Beth yw eiriolaeth brand? Sut Ydych Chi'n Ei Dyfu?

eiriolaeth brand

Wrth imi edrych yn ôl ar ddegawd olaf cwsmeriaid ein hasiantaeth ein hunain, mae llawer o gwsmeriaid wedi mynd a dod y gwnaethom eu cyfarfod yn anfwriadol trwy ein hymdrechion marchnata i mewn. Fodd bynnag, sylfaen ein busnes yw marchnata ar lafar gwlad gan y cwsmeriaid hynny rydym wedi cynhyrchu canlyniadau drostynt dros y blynyddoedd. Mewn gwirionedd, mae tri o'r cynigion rydyn ni'n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd yn uniongyrchol gysylltiedig â chleientiaid blaenorol rydyn ni wedi gweithio gyda nhw.

Nid yw'n syndod bod eiriolwyr brand yn cael 50% yn fwy o ddylanwad mewn penderfyniad prynu na chwsmer nodweddiadol ac mae 90% o ddefnyddwyr yn nodi bod argymhelliad ar lafar gwlad (WOM) yn arwain dylanwad eu penderfyniad prynu. Mewn gwirionedd, mewn 20 i 50% o'r holl benderfyniadau prynu, Word-of-Mouth yw'r prif ddylanwad

Mae eiriolaeth yn gyrru $ 6 triliwn o wariant blynyddol defnyddwyr

Beth yw eiriolaeth brand?

Mewn marchnata, a eiriolwr brand yn berson, gweithiwr, dylanwadwr, neu gwsmer sy'n siarad yn ffafriol am frand neu gynnyrch, gan arwain at negeseuon cadarnhaol ar lafar (WOM) am y brand i'w rhwydwaith.

Beth yw eiriolaeth cwsmeriaid?

Er mwyn annog eiriolaeth brand, mae brandiau'n mabwysiadu diwylliant sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, gan ddarparu profiad gwell i gwsmeriaid. Canlyniad eiriolaeth cwsmeriaid nid dim ond cynnydd mewn cadw neu werth cyfartalog cwsmer, mae'n cynhyrchu elw ar fuddsoddiad wrth i'r cwsmeriaid hynny ddod eiriolwyr brand.

Yr anfantais, wrth gwrs, yw bod bwlch eiriolaeth mawr lle nad yw busnesau'n gwneud gwaith da o nodi neu ymrestru cymorth darpar eiriolwyr brand. Nid yw dros hanner yr holl gwmnïau hyd yn oed yn gwybod pwy yw eu heiriolwyr brand. Mae JitBit wedi llunio'r ffeithlun hwn, 15 Rhesymau Pam mai Eiriolaeth Brand yw Sylfaen eich Busnes, sy'n rhannu'r holl bethau y tu allan i eiriolaeth brand a datblygu eich rhaglenni eiriolaeth cwsmeriaid eich hun.

Ffyrdd o feithrin Ymwybyddiaeth Brand

  1. Canolbwyntiwch ar y berthynas - beth sy'n gwneud i gwsmer syrthio mewn cariad â'ch brand? Cynnyrch o safon, gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, a phrofiad cyson.
  2. Gweinwch yn gyflym - wrth brynu ar-lein, mae 71% o ymwelwyr yn disgwyl cymorth o fewn 5 munud. Rhowch help pan fydd ei angen ar eich cwsmeriaid.
  3. Rhannu llwyddiannau - ymhelaethu ar adborth cadarnhaol a llwyddiannau eiriolwyr cyfredol - cynnwys adolygiadau mewn hysbysebion, rhannu canlyniadau mewn astudiaethau achos, a sôn am eich cwsmeriaid bob amser.
  4. Gwobrwyo cwsmeriaid - darparu sleifio pegiau i mewn i gynhyrchion / gwasanaethau newydd, cynnal digwyddiadau gwahodd yn unig arbennig, anfon cynigion unigryw, creu rhaglen ffyddlondeb, a darparu gwasanaeth VIP.
  5. Cwsmeriaid syndod - synnu cwsmeriaid ffyddlon pan fyddant yn ei ddisgwyl leiaf, a byddant yn siarad am y syndod, a'i anfonwr. Gallai fod yn unrhyw beth o nodiadau diolch i uwchraddio am ddim.
  6. Grymuso eiriolwyr - mae eiriolwyr wrth eu bodd yn canmol eu hoff frandiau. Y math gorau o ganmoliaeth y gallant ei gynnig yw atgyfeiriad. Mae cynnig yn cefnogi cymhelliant i anfon busnes newydd eich ffordd.
  7. Cofiwch achlysuron arbennig - mae anfon cerdyn neu anrheg i gwsmeriaid ar ddyddiad arbennig fel y Nadolig neu eu pen-blwydd yn ffordd syml o ddyfnhau eu cysylltiad personol â'ch brand.
  8. Cyfreithio a gweithredu ar adborth - gofyn i gwsmeriaid am adborth, a gweithredu arno. Mae defnyddwyr yn dod yn eiriolwyr os ydyn nhw'n teimlo bod eu hadborth yn cael ei glywed a bod eu mewnbwn yn cael ei werthfawrogi.
  9. Dywedwch ddiolch, hyd yn oed i'r tynnwyr - cydnabod a diolch i bob adborth, hyd yn oed y negyddol. Os yw cwsmeriaid anhapus yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, byddant yn glynu o gwmpas yn hirach.

A pheidiwch ag anghofio edrych allan Jitbit! Mae eu system docynnau desg gymorth wedi marw yn syml, yn rhyfeddol o bwerus ac yn cymryd eiliadau i'w sefydlu.

ffeithlun eiriolaeth brand

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.