo i ddarparwr gwasanaeth e-bost newydd, argymhellir bod y cyfeiriad IP cynhesu. Hynny yw, rydych chi'n cynnal eich darparwr gwasanaeth e-bost presennol wrth gynyddu nifer y negeseuon rydych chi'n eu hanfon trwy'r gwasanaeth newydd ... nes i chi adeiladu enw da am y cyfeiriad IP newydd hwnnw. Dros amser, gallwch chi fudo'ch holl negeseuon ond dydych chi byth eisiau eu gwneud ar un adeg.

Marchnata E-bost: Beth yw Cynhesu IP?

Yn union fel mae cynhesu yn cynnwys cynnydd graddol yn nwyster gweithgaredd corfforol i gynhesu'r cyhyrau a lleihau'r risg o anaf, cynhesu IP yw'r broses o ychwanegu cyfaint yr ymgyrch yn systematig bob wythnos yn y cyfeiriad IP newydd. Bydd gwneud hynny yn helpu i sefydlu enw da anfon positif gyda Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISPs).

Cynhesu IP Smart: Y Cam Cyntaf o Gyflawniad E-bost

Infograffi Cynhesu IP

Mae'r ffeithlun hwn o Uplers yn diffinio ac yn darlunio arferion gorau ar gyfer cynhesu'ch cyfeiriad IP gyda'ch darparwr gwasanaeth e-bost newydd, gan eich arwain trwy 5 cam allweddol:

  1. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr holl arferion gorau o ran cyflenwi e-bost cyn anfon y llwyth cyntaf o e-byst ar gyfer cynhesu IP.
  2. Dylai fod gan eich IP pwrpasol gofnod pwyntydd wedi'i sefydlu yn eich DNS cefn (System Enw Parth).
  3. Segmentwch y tanysgrifwyr e-bost yn seiliedig ar eu hymgysylltiad â'ch e-byst blaenorol.
  4. Yr allwedd i gynhesu IP yn llwyddiannus yw cynyddu nifer yr e-byst a anfonwch yn raddol.
  5. Gwnewch yr hylendid ôl-anfon.

Maent hefyd yn tynnu sylw at rai eithriadau gyda Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd penodol (ISPS):

  • Mae Yahoo, AOL, a Gmail yn cyflwyno rhai materion swmpio trwy rannu e-byst yn swmpiau arwahanol, a thrwy hynny ohirio danfon e-bost. Bydd yn cael ei ddatrys unwaith y byddwch yn anfon rhai e-byst â metrigau positif.
  • Mae oedi yn normal yn AOL, Microsoft, a Comcast. Bydd yr oedi hyn neu 421 bownsio yn ail-droi am 72 awr. Os na ellir ei ddanfon ar ôl yr amser hwnnw, byddant yn bownsio fel 5XX a bydd y cofnod bownsio yn cael ei gadw fel gwall 421. Unwaith y bydd eich enw da yn datblygu, ni fydd unrhyw oedi pellach.

beth yw e-bost cynhesu ip e-bost

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.