Beth yw Bwriad Ymadael? Sut mae'n cael ei Ddefnyddio i Wella Cyfraddau Trosi?

Beth yw Bwriad Ymadael? Sut Mae'n Gwella Cyfraddau Trosi?

Fel busnes, rydych chi wedi buddsoddi tunnell o amser, ymdrech ac arian i ddylunio gwefan neu wefan e-fasnach wych. Mae bron pob busnes a marchnatwr fel ei gilydd yn gweithio'n galed i gael ymwelwyr newydd i'w gwefan ... maent yn cynhyrchu tudalennau cynnyrch hardd, tudalennau glanio, cynnwys, ac ati Cyrhaeddodd eich ymwelydd oherwydd eu bod yn meddwl bod gennych yr atebion, y cynhyrchion, neu'r gwasanaethau yr oeddech yn eu chwilio canys.

Ond gormod o weithiau, mae'r ymwelydd hwnnw'n cyrraedd ac yn darllen popeth o fewn ei allu ... yna'n gadael eich tudalen neu'ch gwefan. Gelwir hyn yn an gadael mewn dadansoddeg. Nid yw ymwelwyr yn diflannu o'ch gwefan yn unig, serch hynny ... maent yn aml yn rhoi cliwiau eu bod yn gadael. Gelwir hyn yn bwriad ymadael.

Beth yw Bwriad Ymadael?

Pan fydd ymwelydd ar eich tudalen yn penderfynu gadael, mae ychydig o bethau'n digwydd:

 • cyfarwyddyd – Mae cyrchwr eu llygoden yn symud i fyny'r dudalen tuag at y bar cyfeiriad yn y porwr.
 • Cyflymder – Gall cyrchwr y llygoden gyflymu tuag at y bar cyfeiriad yn y porwr.
 • Gest – Nid yw cyrchwr y llygoden yn symud i lawr y dudalen bellach ac maen nhw'n stopio sgrolio.

Nododd arbenigwyr optimeiddio trosi y duedd hon ac ysgrifennu cod syml i dudalennau sy'n arsylwi cyrchwr y llygoden ac yn gallu rhagweld pryd mae'r ymwelydd yn mynd i adael. Pan nodir ymddygiad bwriad ymadael, maent yn cychwyn naidlen allanfa ... ymdrech ffos olaf i ymgysylltu â'r ymwelydd.

Mae ffenestri naid bwriad gadael yn arf anhygoel ac wedi bod yn effeithiol i:

 • Darparu a cod disgownt i'r ymwelydd aros yn y sesiwn a phrynu.
 • Hyrwyddo un sydd ar ddod digwyddiad neu gynnig a chael y gofrestr ymwelwyr ar ei gyfer.
 • Cais an cyfeiriad e-bost i ysgogi ymgysylltiad trwy gylchlythyr neu daith awtomeiddio e-bost.

Pa mor Effeithiol yw Pop-Ups Bwriad Ymadael?

Yn ôl ffynonellau amrywiol, gall busnes ddisgwyl cynnydd o 3% i 300% mewn ymgysylltiad diolch i'r optimeiddio cyfradd trosi defnyddiol hwn (CRO) teclyn. O leiaf, beth am geisio ymgysylltu ag ymwelydd y gwyddoch ei fod yn gadael? Ymddangos fel dim-brainer i mi! Yn yr ymchwil a arweiniodd at y ffeithlun isod, canfu Visme 5 o fanteision Ymadael Pop-ups:

 1. Maent yn gwbl effeithiol wrth ymgysylltu ag ymwelydd sy'n gadael eich gwefan.
 2. Maent yn llai ymwthiol na ffenestri naid sy'n ymddangos yn ystod rhyngweithio ymwelydd â'ch gwefan.
 3. Maent yn darparu galwad-i-weithredu clir a di-dynnu sylw (CTA).
 4. Gallant atgyfnerthu eich cynnig gwerth yr ydych eisoes wedi hysbysu'r ymwelydd amdano.
 5. Maen nhw’n gymharol ddi-risg…does dim byd ar ôl i’w golli!

