Beth yw Hacio Twf? Dyma 15 Techneg

Beth yw Hacio Twf? Technegau

Mae'r term hacio yn aml mae ganddo arwyddocâd negyddol sy'n gysylltiedig ag ef gan ei fod yn cyfeirio at raglennu. Ond nid yw hyd yn oed pobl sy'n hacio rhaglenni bob amser yn gwneud rhywbeth anghyfreithlon neu'n achosi niwed. Weithiau mae hacio yn gar gwaith neu'n llwybr byr. Mae cymhwyso'r un rhesymeg i farchnata yn gweithio hefyd. Dyna hacio twf.

Defnyddiwyd hacio twf yn wreiddiol startups pwy oedd angen codi ymwybyddiaeth a mabwysiadu ... ond nid oedd ganddo'r gyllideb farchnata na'r adnoddau i'w wneud. Ysgrifennodd Sean Ellis y term ar ei flog yn 2010 mewn post o'r enw Dewch o Hyd i Haciwr Twf ar gyfer Eich Cychwyn lle nododd Haciwr Twf fel dewis arall yn lle llogi marchnatwr amser llawn traddodiadol.

Ar un adeg, gwelwyd hacio twf yn disodli strategaeth farchnata draddodiadol, hirdymor gyda strategaethau tymor byr sy'n canolbwyntio ar gyflymu twf a refeniw. Dros y degawd diwethaf, serch hynny, mae buddion hacio twf wedi cael eu gweld gan bob cwmni maint ac yn cael eu mabwysiadu gan gwmnïau prif ffrwd yn ogystal â chychwynau bach.

Gall marchnata traddodiadol ar-lein ac all-lein ysgogi twf anhygoel i gwmnïau, ac mae'r strategaethau hynny'n aml yn tyfu troedle cwmni yn raddol dros amser. Fodd bynnag, mae yna ffyrdd i neidio i fyny neu daro'ch marchnata trwy strategaethau anhraddodiadol.

Er nad ydw i'n bersonol yn hoffi'r term hacio, mae wedi glynu fel term sydd wedi mynd yn brif ffrwd (ac yn aml yn cael ei or-ddefnyddio). Yn fy marn i, dylai strategaethau marchnata cytbwys ddefnyddio strategaethau traddodiadol, tymor hir a strategaethau hacio twf yn effeithiol.

Beth yw'r Diffiniad o Hacio Twf?

Mae hacio twf yn strategaeth farchnata sy'n defnyddio dulliau creadigol ac anghonfensiynol i gael llawer o amlygiad i'ch cynhyrchion neu wasanaeth heb wario llawer o arian. Defnyddiwyd y term ar gyfer cychwyniadau technoleg nad oedd ganddynt gyllideb farchnata, ond a allai ddefnyddio optimeiddio peiriannau chwilio, marchnata cymdeithasol, yn greadigol, analytics, a phrofi i optimeiddio a thyfu eu presenoldeb ar-lein yn gyflym.

Strategaethau a Thechnegau Hacio Twf

Eliv8 datblygodd yr ffeithlun hardd hwn gyda chasgliad o'u 15 Techneg a Syniad Hacio Twf Gorau:

