Marchnata Atmosfferig a Pham y gall Elw Ddibynnu arno

atmosfferig manwerthu

Gyda'r holl wefannau ac offer ar gael inni trwy'r we, pam nad ydym i gyd yn dod o hyd i'r pris isaf ar bob cynnyrch? Mae yna lawer o ddefnyddwyr neu fusnesau sy'n gwneud yn union hynny, ond nid yw'r mwyafrif o bobl yn gwneud hynny. Rwyf wedi rhannu ar-lein fy mod ychydig flynyddoedd yn ôl wedi newid o yrru Fords i Cadillac. Fe wnaeth deliwr Ford fy nghythruddo pan godon nhw ffi fach arnaf i drwsio mater dwyn i gof.

Talais y ffi, yna gyrrais i'r lot Cadillac ychydig wythnosau'n ddiweddarach. Rwy'n dirwyn i ben gan adael mewn SRX newydd y noson honno. Neidiodd y person gwerthu trwy gylchoedd i gael y cerbyd yr oeddwn i ei eisiau am bris y gallwn ei fforddio. Pan ddeuthum yn ôl i mewn i ychwanegu fflapiau llaid a rac beic, fe wnaethant eu gosod am ddim. Pan fydd hi'n ben-blwydd i mi, maen nhw'n galw ac yn dymuno Pen-blwydd Hapus i mi. Pan ddof i mewn am newid olew, maen nhw'n darparu Wi-fi i swyddfa, neu gerbyd benthyciwr ar frig y llinell heb unrhyw gost. (Ydw, dwi'n gwybod eu bod nhw am i mi ei brynu).

Gwir yw, rwy'n hoffi'r SRX ... ond rwyf wrth fy modd â'r brand. Mae'r profiad y mae fy nghynrychiolydd gwerthu yn ei ddarparu, y deliwr yn ei ddarparu, a'r brand yn ei ddarparu, yn creu profiad y tu hwnt i 4 drws y cerbyd. Rwy'n teimlo'n arbennig ... ac rwy'n barod i dalu'n ychwanegol am hynny.

Ym myd pensaernïaeth, maen nhw'n galw profiad y gofod o'ch cwmpas Atmosfferig, wedi'i ysgrifennu gyda ffocws ar benseiri a'r profiadau manwerthu yr oeddent yn eu dylunio.

Diffiniad o Atmosfferig

Yn 1973, Philip Kotler ysgrifennodd erthygl yn y Dyddiadur Manwerthu lle disgrifiodd effaith y gofod manwerthu ar yr ymddygiad prynu. Rhoddodd y diffiniad canlynol:

Yr ymdrech i ddylunio amgylcheddau prynu i gynhyrchu effeithiau emosiynol penodol yn y prynwr sy'n gwella tebygolrwydd prynu. Yn dylanwadu ar y tebygolrwydd yw ansawdd synhwyraidd y gofod o amgylch y gwrthrych prynu, canfyddiad y prynwr o'r rhinweddau synhwyraidd hynny, effaith y rhinweddau synhwyraidd canfyddedig ac effaith cyflwr affeithiol y prynwr.

Y tu hwnt i fanwerthu

Ar ôl 20 mlynedd o weithio ar gyfrifiaduron personol, prynodd y cwmni y bûm yn gweithio iddo MacBook Pro i mi. Roedd y blwch yn brydferth. Roedd ganddo handlen, fe'i cynlluniwyd yn gyfartal â'u hysbysebu, a phan wnaethoch chi ei hagor, crudiwyd y gliniadur mewn ewyn du meddal. Roedd yn brofiad ei dynnu o'r bocs a'i roi ar y ddesg. Nid y llanast styrofoam nodweddiadol gyda bagiau plastig oedd yn amhosibl eu hagor.

Yr hyn y mae Apple yn ei wneud yw dylunio a gweithredu profiad unigryw, cyson ar gyfer ei ragolygon a'i gwsmeriaid. O'r siop, i'r pecynnu cynnyrch, i'r cynnyrch, i'r system weithredu, i'r feddalwedd. Mae yna awyrgylch o amgylch Apple sy'n ei gwneud yn unigryw. Ac nid yw'n syndod, mae'r profiad hefyd yn broffidiol iawn.

Mae marchnata atmosfferig yn cynnwys arddangos y cynnyrch, y lliwiau, yr arogl, y synau, y gynulleidfa, yr hyrwyddiadau, a'r profiad prynu. Fel y mae Mr. Kotler yn ysgrifennu:

Un o'r datblygiadau diweddar pwysicaf mewn meddwl busnes yw'r gydnabyddiaeth bod pobl, wrth wneud penderfyniadau prynu, yn ymateb i fwy na'r cynnyrch neu wasanaeth diriaethol sy'n cael ei gynnig yn unig. Dim ond rhan fach o gyfanswm y pecyn bwyta yw'r cynnyrch diriaethol - pâr o esgidiau, oergell, torri gwallt, neu bryd o fwyd. Mae prynwyr yn ymateb i gyfanswm y cynnyrch. Mae'n cynnwys y gwasanaethau, gwarantau, pecynnu, hysbysebu, cyllido, dymuniadau, delweddau a nodweddion eraill sy'n cyd-fynd â'r cynnyrch.

Hanner can mlynedd yn ôl ac mae'r dyfynbris yn dal i sefyll. Yn fy enghraifft gyntaf, cafodd y profiad prynu ei ddifrodi gan y deliwr - roedd yr awyrgylch yn llygredig. Yn enghraifft Apple, mae'n gyson uchel. Hyd yn oed os ydych chi'n prynu iPad ar Best Buy, mae wedi'i gynllunio'n ofalus i wahaniaethu ei hun oddi wrth gystadleuwyr.

Atmosfferig Ar-lein

Mae eich brand ar-lein, profiad gwerthu, mynd ar fwrdd, platfform, rheoli cyfrifon a bilio i gyd yn rhan o'r awyrgylch effeithio ar allu eich cwmni i gaffael, cadw a chreu perthnasoedd mwy gwerthfawr â'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid. Mewn gwirionedd, dros amser credaf mai nhw sy'n cael yr effaith hirdymor fwyaf ar eich gallu i gystadlu. Wrth i gwmnïau symud ar-lein, mae'n hanfodol bod y profiad a'r cysondeb ar-lein yn cefnogi'r penderfyniad prynu.

Rwy'n berson eithaf ymarferol o ran yr offer, y cynhyrchion a'r gwasanaethau rydyn ni'n gwneud busnes â nhw. Byddaf yn onest, serch hynny, fy mod yn cael fy hun yn edrych yn gyflymach i benderfyniad prynu pan fyddaf yn cael fy nenu at frand. Weithiau, y fideos maen nhw'n eu postio, weithiau'r ysgrifennu, weithiau profiad y wefan, ac weithiau'r brandio. Os yw'r cyfan yn gyson - safle, cymdeithasol, e-bost, fideos, ac ati - efallai y byddwch hyd yn oed yn dod o hyd i mi yn mewnbynnu fy data cerdyn credyd ar gyfer pryniant ar-lein yn y fan a'r lle. Hyd yn oed os yw'n costio mwy o arian.

Y gwir yw, gall unrhyw un gystadlu am rhad. Ond pan rydych chi'n ceisio cynyddu elw a chyflymu'ch cylch gwerthu, mae'n dibynnu ar effeithiolrwydd eich marchnata atmosfferig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.