Yn y ffeithlun, Canllaw Gweledol i Gadael Pop-Ups: Sut i Hybu Eich Cyfradd Trosi 25% Dros Nos, Mae Visme yn darparu anatomeg llwyddiannus allanfa bwriad pop-up, pa fodd y dylai ymddangos, ymddwyn, a chael ei osod allan. Maent yn cynnig y canllawiau canlynol:

 • Rhowch sylw i'r dyluniad.
 • Pwyleg i fyny eich copi.
 • Sicrhewch ei fod yn berthnasol yn ei gyd-destun i gynnwys y dudalen.
 • Cynigiwch ffordd o adael neu gau'r ffenestr naid.
 • Peidiwch â bod yn blino ... nid oes angen i chi ei ddangos bob sesiwn.
 • Ychwanegwch dysteb neu adolygiad i gefnogi eich cynnig gwerth.
 • Addasu a phrofi gwahanol fformatau.

Ar gyfer un o'n Shopify cleientiaid, safle i prynu ffrogiau ar-lein, Rydym yn gweithredu bwriad ymadael pop-up gan ddefnyddio Klaviyo gyda chynnig gostyngiad y bydd y derbynnydd yn ei dderbyn pan fydd yn tanysgrifio i'w restr bostio. Fe wnaethom hefyd gynnwys y tanysgrifiwr ar daith groeso fach a'u cyflwynodd i'r brand, y cynhyrchion, yn ogystal â sut i ddilyn y brand ar gyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n cael tua 3% o ymwelwyr i gofrestru, ac mae 30% o'r rheini wedi defnyddio'r cod disgownt i brynu ... ddim yn ddrwg!

Os hoffech chi weld rhai enghreifftiau ychwanegol o ffenestri naid bwriad ymadael, dyma erthygl yn eich tywys trwy rai arddulliau, cynigion a chyngor ar greu:

Enghreifftiau Naid o Fwriad Ymadael

ffenestri powld bwriad ymadael

6 Sylwadau

 1. 1

  Tybed sut y gwnaethon nhw batentu rhywbeth sy'n bodoli o leiaf o 2008 (fe'u sefydlwyd yn 2010). Daw hyn o Fedi 18, 2008: http://www.warriorforum.com/main-internet-marketing-discussion-forum/13369-how-do-you-make-unblockable-exit-popup.html - o'r post am ffenestri naid allan-fwriad: “… Yr agosaf y gallwch ei gael yw lle mae cyrchwr llygoden eich ymwelydd yn symud ger pen y sgrin ... felly rydych chi'n tybio ei fod ar fin clicio'r botwm cau. Dyma fy naidlen ymadael na ellir ei rhwystro: Action PopUp: Sylw-Cydio PopUps na ellir eu Blocio Pan fydd Eich Ymwelwyr yn Gadael y Dudalen… ”.

  Yn ogystal, mae'r darn hwn o god o Ebrill 27, 2012 sy'n gweithredu'r dechnoleg 'bwriad ymadael' mewn tua 5 llinell o god, sydd ar gael i'r cyhoedd: http://stackoverflow.com/questions/10357744/how-can-i-detect-a-mouse-leaving-a-page-by-moving-up-to-the-address-bar

  Dyddiad ffeilio eu patent yw Hydref 25, 2012. Y dyddiad blaenoriaeth yn ôl Google yw Ebrill 30, 2012 (http://www.google.com/patents/US20130290117)

  Cyfeiriad arall gan quicksprout: http://www.quicksprout.com/forum/topic/bounce-exchange-alternative/ post: “Yn 2010 crëwyd ScreenPopper.com yng nghefn fan mini ar daith ffordd 1.5 mlynedd o amgylch y wlad oherwydd ni allwn ddod o hyd i'r hyn yr oeddwn ei angen. Nid oedd unrhyw gystadleuaeth, ar yr adeg yr unig gynnig oedd dominiad naidlen a oedd yn rhy anhyblyg ac yn anodd ei osod ”. Mae hyn 2 flynedd cyn i'r 'patent' gael ei ffeilio.

  I gloi gallai fod gan Bounce Exchange gynnyrch gwych ond ni wnaethant ei ddyfeisio ac nid oes ganddynt unrhyw hawliau ar “y dechnoleg”. Tybed sut na ddaeth eu hatwrnai patent o hyd i'r hyn y gallwn ei ddarganfod mewn tua 5 munud gyda Google. Ac nid wyf yn atwrnai. Dim ond rhywun nad yw'n hoffi ei fod yn ceisio monopoleiddio'r hyn nad ydyn nhw. Maen nhw'n cymryd $ 3000- $ 5000 amdano ac nid ydyn nhw eisiau i atebion rhatach eraill fodoli (pam arall mae angen “patent” arnoch chi?)

