Dadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataE-Fasnach a ManwerthuFideos Marchnata a GwerthuGalluogi GwerthuChwilio MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Beth yw dadansoddeg? Rhestr o Dechnolegau Dadansoddeg Marchnata

Weithiau mae'n rhaid i ni fynd yn ôl at y pethau sylfaenol a meddwl o ddifrif am y technolegau hyn a sut maen nhw'n mynd i'n cynorthwyo. Dadansoddeg ar ei lefel fwyaf sylfaenol yw'r wybodaeth sy'n deillio o ddadansoddiad systematig o ddata. Rydyn ni wedi trafod terminoleg dadansoddeg ers blynyddoedd bellach ond weithiau mae'n dda mynd yn ôl at y pethau sylfaenol.

Diffiniad o Ddadansoddeg Marchnata

Marchnata analytics yn cynnwys y prosesau a'r technolegau sy'n galluogi marchnatwyr i werthuso llwyddiant eu mentrau marchnata trwy fesur perfformiad (ee, blogio yn erbyn cyfryngau cymdeithasol yn erbyn cyfathrebu sianel) gan ddefnyddio metrigau busnes pwysig, megis ROI, priodoli marchnata ac effeithiolrwydd marchnata cyffredinol. Hynny yw, mae'n dweud wrthych sut mae'ch rhaglenni marchnata yn perfformio mewn gwirionedd. trwy SAS

Beth yw Analytics - Fideo gan IBM

Gan ei fod yn ymwneud â marchnata ar-lein, Web Analytics llwyfannau yw'r systemau sydd casglu, agregu ac adrodd ar weithgaredd ymwelwyr â'n gwefan (nau) ar-lein neu ryngweithio cyfryngau cymdeithasol. Mae is-setiau o analytics y dylai marchnatwyr fod yn ymwybodol ohonynt a'u defnyddio o bryd i'w gilydd:

