SocialReacher: Beth yw Eiriolaeth Gweithwyr Cyfryngau Cymdeithasol?

eiriolaeth

Mewn cynhadledd cynnwys, gwrandewais ar fy ffrind Mark Schaefer siaradwch am gwmni a oedd â dros gan mil o weithwyr ond dim ond ychydig o gyfranddaliadau cymdeithasol pan ddiweddarodd y brand gyfryngau cymdeithasol. Pa fath o neges y mae hynny'n ei hanfon at ddefnyddwyr? gofynnodd Mark. Cwestiwn gwych ac roedd yr ateb yn syml. Os nad oedd gweithwyr - eiriolwyr mwyaf y brand, yn ôl pob tebyg - yn rhannu'r diweddariadau cymdeithasol, mae'n amlwg nad oeddent yn rhywbeth werth ei rannu o gwbl.

Buom yn gweithio gyda chwmni cyhoeddus arall yr oedd ei weithlu'n weithwyr proffesiynol gwasanaeth cwsmeriaid i raddau helaeth. Nid oedd y rhain yn CSRs ar waelod y llinell, buont yn gweithio gyda phob cwsmer i gael gwared ar wrthdaro rhwng y cwsmer a thrydydd partïon, neu ddod o hyd i atebion gwych i gwsmeriaid. Bob dydd roeddent yn mynd i weithio ac yn sicrhau canlyniadau anhygoel. Dim ond un broblem ... doedd neb yn gwybod amdani. Ni wnaeth y tîm cynnwys rannu'r straeon hyn. Nid oedd y timau hyrwyddiadau yn hyrwyddo'r straeon hyn. Nid oedd gweithwyr yn rhannu'r straeon hyn.

Gwaethaf oll, darpar gwsmeriaid byth clywais y straeon.

Anogais y cwmni i ddefnyddio strategaeth eirioli gweithwyr lle y gellid ffrydio straeon yn hawdd i'r tîm cynnwys, gallai'r timau hyrwyddiadau weithio gyda chysylltiadau cyhoeddus a chyfleoedd taledig i hyrwyddo'r cynnwys, ac - yn anad dim - byddai'r gweithwyr wedyn yn adleisio'r gwaith anhygoel yr oeddent yn ei wneud.

Yn anffodus, parhaodd y cwmni i wario mwy o arian ar hysbysebion teledu newydd a mwy o hysbysebu. Ugh.

Beth yw Eiriolaeth Gweithwyr Cyfryngau Cymdeithasol?

Mae offer eiriolaeth gweithwyr cyfryngau cymdeithasol yn galluogi gweithwyr a chydweithwyr eich cwmni i fod yn eiriolwyr cymdeithasol dros eich brand. Pan fydd gweithwyr yn hyrwyddo ac yn adleisio'ch cynnwys, digwyddiadau, newyddion a diweddariadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol, mae'r strategaeth yn rhoi hwb i bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol eich cwmni, yn chwyddo cyrhaeddiad eich brand, ac yn adeiladu hygrededd trwy ymgysylltu â'ch tîm i rannu a hyrwyddo cynnwys corfforaethol.

Lansiwyd yn ddiweddar, Cyrhaeddwr Cymdeithasol yn blatfform a adeiladwyd ar gyfer gweithwyr a chydweithwyr i ddarganfod a rhannu straeon eich brandiau. Gorau oll, gallwch olrhain y canlyniadau a hyd yn oed gymell y rhannu. Yn ôl Altimeter, mae'n well gan 21% o ddefnyddwyr gynnwys y mae gweithwyr wedi'i gyhoeddi, gan berfformio'n well na methodolegau eraill

Nid oes unrhyw beth mwy credadwy na chael eich gweithwyr sy'n adnabod y cwmni o'r tu mewn yn rhannu'ch cynnwys o'u gwirfodd ac yn dangos eu balchder o berthyn i'ch sefydliad. Y dyddiau hyn mae gan gwmnïau fynediad at gyfalaf cymdeithasol sylweddol, ond eto mae gweithwyr yn adnodd marchnata sydd heb ei gyffwrdd i raddau helaeth. Ein nod gyda SocialReacher yw gwella amlygiad cyfryngau cymdeithasol i gwmnïau wrth helpu gweithwyr i deimlo eu bod yn ymwneud â datblygiad a thwf y brand. Ismael El-Qudsi, Prif Swyddog Gweithredol Internet República

Nodweddion a galluoedd SocialReacher

  • Addasu Hawdd - rheolwr ymgyrch dynodedig sy'n pennu'r math o gynnwys a fydd yn cael ei rannu, pryd y bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio, y segment o weithwyr sydd i'w targedu, a pha allfeydd cyfryngau cymdeithasol fydd yn cael eu defnyddio.
  • Cyn Cymeradwyo Cynnwys - mae'r platfform yn caniatáu i swyddi gael eu cymeradwyo ymlaen llaw cyn eu cyhoeddi i gynnal aliniad â'r strategaeth farchnata gyffredinol.
  • Dangosfwrdd Cymhellion - gall cwmnïau actifadu gwobrau i annog cyfranogiad gweithwyr mewn ymgyrchoedd.
  • Profiad Dwyieithog - mae'r platfform ar gael yn Saesneg a Sbaeneg ar gyfer dosbarthiad ehangach o gynnwys ar draws marchnadoedd targed.
  • Dadansoddeg Amser Real - mae gan gwmnïau fynediad at ymgysylltiad manwl analytics, gan gynnwys ail-drydar, hoff bethau, cliciau, sylwadau a safbwyntiau cynnwys fesul defnyddiwr ac ymgyrch.

Sut Mae SocialReacher yn Gweithio?

Mae Cyrhaeddwr Cymdeithasol platfform yn weddol syml i'w ffurfweddu a'i gynnal. Mae'n dilyn proses bum cam syml i reoli'ch gweithwyr yn hawdd, curadu'ch cynnwys i'w rannu, ei rannu, mesur yr ymateb, a gyrru defnydd ychwanegol trwy gamwri.

  1. Gwahodd gweithwyr a chydweithwyr
  2. Creu a churadu cynnwys
  3. Rhannwch eich cynnwys
  4. Mesurwch y canlyniadau
  5. Darparu cymhellion

Mae'r platfform yn hwyluso ymgyrchoedd ar Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn a hyd yn oed ar flogiau personol gweithwyr. Dyma lun o'r dangosfwrdd SocialReacher:

Dangosfwrdd SocialReacher

Datblygwyd a rhyddhawyd y platfform gan República Rhyngrwyd, asiantaeth farchnata ddigidol sy'n arbenigo mewn datblygu datrysiadau marchnata ar-lein arloesol a un contractwr sy'n cyfuno galluoedd SEO, cyfryngau cymdeithasol a blogio. Wedi'i sefydlu ym Madrid, Sbaen yn 2011 gan dîm o gyn-swyddogion gweithredol HAVAS a Microsoft, mae Internet República wedi ehangu'n rhyngwladol gyda swyddfeydd yn yr Unol Daleithiau ac America Ladin. Mae cwmnïau fel BMW, Volkswagen, Renault, Bacardi, ac Yahoo wedi ymddiried yn Internet República yn eu hymgyrchoedd marchnata digidol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.