  • 2
   • 3

    Hi @douglaskarr: disqus - darllenais ddau baragraff 1af y patent a'i haniaeth (yn y ddolen uchod) a phrif honiad y patent yw'r union dechnoleg 'bwriad gadael'. Maen nhw'n honni iddyn nhw ddyfeisio olrhain y llygoden at y diben hwn. Mae'r cysylltiadau y deuthum â nhw yn dangos na wnaethant ei ddyfeisio o gwbl. Dyna beth sydd o'i le yn fy marn i. Ac mae'n fy ngwylltio oherwydd fy mod i'n ystyried gwneud sgript allanfa-fwriad fy hun, neu ddefnyddio un o'r nifer o ddewisiadau parod eraill (gwelais o leiaf 15 dewis arall ...). Os bydd patent Bounce Exchange yn cael ei ddefnyddio ganddyn nhw i rwystro, yn ddiamwys, y gystadleuaeth, gall wir brifo'r holl wefannau cyfredol sy'n defnyddio dewisiadau amgen rhad eraill; a phobl fel fi sydd ar fin ei ddefnyddio. Nawr fy mod i wedi gweld eich erthygl rydw i'n cael 2il feddyliau. Dim siawns y byddaf yn gwario miloedd o ddoleri y mis am hynny. A hyd yn oed os nad ydyn nhw'n haeddu'r patent, gallen nhw wneud llawer o drafferth i mi o hyd os ydw i'n ei wneud fy hun, neu'n defnyddio eraill.
    Yn ddiweddar rydw i'n gweld popups o'r fath ym mhobman. Heb y popups bwriad-ymadael byddai angen i ni fynd yn ôl at ffenestri popup llawer mwy annifyr - pop-unders, pop-ups amserol, popups mynediad, ac ati.

 2. 4

  Felly, mae'n ymddangos bod Retyp, y bobl y tu ôl i Optin Monster wedi siwio Cyfnewid Bownsio dros y patent hwn. Ond dwi ddim yn ddigon hyddysg mewn pethau cyfreithiol i ddeall a yw wedi setlo, ac os felly, beth oedd y canlyniad…? Mwy o wybodaeth ar y dolenni hyn:

  https://www.docketalarm.com/cases/Florida_Southern_District_Court/9–14-cv-80299/RETYP_LLC_v._Bounce_Exchange_Inc./28/

  http://news.priorsmart.com/retyp-v-bounce-exchange-l9Zx/

  https://search.rpxcorp.com/lit/flsdce-436983-retyp-v-bounce-exchange

  Byddai'n sicr yn braf gwybod beth sy'n digwydd yma. Yn ymddangos fel patent gwirion iawn a hoffwn weld hwn ar gael mewn man arall….

 3. 6

  Fel rheol mae gan y cynnyrch neu'r gwasanaeth y mae BounceX yn ei werthu (a BounceX / Yieldify gymaint o wasanaeth llawn ag y maent yn gynnyrch) sawl elfen. Yn aml mae'n amhosibl patentio'r broses gyfan, felly rydych chi fel arfer yn amddiffyn y craidd (yr algo yn yr achos hwn) oherwydd dyma'r rhan bwysicaf. Rwy'n siŵr bod patent allan yna ar gyfer creu delwedd, popio delwedd ar wefan ac ati nad ydyn nhw'n berchen arni ac sy'n torri ar ei thechneg yn dechnegol.

  Mae'n werth nodi bod Yieldify (diffynnydd yn yr achos hwnnw) wedi prynu patentau gan drydydd parti ac yn awr yn siwio BounceX. Os oes gennych chi'r arian i fynd ar drywydd cystadleuydd yna does fawr o risg - os byddwch chi'n colli'r achos rydych chi yn yr un sefyllfa rydych chi ar hyn o bryd (heb yr arian) ond os ydych chi'n ennill yna rydych chi newydd gerfio talp o'r farchnad rhannwch drosoch eich hun.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.