Beth yw marchnata gofal iechyd?

marchnata gofal iechyd

Pan fyddwch chi wedi mynd i ddamwain car, wedi cwympo i lawr neu wedi dioddef rhyw fath arall o anaf difrifol, y peth olaf rydych chi'n debygol o feddwl amdano yw pa ystafell argyfwng rydych chi am ymweld â hi yn seiliedig ar y cylchlythyr masnachol, hysbysfwrdd neu e-bost diwethaf a welsoch . Nid yw'r twndis gwerthu yn berthnasol yn ystod argyfwng.

Fodd bynnag, mae marchnata gofal iechyd yn llawer mwy na marchnata adrannau brys ac unedau gofal dwys. Mae ysbytai, clinigau gofal brys, a chanolfannau llesiant yn gyfrifol am hyrwyddo ystod eang o wasanaethau sy'n mapio'n ôl i'r twndis gwerthu.

Er bod marchnata gofal iechyd yn debyg i fathau mwy traddodiadol o farchnata, gadewch i ni edrych ar rai o agweddau unigryw marchnata yn y diwydiant hwn:

Digwyddiadau Cymunedol a Rhaglennu

Data newydd o Gwasanaeth Buddsoddwyr Moody yn dangos dirywiad sylweddol yn llif arian gweithredol ysbytai. Mae Moody yn adrodd cwymp o 9.5 y cant yn 2016 i 8.1 y cant yn 2017 - gostyngiad digynsail a welwyd ddiwethaf yn ystod argyfwng ariannol 2008. Nid yw niferoedd fel hyn yn argoeli'n dda am sefydlogrwydd ariannol tymor hir, a dyna pam mae llawer o swyddogion gweithredol ysbytai yn chwilio am ffynonellau refeniw ychwanegol.

Marchnata Gofal Iechyd Rhanbarthol Hancock

Mae rhai ysbytai bellach yn dod â refeniw o raglenni lles a digwyddiadau arbennig i mewn mewn ymdrech i colledion gwrthbwyso mewn adrannau eraill. Mae rhaglenni llesiant nid yn unig yn helpu i atal anaf a salwch, ond yn ôl y Gymdeithas Ffitrwydd Meddygol, maent hefyd yn cyflawni elw cyfraniadau mor uchel â 30 y cant. Gall digwyddiadau arbennig fod yn ffynonellau refeniw sylweddol hefyd. Yn 2017 yn unig, Ysbytai Rhwydwaith Gwyrthiau Plant wedi codi mwy na $ 38 miliwn trwy Marathon Dawns blynyddol y rhwydwaith.

Rheoli Enw Da

Fel gydag unrhyw fusnes, mae enw da yn hanfodol i ddenu nid yn unig cleifion ond hefyd dalent haen uchaf. Enillodd safleoedd adolygu defnyddwyr, fel Yelp, boblogrwydd yng nghanol y 2000au ac maent bellach yn denu miliynau o ddefnyddwyr bob dydd. Uwchraddiadau Iechyd, gwefan adolygu gofal iechyd flaenllaw, wedi bod o gwmpas ers mwy nag 20 mlynedd yn helpu cleifion i ddod o hyd i ddarparwyr ac ysbytai o ansawdd uchel.

Indianapolis Iechyd Ffransisgaidd ar Uwchraddiadau Iechyd

Yng ngoleuni'r Ddeddf Gofal Fforddiadwy sy'n rhoi mwy o reolaeth i gleifion dros eu darparwr o ddewis, mae cyfrifoldebau marchnatwyr gofal iechyd dros farchnata eu brand wedi tyfu'n sylweddol. Un ffordd gyflym y gall marchnatwyr gofal iechyd ddefnyddio adborth cleifion yn dda yw trosoledd meddalwedd rheoli enw da i nodi diffygion eu rhwydwaith. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd unioni cwynion cyn gynted â phosibl, tra hefyd yn cynyddu amlygiad i sylwadau cadarnhaol gan gleifion. Os yw adolygiadau negyddol yn bryder, harneisiwch bŵer arolygon boddhad cleifion i nodi materion yn gynnar, cyn eu gwneud ar wefannau sy'n wynebu'r cyhoedd fel Healthgrades.

Technolegau Gofal Iechyd Diweddaraf

Rydym yn gwybod bod defnyddwyr yn chwennych y dechnoleg ddiweddaraf. Gallai hyn fod hyd yn oed yn fwy gwir o ran gofal iechyd. Efallai y bydd defnyddwyr yn iawn gyda bod yn berchen ar iPhone sydd ychydig genedlaethau oed â sgrin wedi cracio, ond ni fyddant yn cael eu gwefreiddio pe bai eu sgan ymennydd diweddaraf yn cael ei berfformio ar sganiwr MRI mewn cyflwr tebyg.

Hysbysebu Billboard Gofal Iechyd

ffynhonnell: NPR

Mewn ymateb, mae marchnatwyr gofal iechyd wedi gosod eu golygon ar farchnata datblygiadau technolegol fel ffordd o greu gwahaniaethiad yn y farchnad.

Mae'n debygol y byddwn yn parhau i weld mwy o feddygfeydd gyda chymorth robot a rhaglenni wedi'u hychwanegu at AI yn y blynyddoedd i ddod. Er enghraifft, astudiaeth a gynhaliwyd gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Stanford gwelwyd cynnydd mewn meddygfeydd arennau â chymorth robot o 1.5 y cant a berfformiwyd yn 2003 i 27 y cant yn 2015.

Wrth i'r galw am y datblygiadau technolegol diweddaraf gynyddu, mae marchnatwyr gofal iechyd yn gweithio'n agos gyda phenaethiaid adrannau i nodi gwahaniaethwyr newydd a negeseuon allweddol bob mis a phob blwyddyn.

Er bod marchnata gofal iechyd yn debyg i fathau traddodiadol o farchnata, mae'n dod â'i bersbectif unigryw ei hun i'r bwrdd. Trwy ysgogi rhaglenni a digwyddiadau, gan ganolbwyntio ar reoli enw da a thaflu goleuni ar y technolegau diweddaraf, mae marchnata gofal iechyd yn llwyddo i adeiladu ymwybyddiaeth o amgylch nifer o wasanaethau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.