Beth yw dilysu e-bost? Esboniad SPF, DKIM, a DMARC

Beth yw dilysu e-bost? Esboniad SPF, DKIM, a DMARC

Pan fyddwn yn gweithio gydag anfonwyr e-bost mawr neu'n eu mudo i ddarparwr gwasanaeth e-bost newydd (CSA), mae cyflawniad e-bost o'r pwys mwyaf wrth ymchwilio i berfformiad eu hymdrechion marchnata e-bost. Rwyf wedi beirniadu'r diwydiant o'r blaen (ac rwy'n parhau i wneud hynny) oherwydd bod caniatâd e-bost ar ochr anghywir yr hafaliad. Os yw darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs) yn dymuno gwarchod eich blwch derbyn rhag SPAM, yna dylent fod yn rheoli'r caniatadau i gael yr e-byst hynny yn eich blwch derbyn. Yn lle, mae ISPs yn dibynnu ar algorithmau sy'n dirwyn i ben yn blocio e-bost da ac yn aml yn gadael sbam trwy anyways.

Fodd bynnag, dyma'r cerdyn yr ydym wedi delio ag ef yn y diwydiant, felly mae'n rhaid i ni gymryd rhagofalon. Yn aml nid yw cwmnïau hyd yn oed yn gwneud unrhyw fath o fonitro lleoliad mewnflwch neu fonitro enw da ar eu rhaglenni marchnata e-bost ac maent yn cael sioc pan fyddwn yn cynnal rhai profion ac yn gweld bod cyfran fawr o'r e-byst y maent yn eu hanfon (ac yn talu amdanynt) yn eu cael wedi'i ddympio yn y ffolder sothach.

Yn ogystal, rydym yn aml yn dod o hyd i ddilysiad e-bost wedi'i sefydlu ar gyfer eu prif wasanaeth marchnata e-bost ... ond mae ganddyn nhw griw o systemau eraill yn anfon negeseuon nad ydyn nhw. Efallai y bydd gan gwmni eu platfform e-bost, platfform marchnata e-bost, platfform anfonebu, ymatebion ffurflenni gwefan, a thunnell o systemau eraill sy'n anfon e-bost at weithwyr a chwsmeriaid. Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith yr ydym yn clywed, "A wnaethoch chi wirio'ch ffolder sbam?" fel ymateb. Os oes rhaid i chi wirio'ch ffolder sbam ... mae'n debyg bod gennych chi fater dilysu e-bost a dylech chi wneud hynny datrys problemau eich trosglwyddiad e-bost.

Beth yw dilysu e-bost?

Dilysu e-bost yw'r broses lle mae darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs) yn sicrhau bod e-byst yn wirioneddol gan yr anfonwr haeddiannol. Mae'n cadarnhau nad yw'r neges e-bost ei hun wedi'i haddasu, ei hacio na'i ffugio ar ei thaith o'r ffynhonnell i'r derbynnydd. Yn aml, bydd e-byst nad ydynt wedi'u dilysu yn y ffolder sbam sy'n derbyn. Mae dilysu e-bost yn gwella'ch gallu i ddanfon eich e-byst i'r blwch derbyn yn hytrach na'r ffolder sothach.

Mae yna ychydig o brotocolau y mae angen eu gweithredu pryd bynnag rydych chi'n anfon e-bost ar ran eich parth allan o blatfform trydydd parti:

  • Fframwaith Polisi Anfonwyr (SPF) - protocol dilysu e-bost a ddyluniwyd i ganfod ffugio parth anfon o wasanaeth anfon heb awdurdod neu gyfeiriad IP wrth ddanfon yr e-bost.
  • Post Dynodedig DomainKeys (DKIM) - protocol dilysu e-bost sy'n caniatáu i'r derbynnydd wirio bod e-bost yr honnir iddo ddod o barth penodol wedi'i awdurdodi'n wir gan berchennog y parth hwnnw.
  • Dilysu, Adrodd a Chydymffurfiaeth Negeseuon Seiliedig ar Barth (DMARC) - protocol dilysu e-bost wedi'i gynllunio i roi'r gallu i berchnogion parthau e-bost amddiffyn eu parth rhag defnydd anawdurdodedig. 

Mae dilysu e-bost nid yn unig yn sicrhau nad yw anfonwr anawdurdodedig yn anfon negeseuon yn esgus mai chi (spoofing) ydyw, ond mae hefyd yn sicrhau y gall ISP ddilysu'r anfonwr yn ogystal â'r neges. Wrth gwrs, mae'r gwrthwyneb yn wir hefyd. Heb ddilysiad e-bost, gall ISP dybio eich bod yn sbamiwr neu'n spoofer ac efallai y byddant yn cyfeirio'ch e-bost i'r ffolder sbam, neu hyd yn oed yn gwrthod eich e-bost yn gyfan gwbl.

Sicrhau bod gennych chi DKIM, DMARC ac Cofnodion SPF gall ei ddefnyddio'n iawn wella'ch lleoliad mewnflwch yn sylweddol - gan arwain at fwy o fusnes yn uniongyrchol. Gyda Gmail yn unig, gall fod y gwahaniaeth rhwng lleoliad mewnflwch 0% a lleoliad mewnflwch 100%!

Mae'r ffeithlun hwn o MewnflwchAlly yn egluro SPF, DKIM, a DMARC. Mae InboxAlly yn blatfform a ddefnyddir gan anfonwyr awdurdodedig sy'n dysgu darparwyr e-bost i roi eich negeseuon yn y Blwch Derbyn (a'u cadw allan o ffolderau sbam a hyrwyddiadau) sy'n golygu cynnydd dramatig i'ch cyfraddau agored a'ch llinell waelod.

eglurwyd spf dkim dmarc infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.