Beth Mae “Marchnata Cyd-destun” yn ei olygu mewn gwirionedd?

Ffotograffau adneuo 33528303 m 2015

Fel rhywun sydd wedi gwneud gyrfa allan o gynnwys, cyfathrebu ac adrodd straeon, mae gen i le arbennig yn fy nghalon ar gyfer rôl “cyd-destun.” Dim ond pan fyddant yn deall cyd-destun y neges y daw'r hyn yr ydym yn ei gyfathrebu - p'un ai mewn busnes neu yn ein bywydau personol - yn berthnasol i'n cynulleidfa. Heb gyd-destun, collir ystyr. Heb gyd-destun, mae cynulleidfaoedd yn drysu ynghylch pam rydych chi'n cyfathrebu â nhw, beth maen nhw i fod i fynd ag ef, ac, yn y pen draw, pam mae gan eich neges unrhyw beth i'w wneud â nhw.

Ail -getio yw'r enghraifft glasurol (a mwyaf sarhaus) o gaffe cyd-destun busnes. Lle mae rhywbeth y gwnaethoch edrych arno yn y gorffennol yn parhau i'ch dilyn i'r presennol p'un a oes gennych ddiddordeb o hyd ai peidio. Mae gweld hysbyseb am sanau pan fyddaf yn edrych ar wefan at ddibenion busnes mor allan o le, felly allan o'i gyd-destun. Ond mae llawer o falltod cyd-destun yn digwydd wrth sgwrsio - pan fydd rhywbeth rydych chi wedi'i ddweud yn arwain at edrychiad gwag neu ddryslyd, rydych chi'n gwybod bod yn rhaid i chi gynnig mwy o gyd-destun ar gyfer yr hyn rydych chi'n ei ddweud neu'n ei ofyn.

Mae Oxford Dictionary Inglese yn diffinio'r gair “cyd-destun” fel hyn:

Yr amgylchiadau sy'n ffurfio'r lleoliad ar gyfer digwyddiad, datganiad neu syniad, ac y gall fod yn llawn yn ei gylch ddeall ac aseswyd: gwnaed y penderfyniad yng nghyd-destun cynllunio toriadau mewn gwariant

Y rhannau o rywbeth ysgrifenedig neu lafar hynny ar unwaith rhagflaenu a dilyn gair neu ddarn a eglurwch ei ystyr: Prosesu geiriau yn cael ei effeithio gan y cyd-destun y mae geiriau'n ymddangos ynddo

Felly os cymhwyswn y diffiniad o gyd-destun i'r arfer o farchnata, lle mae “marchnata” yn cynnwys cyfleu neges benodol i gynulleidfa, yna mae angen i farchnatwyr roi sylw gofalus i'r hyn sy'n rhagflaenu neu'n dilyn cyflwyno eu negeseuon. O leiaf os ydyn nhw am i gynulleidfaoedd ddeall ystyr neu berthnasedd yr hyn maen nhw'n ei gyfathrebu.

At Safle craidd, rydym wedi mynd cyn belled â honni mai dim ond pan fyddant yn marchnata yng nghyd-destun sut mae cwsmeriaid wedi rhyngweithio â'u brand y gall marchnatwyr ac arweinwyr digidol reoli profiad y cwsmer yn effeithiol. Mae llawer o lifoedd gwaith awtomeiddio marchnata yn ceisio marchnata cyd-destun (ee, os yw cwsmeriaid yn lawrlwytho papur gwyn, yna e-bostir pamffled atynt bythefnos yn ddiweddarach). Ond y broblem gyda llawer o lwyfannau awtomeiddio marchnata yw eu bod ond yn ystyried yr ymateb i e-bost. Nid ydynt yn ystyried yr hyn y gallai'r defnyddiwr fod wedi'i wneud ar ôl lawrlwytho papur gwyn. Beth os ydyn nhw'n treulio oriau ar y wefan? Neu drydar am y papur gwyn drannoeth? Oni fyddech chi eisiau dilyn i fyny yn gynt o lawer na phythefnos?

Mae marchnata cyd-destun llwyddiannus yn gofyn am fwy na'r hyn y gall awtomeiddio marchnata ei gynnig. Credwn ei fod yn cymryd technoleg sy'n galluogi tair swyddogaeth:

  1. Mae'r gallu i casglu gwybodaeth gyd-destunol am yr hyn y mae eich cynulleidfa yn ei wneud, ble bynnag y bônt, cyn rydych chi'n estyn allan atynt. Mewn geiriau eraill, fel y dywed yr OED, beth sy'n rhagflaenu'ch darn.
  2. Mae'r gallu i rheoli'r cynnwys digidol, neu hynt, ei hun. Ac os oes gennych chi lawer o gwsmeriaid, rydych chi am sicrhau eich bod chi'n gallu gwneud hyn ar raddfa, yn hawdd.
  3. Mae'r gallu i cyflwyno'r cynnwys hwnnw lle bynnag y gall eich cwsmer fod, ar ba bynnag ddyfais, mewn ffordd awtomatig fel bod rhai gweithredoedd cynulleidfa a ddiffiniwyd ymlaen llaw yn sbarduno cyflwyno'r cynnwys yn awtomatig. Ac mae'n digwydd o fewn amserlen a nodwch. Hynny yw, chi sy'n rheoli'r hyn maen nhw'n ei weld a phan maen nhw'n ei weld cyhyd â bod eich deallusrwydd cyd-destunol am eu profiad yn dweud wrthych chi eu bod nhw'n barod i ddefnyddio'r hyn sy'n rhaid i chi ei gyflawni.

Mae'n eithaf syml, mewn gwirionedd, ond mae'r dechnoleg a all wneud iddo ddigwydd yn fwy cymhleth. Rydyn ni wedi ysgrifennu am farchnata cyd-destun mewn llyfr newydd sydd newydd ei gyhoeddi, o'r enw “Marchnata Cyd-destun Ar Gyfer Dymis. ” Buom yn gweithio gyda Wiley Press (sy'n cyhoeddi'r llyfrau enwog “For Dummies” rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw yn y siop lyfrau) i'w creu, ac mae'n cynnwys:

  • Sut mae defnyddwyr digidol wedi newid a pham mae eu disgwyliadau o frandiau yn newid
  • Sut mae marchnata cyd-destun yn eich helpu i fodloni disgwyliadau'r defnyddwyr hynny
  • Yr hyn sydd ei angen arnoch chi mewn technoleg marchnata i gyflawni'r addewid o farchnata cyd-destun

Mae yna fwy, ond dyna'r tecawêau allweddol. Gobeithio eich bod chi'n ei hoffi, a fy mod i wedi rhoi digon o gyd-destun i chi am y llyfr fel eich bod chi'n gweld gwerth ei lawrlwytho. Wedi'r cyfan, bell ffordd oddi wrth y marchnatwr cynnwys hwn yw cyfathrebu heb gyd-destun. Gadewch imi wybod beth yw eich barn am y llyfr yn y sylwadau isod!

Dadlwythwch Farchnata Cyd-destun ar gyfer Dymis

Un sylw

  1. 1

    Erthygl ragorol, Charlotte. Mae'r cynnwys hwn yn rhoi syniad clir o beth yw marchnata cyd-destun a sut i fynd â marchnata cynnwys i'r lefel nesaf. Yn bendant yn dilyn y ddolen ac yn rhannu fy mhrofiad ar ôl darllen y llyfr hwn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.