Ydych chi'n Hadau Blogiau?

hadu blogiau

Yn ôl (snicker) yn nyddiau cynnar blogio, sylweddolais fod gwneud sylwadau ar flogiau eraill yn hynod lwyddiannus. Roedd mwyafrif y twf yn y dyddiau ifanc hynny oherwydd fy nghyfranogiad yn y sgwrs mewn blogiau eraill.

Hyd yn oed gyda thwf cyson fy mlog, rwy'n parhau i geisio chwilio am flogiau newydd sy'n ysgrifennu cynnwys gwych mewn meysydd diddordeb cymharol. Rwyf hefyd yn ceisio eu hyrwyddo yn fy nghysylltiadau dyddiol. Gyda chan miliwn o flogiau allan yna, mae yna lawer o sgyrsiau i ymuno.

Beth yw hadu blog?

google ac Technorati yw fy mhrif fodd i ddod o hyd i flogiau nad ydw i erioed wedi ymweld â nhw o'r blaen. Gallwch chi dreulio 5 neu 10 munud y dydd hadu blogiau a dod i gysylltiad â miloedd o ddarllenwyr newydd. Mae Hadau Blog yn syml yn ychwanegu at sylwadau post blog arall ac yn sicrhau bod gennych backlink da yn eu gwybodaeth sylwadau i'ch blog. Peidiwch â gwneud sylwadau dim ond i daflu dolen allan yna, mae hynny'n sbamio. Ysgrifennwch ryw gopi cymhellol, canmol y blogiwr, neu ddarparu rhywfaint o dystiolaeth os nad ydych chi'n cytuno â nhw. Po gyfoethocaf eich sylw, y mwyaf o sylw y byddwch chi'n ei gael.

Mae Hadau Blog yn wahanol i Sbamio Sylwadau

Mae'r cymhelliant ar gyfer Hadau Blog yn wahanol i Sbamio Sylwadau. Mae Sylw Sbamio yn het ddu SEM dull i geisio dod o hyd i flogiau nad ydyn nhw'n eu defnyddio nofollow a chael safle uwch drwodd backlinks.

Hadau Blog:

 • Yn ychwanegu at sgwrs y blog dan sylw. Efallai eich bod yn cefnogi'r swydd gyda chynnwys cymharol ychwanegol neu'n anghytuno â'r cynnwys sydd yno. Naill ffordd neu'r llall, mae'n cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr y dylai unrhyw flogiwr ei werthfawrogi.
 • Yn eich cyflwyno i'r blogiwr.
 • Yn bwysicach fyth, yn eich cyflwyno i gynulleidfa'r blogiwr! Peidiwch â thanamcangyfrif faint o bobl sy'n darllen blogiau A darllen y sylwadau.

Ychwanegu hadu blogiau i'ch bag o dechnegau marchnata i adeiladu awdurdod neu godi ymwybyddiaeth o'ch blog, cynnyrch, gwasanaeth neu gwmni. Mae'n gweithio'n eithriadol o dda!

8 Sylwadau

 1. 1

  Swydd ardderchog Douglas. Rwyf wedi defnyddio'r dechneg hon yn helaeth a heb fethu, mae'n gweithio! Rwyf wedi darganfod nad oes angen i'ch rhai hyd yn oed boeni am ollwng dolen yng nghorff eich sylw o gwbl, oni bai bod gwneud hynny'n hysbysebu gwerth sylweddol i'r sgwrs. Os yw’r hyn sydd gennych i’w ddweud yn wirioneddol yn hysbysebu i’r sgwrs, yn lle bod yn ddim ond sylw “fi hefyd”, yna bydd ymwelwyr yn naturiol yn cael eu denu at eich blog.

  Cyn belled ag y mae blogiau nofollow yn mynd, nid yw fy holl flogiau yn nofollow ac ydyn, maen nhw'n denu llawer iawn o sbamwyr. Fodd bynnag, mae canolbwyntio ar ddim blogiau nofollow yn ddibwrpas i'r rhai sy'n edrych i adeiladu twf organig. Mae'r hwb graddio lleiaf a dderbynnir trwy ddolen dim nofollow yn sylwadau blog yn ddibwys ar y gorau. Lle mae sylwadau yn cael ei wir wobrau yw yn y perthnasoedd y mae'n eu meithrin a'r atyniad naturiol y mae'n ei greu. Bydd eraill yn gyflymach i gysylltu â'ch swyddi yn organig os na fyddwch yn sbamio'u sylwadau â dolenni yn gyson.

  Post gwych! Mae gennych chi ddarllenydd newydd. 😉

 2. 2

  Fel blogiwr newydd, rwyf wedi bod yn swil ynglŷn â gwneud sylwadau ar flogiau eraill. Fe wnaeth eich post fy gosod yn syth.

  Beth yw blog nofollow a sut ydw i'n gwybod a oes gen i un?

  Diolch yn fawr

  Mesur

 3. 3

  Diolch Doug. Roedd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol iawn i mi wrth geisio gwahaniaethu hadu blogiau yn erbyn sbamio i'm cleientiaid busnes bach. Mae hefyd wedi fy ysbrydoli i wneud sylwadau ar rai mwy o flogiau fy hun! 🙂

 4. 4

  Am ryw reswm od, ni allaf hyd yn oed fewngofnodi i Technorati, ond mater arall yw hynny.

  Mae'r hyn rydych chi wedi'i ddisgrifio yn gweithio'n dda ar gyfer blogiau unigol neu ddiwydiant penodol. Ar gyfer blogiau corfforaethol, nid yw'r un dull mor effeithiol oherwydd bod blogiau corfforaethol yn cael eu hystyried yn ffordd o hyrwyddo busnes ac yn dioddef o ganlyniad.

  Nid wyf eto wedi gweld blog corfforaethol sydd â lefel uchel o gyfranddaliadau neu sylwadau yn rheolaidd.

  • 5

   Os yw'r blog corfforaethol yn ymwneud â gwerthu cynnyrch, cytunaf ei bod yn anodd dod o hyd i sylwadau. Fodd bynnag, pan fydd gan y blog bwrpas y tu allan i werthiannau, mae yna dunelli o gyfle.

   https://blog.facebook.com/ - yn cael degau o filoedd o sylwadau. Rwy'n sylweddoli eu bod yn blatfform cymdeithasol, er ... ac efallai'n eithriad gan fod ganddyn nhw biliynau o gwsmeriaid 🙂
   http://www.lulu.com/blog/ - pan fydd y cynnwys yn iawn, fe welwch gryn dipyn o weithgaredd yma.

   • 6

    Diolch am eich ateb.

    Ar gyfer blogiau corfforaethol, fel rydych chi wedi nodi, dylai'r blog gael ffocws ehangach a pheidio â'i gyfyngu i blygio cynhyrchion neu wasanaethau eich hun. Rwyf wedi bod yn creu cynnwys o safon ar gyfer ein blog corfforaethol ac mae'n doign dda o ran ymweliadau ond nid o ran gweithgaredd defnyddwyr.

    Byddaf yn dal i geisio a diolch am y wybodaeth ddefnyddiol.

 5. 7
 6. 8

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.