 1. Tap i mewn i Gynulleidfaoedd 3ydd Parti - Sonnir am flogio gwesteion, ond mae podledu yn ffordd wych o fanteisio ar gynulleidfaoedd eraill. Rydym yn aml yn gwahodd dylanwadwyr yn ein diwydiant ar ein podlediad i gael sylw gyda'u cynulleidfaoedd.
 2. Llwyfannau 3ydd Parti Trosoledd - Mae hwn yn syniad gwych. Mae gennym ni restr wych o gwefannau ar-lein i gyfrif neu hyrwyddo'ch cynhyrchion yma.
 3. Targedu Cefnogwyr Eich Cystadleuwyr - Mae offer cymdeithasol taledig ac organig yn bodoli i nodi dilynwyr eich cystadleuwyr. Os gallwch chi eu helpu, beth am gysylltu â nhw? Os gallwch chi drechu'ch cystadleuwyr a helpu eu cwsmeriaid ... efallai y byddan nhw'n arwain eich ffordd.
 4. Creu Cynnwys Ar Gyfer Eich Taith y Prynwr - Atebwch y cwestiynau y mae prynwyr yn ymchwilio iddynt ar-lein.
 5. Creu Cynnwys Tudalen-Benodol - Rydym yn defnyddio hysbysebion deinamig sydd wedi'u targedu yn seiliedig ar gategori'r erthygl, gan ddarparu galwad i weithredu berthnasol i ddarllenwyr.
 6. Adeiladu Rhestr o E-byst wedi'u Targedu - Segmentwch eich cwsmeriaid o'ch rhagolygon a'u haddysgu ar eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau.
 7. Personoli'r Profiad - Beth allwch chi ei ychwanegu at eich tudalennau sydd wedi'u personoli i'r ymwelydd neu sydd wedi'u segmentu atynt? A ydyn nhw eisoes yn gwsmer? Ydyn nhw'n dychwelyd? A ydyn nhw'n clicio ar ddolen atgyfeirio? Os gallwch chi deilwra'r profiad yn seiliedig ar bwy ydyn nhw, gallwch chi yrru gwell gweithgaredd trosi.
 8. Hysbysiadau Gadael Cart - Dyma dacteg enfawr y mae'n rhaid i bob platfform e-fasnach ei chael. Mae'n gyfle i erlid rhywun i drosi gyda chyd-destun ychwanegol o amgylch y trafodiad neu hyd yn oed gynnig.
 9. Cystadlaethau cynnal - Rydyn ni'n lansio rhai cystadlaethau yn fuan gyda Hellowave, platfform cadarn gyda chystadlaethau profedig, wedi'u templedi sy'n rhedeg ar draws eich gwefan a'ch gwefannau cymdeithasol.
 10. Adeiladu Cymuned Unigryw - Mae hwn yn cymryd gwaith, ond os gallwch chi trosi eich cynulleidfa yn gymuned, mae gennych chi'r staff datblygu busnes gorau y gall arian eu prynu. PS: Mae hyn yn anodd iawn, serch hynny!
 11. Meithrin yn Arwain yn Awtomatig - Rydym wedi bod yn gweithredu meithrin ac awtomeiddio ar gyfer ein cleientiaid sy'n defnyddio Wishpond - datrysiad anhygoel o fforddiadwy - a chael canlyniadau anhygoel.
 12. Rhannu Gwobrwyo a Chyfeirio - Mae pobl yn fwy tebygol o wneud rhywbeth pan fydd ffrind yn dweud wrthyn nhw. Os oes gennych blatfform heddiw, dylai fod gennych raglen eiriolaeth wedi'i hymgorffori ag ef.
 13. Hysbysebion Ail -getio - Dewch ag ymwelwyr yn ôl i'ch gwefan gyda hysbysebion sy'n eu dilyn. Gall ail -getio gynyddu chwiliadau brand hyd at 1,000% ac ymweliadau 720% ar ôl 4 wythnos.
 14. Defnyddiwch Eich Data - Mae 50% o fusnesau yn ei chael hi'n anodd priodoli marchnata i ganlyniadau refeniw. Defnyddio data a analytics yn gwella eich ROI.
 15. Gwneud Pethau nad ydynt yn Graddio - Parhau i daflu syniadau a gweithio'n galed i nodi strategaethau darnia twf eraill.

Byddaf yn ychwanegu fy hoff dechneg hacio twf fy hun yma ...

 1. Defnyddio Semrush, Rwy'n nodi tudalennau y mae fy safle yn graddio arnynt rhwng yr 2il a'r 10fed safle, rwy'n edrych ar dudalennau'r gystadleuaeth, yn ailysgrifennu ac yn optimeiddio'r dudalen gyda mwy o wybodaeth, graffeg well, rhai ystadegau ... a'i hailgyhoeddi fel newydd. Pan fyddaf yn gwneud gwaith gwych o hynny ac yn ail-brintio'r dudalen, rwy'n nodweddiadol yn ei gweld yn cael mwy o welededd a safleoedd uwch wrth i bobl ei rhannu a chyfeirio ati.

Adnoddau Hacio Twf

Mae yna rai adnoddau ychwanegol ar-lein, gan gynnwys Eliv8, reddit, TwfHackers, Ac mae'r Canllaw Hacio Twf.

Technegau Hacio Twf