Beth yw Dadansoddiad Carfan Google Analytics? Eich Canllaw Manwl

carfannau

Yn ddiweddar, ychwanegodd Google Analytics nodwedd hynod o cŵl i ddadansoddi effaith oedi eich ymwelwyr a elwir yn ddadansoddiad carfan, sy'n fersiwn beta o'r dyddiad caffael yn unig. Cyn yr ychwanegiad newydd hwn, ni fyddai gwefeistri a dadansoddwyr ar-lein yn gallu gwirio ymateb oedi ymwelwyr eu gwefan. Roedd yn anodd iawn penderfynu a ymwelodd ymwelwyr X â'ch safle ddydd Llun yna faint ohonyn nhw a ymwelodd y diwrnod wedyn neu'r diwrnod ar ôl. Google newydd dadansoddiad carfan bydd nodwedd yn eich helpu i gael a dadansoddi'r data hwn i gynyddu ymgysylltiad eich gwefan.

Beth yw “carfan”?

Mae carfan yn derm sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio grŵp o bobl sydd wedi bandio gyda'i gilydd oherwydd yr un priodoledd. Defnyddiodd Google y gair “cohort” i ddiffinio'r effaith oedi yn analytics a chreu math arall o segmentiad â phrawf amser i ddadansoddi ymddygiad defnyddwyr. Cyn i'r nodwedd gael ei hintegreiddio yn Google Analytics, roedd yn eithaf anodd dadansoddi'r carfannau o gaffael dyddiad, ond erbyn hyn gellir galluogi hyn trwy ddefnyddio newidynnau a digwyddiadau personol.

Sut i Ddefnyddio Dadansoddiad Carfan

Gallwch chi gyrchu'r nodwedd ddadansoddi yn hawdd o dan yr adran gynulleidfa a gyflwynir yn eich bar ochr chwith yn Google Analytics. Ar ôl i chi glicio, fe welwch graff wedi'i ddilyn gan dabl. Er y gall y bwrdd fod yn eithaf anodd ei ddeall ar yr olwg gyntaf, peidiwch â phoeni oherwydd byddaf yn ei gwneud hi'n haws ei ddeall. Mae'r graff diofyn yn cynrychioli cyfradd cadw cyfartalog (%) eich ymwelwyr unigryw dros y saith, 14, 21, neu 30 diwrnod diwethaf.

Yn y tabl isod, fe welwch fod 1 o ddefnyddwyr unigryw wedi ymweld â'r wefan ar Ebrill 2015, 174 (y drydedd res), a fydd yn cael ei defnyddio i gynrychioli diwrnod 0. Nawr, edrychwch ar ddiwrnod 1 yn y drydedd golofn i weld faint o'r 174 o ymwelwyr a ymwelodd â'r wefan yn ddiweddarach. Ar Ebrill 2, 2015, dychwelodd 9.2% a dim ond 4.02% a ymwelodd ar Ebrill 3, 2015. Gallwch wirio'r un peth ar gyfer y bedwaredd res i ddarganfod faint o 160 o ymwelwyr unigryw a ymwelodd â'ch gwefan ar Ebrill 3ydd, Ebrill 4ydd, Ebrill 5ed. , ac yn y blaen.

Dyddiadau Dadansoddi Carfan Google Analytics

Gellir gweld y cyfartaledd o saith diwrnod gyda chyfanswm o 1,124 o ymwelwyr yn y rhes gyntaf, a gynrychiolir yn y graff uchaf.

Dadansoddiad Carfan Google Analytics

Hyd yn hyn, rwyf wedi gweld y dadansoddiad hwn yn cael ei berfformio ar lawer o wefannau. Rwyf wedi dod i'r casgliad bod cyfraddau cadw isel iawn hefyd ar wefannau nad ydyn nhw'n perfformio'n dda mewn safleoedd peiriannau chwilio neu unrhyw sianel arbennig arall ar gyfer cynhyrchu traffig. Mae gwefannau sy'n brandio gwerth ac yn denu traffig mwy cyson yn brolio cyfraddau cadw uchel. Fy ngobaith yw y gallwch nawr ddadansoddi cyfradd cadw eich gwefan. Ond, y cwestiwn nesaf yw ble y gellir defnyddio'r dadansoddiad hwn? Yr ateb yw ei fod yn cael ei ddefnyddio orau ar gyfer dadansoddi gwefannau a chymwysiadau symudol.

Dadansoddiad Carfan ar Gymwysiadau Symudol

Oherwydd y ffaith bod canran uchel o'r boblogaeth bellach yn defnyddio eu ffôn clyfar neu dabled i chwilio'r Rhyngrwyd, mae cymwysiadau symudol yn ffynnu y dyddiau hyn. Mae hynny'n gwneud dadansoddi ymddygiad defnyddwyr ar gyfer cymwysiadau symudol yn bwysig iawn i barhau i dyfu. Os ydych chi'n meddwl tybed pa mor hir y mae defnyddwyr yn rhyngweithio â'ch app symudol, pa mor aml y mae defnyddwyr yn agor yr ap mewn diwrnod, neu pa mor ymgysylltu yw'r app, gallwch ddod o hyd i'ch holl atebion trwy gynnal y dadansoddiad. Yna, bydd gennych y wybodaeth i wneud gwelliannau allweddol i'r strategaeth sy'n rhoi hwb i bresenoldeb eich cwmni.

