A fydd Menter IoT yn Helpu i Neidio'r Diwydiant Manwerthu?

Menter IoT

Mae benthycwyr yn cefnogi cyllid diwydiant manwerthu sydd eisoes yn wael. Mae Bloomberg hyd yn oed yn darogan y Apocolypse Manwerthu gall fod yn gyflym arnom. Mae'r diwydiant manwerthu yn llwgu am arloesi, ac mae'r Rhyngrwyd o Bethau gall ddarparu'r hwb sydd ei angen.

Mewn gwirionedd, mae 72% o fanwerthwyr yn cymryd rhan ar hyn o bryd Rhyngrwyd Menter Pethau (EIoT) prosiectau. Mae hanner yr holl fanwerthwyr eisoes yn ymgorffori technoleg agosrwydd yn eu marchnata.

Beth yw EIoT?

Yn y mentrau heddiw, mae nifer cynyddol o systemau a pethau eisoes yn dod yn gysylltiedig neu yn naturiol mae graitatingtowards yn cael eu cysylltu. Pob un o'r rhain pethau fel rheol bydd yn arbenigo mewn swyddogaeth benodol, ee. dyfeisiau symudol, synwyryddion cynnig, arddangosfeydd digidol. Os y rhain pethau wedi'u cysylltu fel y gallant ehangu gwybodaeth mewn ffyrdd safonol, mae'n caniatáu i fusnesau greu rhai cymwysiadau cymhellol.

Sut Mae EIoT yn Helpu Gwerthiannau Manwerthu?

  • Rhybuddion symudol ac arddangosfeydd arwyddion digidol yw'r technolegau a grybwyllir fwyaf ar gyfer cyflawni ymdrechion wedi'u teilwra yn y siop
  • Byddai 63% o siopwyr yn lawrlwytho ap teyrngarwch, ac mae 57% yn rhannu eu gwybodaeth bersonol â'r brand y maen nhw'n ymddiried ynddo
  • Bydd 66% o siopwyr yn defnyddio Wi-Fi yn y siop i dderbyn gwybodaeth am gynnyrch neu i fanteisio ar gynigion arbennig
  • Mae dros 50% o siopwyr yn barod i dderbyn cynigion wedi'u teilwra yn seiliedig ar eu dewisiadau a'u diwydiant prynu tra'u bod yn agos neu mewn manwerthwr
  • Mae 78% o siopwyr yn ystyried pwysigrwydd integreiddio e-fasnach a phrofiadau yn y siop yn hanfodol i fusnes
  • Dywedodd 80% o millennials a siopwyr incwm uchel y byddent yn prynu mwy o siopau adwerthu sy'n cynnig offer siopa symudol gwych yn y siop
  • Prynodd 68% o siopwyr gynnyrch oherwydd natur apelgar arwyddion digidol

Mae'r ffeithlun hwn o CUBE yn darparu enghreifftiau o bethau a chymwysiadau cysylltiedig EIoT mewn amgylchedd manwerthu. CUBE wedi datblygu dyfais sy'n galluogi cydgysylltu a chydweithio rhwng cerddoriaeth a negeseuon mewnol, arwyddion fideo a cherddoriaeth wrth gefn.

Mae'r ffeithlun hefyd yn manylu ar rai o'r heriau gydag EIoT hefyd, gan gynnwys diogelwch, preifatrwydd, mynd i'r afael â heriau cyfrifiadurol. Rhaid i fanwerthwyr roi sylw i'r heriau hyn wrth iddynt ddewis y partneriaid cywir i weithio gyda nhw yn y dyfodol.

Menter IoT Infograffig