Deall yr R yn CRM

Sut mae Perthynas yn Gyrru Cyfres Gweminar Refeniw | Blog Tech Marchnata

Roeddwn i'n darllen post da yn unig CRM ac rwy'n credu bod un twll enfawr, enfawr, bylchau yn y mwyafrif o weithrediadau CRM ... y Berthynas.

Beth yw perthynas?

Perthynas yn gofyn am a cysylltiad dwyffordd, rhywbeth sydd fel arfer ar goll o unrhyw CRM. Mae pob un o'r CRMs mawr sydd ar y farchnad yn gwneud gwaith gwych ar gyfer cipio data sy'n dod i mewn - ond nid ydyn nhw'n gwneud dim i gwblhau'r ddolen. Rwy'n credu mai dyma'r allwedd pam mae'r mwyafrif o weithrediadau CRM yn methu. Ac rwy'n credu mai hwn yw'r ddolen wannaf yn y mwyafrif o lwyfannau CRM.

CRM Diffiniedig

Un golwg ar chwiliad Google o Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid ac fe welwch fod pob gwerthwr yn diffinio CRM yn llym o ran cryfderau eu meddalwedd. Er enghraifft, dyma Diffiniad Salesforce:

Gellir gweld y diffiniad symlaf, ehangaf yn yr enw: mae CRM yn ffordd gynhwysfawr o reoli'r berthynas â'ch cwsmeriaid? gan gynnwys darpar gwsmeriaid? er budd hirhoedlog a chydfuddiannol. Yn fwy penodol, mae systemau CRM modern yn eich galluogi i gasglu gwybodaeth am ryngweithio cwsmeriaid a'i hintegreiddio â phob swyddogaeth a phwynt data sy'n gysylltiedig â chwsmeriaid.

Hmmm ... mae'n debyg nad yw'n gyd-ddigwyddiad bod platfform Salesforce wedi'i ganoli'n llwyr o amgylch cipio data ac mae gan y pen ôl allu integreiddio cadarn. Rwy'n dal i feddwl mai dim ond hanner datrysiad CRM ydyw.

Diagram CRM Salesforce

Mae hanner arall yr ateb yn gorwedd yn y modd yr ydych CHI yn cysylltu â'ch cwsmer CHI. Dylai eich CRM gael ei ganoli o amgylch pwyntiau sbarduno i ragweld, hyd eithaf eich gallu, yr amseroedd pan ddylech chi weithredu ar eich perthynas â'ch cwsmer. Sut ydych chi'n hyrwyddo'ch cwsmeriaid trwy gylch bywyd y cwsmer?

Enghreifftiau o Weithrediadau CRM Defnyddiol

 1. Os yw'n obaith, pa gynhyrchion neu wasanaethau sydd o ddiddordeb iddyn nhw yn eich cyfathrebiadau neu ar eich gwefan (integreiddio dadansoddeg)? Pryd maen nhw'n disgwyl y byddwch chi'n cysylltu â nhw eto? A oes gennych rybuddion wedi'u sefydlu i roi gwybod ichi pryd i gysylltu â nhw neu e-byst amserol wedi'u hamserlennu?
 2. Os yw'n obaith neu'n gwsmer, a yw cynnwys eich gwefan yn darparu'n ddeinamig i'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau y maent wedi darparu diddordeb ynddynt neu eich bod wedi eu gwerthu? Rwy'n credu Amazon.com yn gwneud gwaith gwych yn awgrymu llyfrau i mi - ond maen nhw'n anwybyddu'r ffaith fy mod i'n siopa ynddo Barnes and Noble, hefyd. Pe byddent yn integreiddio Silfari or Darlleniadau Da i mewn i'm cyfrif, byddent yn gwybod beth rydw i wedi'i brynu eisoes ac ni fyddent yn ei ddangos i mi eto.
 3. A ydych wedi sefydlu gwerth i'ch cwsmer y gallwch weithredu arno wedyn? Os ydw i'n gwario miloedd o ddoleri gyda chi, sut ydych chi'n fy nhrin yn wahanol na'r bobl nad ydyn nhw? Rwy'n mynd i siop goffi wych yn lleol sy'n fy ffonio am lawer bach o'r amser pan fyddaf yn cael cyfrwng. Maen nhw'n fy adnabod yn ôl enw ac yn cydnabod fy mod i'n werth mwy iddyn nhw na chwsmer sy'n ymddangos unwaith y mis.
 4. Ydych chi wedi nodi pryd mae'r sbardun i bobl aros neu eich gadael? Os yw darllenydd cyffredin eich cylchlythyr e-bost yn agor 5, byth yn clicio, ac yna'n dad-danysgrifio, beth ydych chi'n ei wneud yn wahanol ar gylchlythyr rhif 5 i'r darllenydd nad yw erioed wedi clicio?
 5. Pryd yw'r tro diwethaf ichi ddiolch iddynt neu ofyn am eu hadborth ar eich gwasanaeth? A oes gennych drothwyon gwariant neu drothwyon gweithgaredd wedi'u sefydlu i gyfathrebu â chwsmeriaid sy'n gwario $ X neu'n siopa bob X swm o ddyddiau, wythnosau neu fisoedd?

