Beth yw SEO Da? Dyma Astudiaeth Achos

da hwn

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, dwi wedi wedi yn eithaf lleisiol ynglŷn â sut mae cymaint o ymgynghorwyr ac asiantaethau yn y diwydiant chwilio organig yn gwrthod newid. Mae'n anffodus wrth iddyn nhw barhau i adael trywydd cleientiaid sydd wedi buddsoddi llawer ond mewn gwirionedd dinistrio eu gallu i gaffael awdurdod organig, safle a thraffig.

SEO Da: Astudiaeth Achos

Mae'r canlynol yn siart o restrau allweddair un o'n cwsmeriaid diweddar dros amser gan ddefnyddio Semrush:

beth sy'n dda hwn

  • A - Dyma lansiad gwefan y cleient o dan yr asiantaeth flaenorol. Roedd yn barth newydd sbon heb unrhyw awdurdod.
  • B - Ar ôl cyfnod o ddim twf, penderfynodd yr asiantaeth gychwyn strategaeth hen ffasiwn o greu parthau lluosog, awtomeiddio poblogaeth dwsinau o dudalennau mewnol sy'n llawn allweddeiriau, a backlinking ymosodol.
  • C - Cododd y safle yn ddramatig o ran safleoedd a thraffig organig; fodd bynnag, ni chymerodd hir i algorithmau Google ddileu'r cynllun backlinking a gollwng y wefan yn ôl i'w hawdurdod blaenorol.
  • D - Cafodd yr asiantaeth ei thanio a chawsom ein cyflogi i dybio’r safle a’r safle chwilio organig. Dros y chwe mis nesaf, fe wnaethon ni ailadeiladu'r wefan, disodli backlinks gwenwynig, ailgyfeirio pob parth i un parth, ailgyfeirio'r llu o dudalennau allweddair i dudalennau canolog, un pwnc, cynhyrchu cynnwys cyfoethog, a ffeithlun. Aethom ar drywydd backlinking sero heb unrhyw hyrwyddiad taledig o gwbl. Dim. Nada.
  • E - Mae'r canlyniadau'n parhau i yrru rhannu, ymgysylltu a throsi. Dros uchafbwynt y cylchoedd rhwng y llynedd ac eleni, mae sesiynau i fyny 210%, mae defnyddwyr i fyny 291%, mae golygfeydd tudalen i fyny 165%, mae'r gyfradd bownsio i lawr 16%, mae sesiynau newydd i fyny 32%, mae ymwelwyr sy'n dychwelyd i fyny 322% . Mae'r cleient penodol hwn yn defnyddio galwadau ffôn ar gyfer busnes, felly nid oes gennym ddata trosi union y tu allan i arolygon galwadau lle gofynnir iddynt sut y daethpwyd o hyd iddynt. Mae Google yn parhau i arwain y ffordd.

Rwy’n parhau i rybuddio cwmnïau sy’n llogi ymgynghorwyr chwilio nad ydyn nhw byth yn ymchwilio i’r gynulleidfa, y gystadleuaeth, na’u hymddygiad ar y wefan. Mae backlinking heb gynhyrchu cyfryngau digidol perthnasol, gwerthfawr sydd wedi'u optimeiddio'n fawr yn mynd i'ch rhoi chi mewn trafferth. Rydym yn parhau i yrru canlyniadau organig ein cleientiaid trwy ennill awdurdod yn hytrach na awdurdod mae hynny'n cael ei drin neu ei dalu amdano.

Mae dysgu dwfn a deallusrwydd artiffisial yn parhau i yrru algorithm Rankbrain Google. Larry Kim nodi:

Bydd Google yn parhau i glyweliad eich tudalen am ymholiadau perthnasol ... am gyfnod. Ond os yw'n methu â denu ymgysylltiad, bydd yn parhau i farw'n araf. Gallai golli 3 y cant o'r traffig y mis - mor fach, nid ydych hyd yn oed yn sylwi arno nes ei bod yn rhy hwyr. Yn y pen draw, bydd eich tudalen yn syml yn cwympo allan o gynnwys.

Hyd nes ei bod hi'n rhy hwyr.

Nid oes angen ymgynghorwyr chwilio ddoe ar strategaethau chwilio organig heddiw. Mae strategaethau chwilio organig heddiw yn gofyn am farchnatwyr brand a chynnwys gwych sy'n deall sut i ymchwilio a theilwra'ch ymdrechion digidol i'ch cynulleidfa ac yna darparu'r llwybrau gorau posibl i'w trosi.

Os nad yw'ch ymgynghorydd chwilio organig yn ymchwilio yn gyson, yn darparu mewnbwn ar eich strategaethau cynnwys, ac yn optimeiddio'ch gwefan, mae'n bryd chwilio am bartner chwilio organig newydd. Mewn gwirionedd, byddem wrth ein bodd yn cynorthwyo - yn enwedig os ydych chi'n gyhoeddwr mawr iawn. Mae ein profiad yno yn ddigymar yn y diwydiant.

Gofyn am Ymgynghoriad