Marchnata Cenhedlaeth: Deall Gwahanol Grwpiau Oedran a'u Dewisiadau

Grwpiau Oedran ac Ymgysylltu â Chynnwys

Mae marchnatwyr bob amser yn chwilio am ffyrdd a strategaethau newydd i gyrraedd eu cynulleidfa darged a chael y canlyniadau gorau allan o ymgyrchoedd marchnata. Mae marchnata cenhedlaeth yn un strategaeth o'r fath sy'n rhoi cyfle i farchnatawyr dreiddio'n ddwfn i'r gynulleidfa wedi'i thargedu a deall anghenion a hoffterau digidol eu marchnad yn well.

Beth yw marchnata cenedlaethau?

Marchnata cenhedlaeth yw'r broses o rannu'r gynulleidfa yn segmentau ar sail eu hoedran. Yn y byd marchnata, y pum cenhedlaeth bwysicaf yw aeddfed, ffyniant babanod, cenhedlaeth X, cenhedlaeth Y neu fillenniums, a chenhedlaeth Z.

Mae pob segment yn cyfeirio at bobl a anwyd yn yr un cyfnod amser ac sy'n rhannu'r un arferion, hoffterau a phrofiadau.

Mae'r broses yn caniatáu i farchnatwyr ddysgu mwy am eu cynulleidfa, i guradu cynnwys wedi'i addasu ar gyfer pob grŵp oedran, a defnyddio gwahanol strategaeth farchnata a chyfryngau ar gyfer pob cenhedlaeth.

Felly beth mae pob grŵp oedran yn ei ddweud wrthym?

Dewisiadau Cyfryngau Cymdeithasol

Daeth cyfryngau cymdeithasol i'r amlwg fel un o'r sianelau marchnata pwysicaf yn ystod y degawd diwethaf oherwydd ei fod bellach yn cael ei ddefnyddio gan fwy na dau biliwn a hanner o bobl. Ond nid yw mor boblogaidd ymhlith cenedlaethau hŷn ag y mae ymhlith y genhedlaeth iau.

Pan fydd 86% o'r bobl o dan 29 oed yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, dim ond 34 yw'r ganran ar gyfer unigolion sy'n 65 oed neu'n hŷn.

Yn yr un modd, mae Facebook a Twitter yn boblogaidd ymhlith pob grŵp oedran, ond mae Instagram a Snapchat yn fwyaf poblogaidd ymhlith pobl iau, cenhedlaeth Z. yn bennaf.

Dyma un enghraifft:

Pan fydd 36% o bobl 65 oed yn defnyddio Facebook, dim ond 5 yw'r ganran ar gyfer Instagram ar gyfer yr un grŵp oedran a hyd yn oed yn llai ar gyfer Snapchat.

Sut i Gyrraedd Cenedlaethau trwy Farchnata Ar-lein?

Unwaith y byddwch chi'n dysgu am y hoffterau ac arferion o bob grŵp, gallwch hefyd ddylunio strategaethau marchnata cenhedlaeth wedi'u personoli ar gyfer pob grŵp oedran.

Y tair cenhedlaeth bwysicaf ac iau i farchnatwyr yw

  • Cenhedlaeth X (gen x)
  • Cenhedlaeth Y (Mileniwm)
  • Cenhedlaeth Z (iGeneration, Ôl-filwyr)

Rhestrir rhai ffyrdd o gyrraedd pob grŵp oedran.

Sut i Gyrraedd Cynhyrchu X.

Ymhlith y tri, y grŵp oedran hwn yw'r hynaf. Nid ydynt yn weithredol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Snapchat ac Instagram, ond mae nifer sylweddol o bobl o'r grŵp oedran hwn yn defnyddio Facebook a Twitter. Mae hyn yn golygu bod ymgyrchoedd twitter a hysbysebion Facebook yn ffordd dda o'u cyrraedd.

Marchnata e-bost hefyd yw'r cyfrwng mwyaf effeithiol iddynt allan o'r tri grŵp oedran. Maent yn darllen mwy o negeseuon e-bost hyrwyddo na chenhedlaeth Y a chenhedlaeth Z. Yn ogystal, mae cynnwys blog o ansawdd uchel hefyd yn ffordd wych o ennill teyrngarwch cenhedlaeth X.

Sut i Gyrraedd Cynhyrchu Y.

Fe'i gelwir hefyd yn mileniwm, dyma ganolbwynt y mwyafrif o ymgyrchoedd marchnata gan eu bod yn gwario'r mwyaf allan o bob grŵp oedran.

Maent yn weithredol ar bob platfform cyfryngau cymdeithasol, ond mwy ar Facebook a Twitter. Mae Generation X hefyd yn defnyddio ffonau smart a thabledi sy'n fwy na chenhedlaeth X, felly mae marchnata SMS a symudol hefyd yn gwneud synnwyr i farchnatwyr sy'n targedu mileniwm.

Ffyrdd effeithiol eraill o gyrraedd y grŵp oedran hwn yw cynnwys fideo a UGC (Cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr). Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n darllen adolygiadau, blogiau, ac adborth defnyddwyr cyn gwneud penderfyniad.

Sut i Gyrraedd Cynhyrchu Z.

Maent yn dal yn ifanc ond eich prynwyr yn y dyfodol, felly ni allwch anwybyddu'r grŵp oedran hwn.

Y ffyrdd da o'u cyrraedd yw defnyddio sianeli cyfryngau cymdeithasol fel Instagram, Youtube, a Snapchat. Maent yn fwy i mewn i gynnwys fideo, yn defnyddio ffonau smart a thabledi yn fwy na byrddau gwaith, ac yn hoffi cynnwys rhyngweithiol fel cwisiau.

Gallwch hefyd ddefnyddio memes a delweddaeth i ddenu'r grŵp oedran hwn.

I ddysgu mwy am wahanol grwpiau oedran, gallwch hefyd edrych ar yr ffeithlun canlynol a wnaed gan y Tîm HandMadeWritings, A yw'n well gan wahanol grwpiau oedran gynnwys ar-lein gwahanol?

Marchnata Cenedlaethau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.