Yn yr un modd, pryd bynnag y byddwch chi'n diweddaru'ch cais symudol, byddwch chi'n gallu gweld effeithiau'r gwelliant yn weledol. Os yw'ch cyfradd cadw yn gostwng, yna mae'n dangos y gallech fod wedi colli rhywbeth ac nad yw defnyddwyr yn hoffi'r canlyniadau terfynol. Yna gallwch ddefnyddio'ch dealltwriaeth o ymddygiad defnyddwyr i wneud y diweddariad nesaf yn llawer gwell. Gellir olrhain a diddymu unrhyw newidiadau yn ymddygiad defnyddiwr cymhwysiad symudol yn hawdd i danio'ch ymdrechion nesaf tuag at fwy o ymgysylltu.

Isod mae enghraifft o ddadansoddiad carfan a gynhaliwyd ar raglen symudol gydag 8,908 o ddefnyddwyr wythnosol. Fel y gallwch weld, y gyfradd cadw ar gyfartaledd oedd 32.35% ar ddiwrnod 1, sy'n lleihau o ddydd i ddydd. Gyda'r data hwn, dylech ddechrau canolbwyntio ar sut i gadw defnyddwyr i ymgysylltu â'r rhaglen fel bod y gyfradd gadw yn cynyddu gyda mwy o ddefnyddwyr yn agor yr ap yn ddyddiol. Unwaith y bydd yn codi, bydd newid uwch o ran cael ymwelwyr newydd oherwydd cyhoeddusrwydd ceg.

Dadansoddiad Carfan Sesiynau Analytics Google

Ffurfweddu'r Adroddiad Dadansoddi Carfan

Pan fyddwch yn agor Google Analytics i gynnal eich dadansoddiad, fe welwch y gellir ffurfweddu'r adroddiad yn seiliedig ar y math o garfan, maint y garfan, metrig, ac ystod y dyddiad.

  • Math o garfan - Ar hyn o bryd, mae'r fersiwn beta yn caniatáu ichi gyrchu'r dyddiad caffael yn unig, felly gallwch weld ymddygiad defnyddwyr a ymwelodd â'r wefan ar ddyddiad penodol a sut y bu iddynt ymddwyn dros gyfnod o amser.
  • Maint y garfan - Mae hyn yn cyfeirio at y newid ym maint carfannau yn ôl dyddiau, wythnosau, neu fisoedd hyd yn oed. Gall ffurfweddu'ch adroddiad ar sail maint y garfan eich helpu i ddod o hyd i faint o ymwelwyr a ymwelodd ym mis Ionawr ac a ddychwelodd ym mis Chwefror. Wrth ddewis maint y garfan, gallwch ddewis ystod dyddiad o saith, 14, 21, neu 30 diwrnod wrth ddewis maint wythnosau.

Maint Dadansoddiad Carfan

  • Metrig - Dyma'r un peth rydych chi'n ceisio ei fesur yn syml. Ar yr adeg hon, gall metrigau gynnwys trawsnewidiadau fesul defnyddiwr, golygfeydd tudalen i bob ymwelydd, sesiynau i bob gwestai, barn apiau i bob cwsmer, cadw defnyddiwr, cwblhau nodau, trosi, ac ati. Gall pob un fod yn ddefnyddiol wrth bennu llwyddiant eich cyfradd cadw.
  • Ystod Dyddiadau - Gyda hyn, gallwch amrywio'r ystod dyddiad o ddyddiau, wythnosau a misoedd yn dibynnu ar faint eich carfan.

Ystod Dyddiad Dadansoddi Carfan

Mae hefyd yn bosibl ichi redeg y dadansoddiad ar draws gwahanol segmentau. Er enghraifft, fe allech chi edrych ar yr amser sesiwn ar gyfartaledd i ymwelwyr ar ddyfais symudol yn erbyn ymwelwyr sy'n defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith. Neu, fe allech chi ffurfweddu'r adroddiad yn seiliedig ar gaffaeliadau newydd i ymwelwyr yn ystod wythnos benodol, fel yr wythnos cyn Nadolig 2014. Gallai gwneud hyn ddangos bod ymwelwyr eich gwefan yn treulio mwy o amser ar y wefan gan ddefnyddio cyfrifiadur pen desg, yn enwedig cyn y Nadolig.

Crynhoi'r peth

Peidiwch â digalonni os yw dadansoddiad carfan yn eithaf anodd ei ddeall y tro cyntaf oherwydd byddwch chi'n dal ymlaen gydag amser. Mae'n nodwedd ddefnyddiol iawn sy'n eich galluogi i ddadansoddi ymateb oedi defnyddwyr yn uniongyrchol trwy'ch teclyn Google Analytics. Gall dileu'r data ffeithiol hwn eich helpu i wneud gwelliannau deniadol newydd i'ch gwefan a / neu ap symudol i gael gwell addasiadau.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.