Mae amserlennu, e-byst wedi'u sbarduno, gwobrau, a chynnwys deinamig yn ffactorau allweddol wrth i CHI gynnal perthynas â'ch cwsmer a'u cynorthwyo trwy gylch bywyd y cwsmer. Cymerwch gip ar eich cais CRM eto ... sut mae'n eich helpu chi i wneud hynny? Ni ddylid gadael i chi ddatblygu'r holl ryngweithio hyn â'ch CRM. Os ydyw, nid oes gennych system CRM, dim ond cronfa ddata cwsmeriaid sydd gennych.

Rhaid integreiddio systemau Dadansoddeg, Cartiau Siopa, Marchnata E-bost a Rheoli Cynnwys Gwefan er mwyn i chi gael gweithrediad CRM a fydd yn elwa'n llawn o'r gost a'r ymdrech gychwynnol sy'n ofynnol wrth adeiladu gweithrediad CRM. Os na wnewch chi hynny cysylltu'r dotiau, nid oes gennych ddatrysiad CRM.

SYLWCH: Pan wnes i chwilio am adnoddau CRM a diagram da ar y we, deuthum o hyd i adnodd gwych, y Athro Marchnata.

6 Sylwadau

 1. 1

  Credaf yn onest y dylid galw'r rhan fwyaf o systemau CRM yn well yn systemau PRM oherwydd nad ydynt yn ymwneud â Rheoli Perthynas Cwsmer ond yn hytrach â Rheoli Perthynas Prospect yn enwedig lle nad ydym yn poeni am BERTHYNAS parhaus gydag unrhyw un. Datblygwyd y rhan fwyaf o'r systemau hyn ar gyfer yr helwyr yn hytrach na'r casglwyr ac nid ydynt yn briodol hyd yn oed ar gyfer strategaeth 'tir ac ehangu' sydd yn wir yn galw am adeiladu perthynas hirhoedlog.

  Gwnaed systemau CRM ar gyfer trin nifer fawr o “gwsmeriaid” a dim ond pan ystyriwn ymdrechion dwys ar niferoedd bach o gwsmeriaid y gellir gwneud perthnasoedd yn dda.

  Rydych chi'n iawn a'r rheswm yw na chafodd y systemau CRM hyn eu hadeiladu at y dibenion maen nhw'n cael eu defnyddio ar eu cyfer.

 2. 4

  Pwyntiau gwych. Gyda chymaint o opsiynau hawdd i gwmnïau ddechrau rhyngweithio â chwsmeriaid ar lefel un ar un, ni ddylai fod unrhyw esgus i beidio â gwneud hynny (facebook, blogiau, e-bost).

  Mae pob cwmni'n defnyddio CRM, gall ei ddefnyddio'n fwy effeithiol fod y cynnig gwerth a gynigir gan eich cwmni, a'r cyfan wrth flaenau eich bysedd.

  post gwych.

 3. 5

  Wrth imi flogio am ychydig yn ôl, mae gormod yn defnyddio CRM i 'ddal' eu rhagolygon yn hytrach na chreu perthnasoedd â nhw.

 4. 6

  Onid yw'r arbenigwyr CRM hyn yn cofio sut brofiad oedd pan oeddent yn dyddio?
  Onid yw'r holl syniad y tu ôl i CRM yn adeiladu perthnasoedd hirhoedlog? Felly, pryd mae stelcio erioed wedi arwain at berthynas? Sut mae ymateb i gwmnïau sy'n dangos faint maen nhw'n 'ei wybod' amdanaf i? Yn union, bye-bye.

  Beth yw'r ateb? Gofynnwch i mi, cynnwys fi, fy swyno a fy swyno, fy synnu a gwneud i mi deimlo'n arbennig. Waw, roedd hynny'n anodd.
  Sut mae cwmnïau ddim yn ei gael? A oes arnynt ofn gofyn? Ofn gwrthod?

  Bwyd i feddwl: os nad oes gen i ddiddordeb, oni fyddai'n well gennych chi ddarganfod yn gynt nag yn hwyrach? Felly gallwch chi ganolbwyntio ar y rhai sydd â diddordeb?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.