 • Dadansoddeg Ymddygiadol - mae'r llwybrau y mae ymwelwyr yn eu cymryd a sut maent yn rhyngweithio â phob tudalen yn ddata hanfodol i ddeall sut y gellir optimeiddio'ch gwefan ar gyfer mwy o ymgysylltu a throsi. Mae gormod o bobl yn dylunio safle tlws yn unig ac yn anghofio ei fod mewn gwirionedd yn borth i wneud busnes. Mae yna dunnell o wyddoniaeth a phrofiad defnyddioldeb y gellir ei gymhwyso i gynyddu gwerth eich gwefan i'ch busnes.
 • Cudd-wybodaeth Busnes - neu BI analytics canoli pob agwedd ar berfformiad eich sefydliad, o farchnata i weithrediadau a chyfrifyddu, er mwyn i uwch arweinwyr fonitro ymddygiad cwmni. Mae BI yn ganolog i fonitro a chynllunio perfformiad sefydliadau canolig, mawr a menter.
 • Dadansoddeg Trosi - mae trosi ar safle yn weithgaredd o werth. Yr un mwyaf amlwg yw pryniant ar safle e-fasnach. Fodd bynnag, os yw'ch gwefan yn hyrwyddo gwasanaeth, efallai mai trosiad fydd nifer yr ymwelwyr sy'n cofrestru ar gyfer treial am ddim, demo, dadlwythiad, gweminar neu unrhyw weithgaredd arall y dangoswyd ei fod yn darparu gwerth. Trosi analytics yn aml yn ymgorffori profi elfennau fel y gallwch wneud y gorau o'r wefan i drosi mwy o ymwelwyr yn gwsmeriaid.
 • Dadansoddeg Cudd-wybodaeth Cwsmer - nid yw llawer o gwmnïau'n mynd ati i fonitro a yw eu cwsmeriaid yn eu hoffi ai peidio na beth yw'r rhwystrau ffordd i ymgysylltiad perffaith. Gall systemau sy'n caniatáu adborth gan gwsmeriaid trwy sianeli cymdeithasol, arolygon a phwyntiau casglu data eraill ddarparu ymchwil amhrisiadwy i sut mae'ch cwmni'n cael ei ganfod a beth allwch chi ei wneud i'w wella.
 • Dadansoddeg Cylch Bywyd Cwsmer - mae deall camau eich cwsmer yn hanfodol i gynyddu cadw cwsmeriaid, cynyddu gwerth cwsmer, ac yna proffilio arweinwyr yn y dyfodol yn erbyn yr ymrwymiadau mwyaf llwyddiannus sydd gennych. Ychydig o lwyfannau sy'n mesur y camau yn ogystal â'n noddwyr awtomeiddio marchnata yn Dechrau'n Rhyngweithiol, gofalwch eich bod yn cael arddangosiad o'u system.
 • Dadansoddeg Negeseuon - awtomeiddio marchnata, e-bost, adrodd mewn blwch, SMS, ffôn, a systemau negeseuon eraill yn cynnig analytics i ddarparu gweithgaredd i chi fesul ymgyrch, gweithgaredd tanysgrifiwr, ac yn aml integreiddio â'r llall analytics systemau i helpu i wella'ch negeseuon a gweithredu ymgyrch.
 • Dadansoddeg Rhagfynegol - yn seiliedig ar berfformiad eich gwefan yn y gorffennol, mae'r llwyfannau hyn mewn gwirionedd yn rhagweld beth fydd ymddygiad ymwelwyr yn y dyfodol. Rhagfynegol analytics mae llwyfannau yn aml yn cynnig modelau lle gallwch chi wneud addasiadau a rhagfynegi effaith y newidiadau hynny ar berfformiad eich gwefan. Er enghraifft, beth pe baech chi'n torri'ch cyflog fesul clic yn ei hanner ac yn cynyddu'ch cyllideb ffeithlun?
 • Analytics amser real - rhoi mewnwelediad i weithgaredd ac ymddygiad cyfredol yr ymwelwyr ar eich gwefan ar hyn o bryd. Amser real analytics gellir manteisio arno i addasu ymddygiad ymwelwyr, cynyddu'r tebygolrwydd o drawsnewid, a darparu ymwybyddiaeth o amser ymateb eich gwefan o funud i funud.
 • Analytics Gwerthu - Mae galluogi gwerthu yn sector technoleg sy'n tyfu. Dangosfyrddau gwerthu fel ein noddwyr yn Salesvue integreiddio'n uniongyrchol â'ch CRM Salesforce a rhoi'r holl fanylion sydd eu hangen ar reolwyr gwerthu i weld a rhagfynegi perfformiad gwerthu. Ac i'r gwerthwr, mae'r systemau hyn yn eu helpu i gynyddu cynhyrchiant, optimeiddio pwyntiau cyffwrdd, a chau bargeinion mwy yn gyflymach.
 • Chwilio Dadansoddeg - backlinks yw'r safon aur o safle ar y Rhyngrwyd ac mae gyrwyr rheng yn gyrru traffig ac addasiadau. O ganlyniad, offer sy'n eich helpu i fonitro'ch allweddeiriau peiriannau chwilio, cystadleuwyr, a sut mae'ch cynnwys yn cael ei raddio yn gallu'ch helpu chi i ddenu ymwelwyr newydd ac adeiladu strategaethau cynnwys sy'n gyrru busnes. Chwilio am dâl analytics darparu metrigau perfformiad allweddi a throsi i chi fel y gallwch ostwng eich cost fesul plwm a chynyddu gwerthiant.
 • Dadansoddeg Gymdeithasol - wrth i'r Rhyngrwyd ddatblygu, mae unigolion a chwmnïau wedi adeiladu awdurdod sy'n eu dilyn yn tyfu. Cymdeithasol analytics yn gallu mesur yr awdurdod hwnnw, olrhain eich safle cymdeithasol, eich helpu chi i ddeall pam mae pobl yn eich dilyn chi a pha bynciau maen nhw'n rhyngweithio â chi fwyaf. Mae eich helpu chi i dyfu dilyniant cymdeithasol ac awdurdod yn aml yn arwain at fwy o ymddiriedaeth ymhlith eich cynulleidfa neu gymuned - y gellir ei defnyddio i adleisio'ch hyrwyddiadau neu hyd yn oed yrru trosiadau uniongyrchol.

Wrth gwrs, gall pob un o'r systemau hyn ddarparu gorlwytho gwybodaeth ac arwain yn aml at parlys dadansoddi. Mae'n wych gweld analytics llwyfannau yn agor eu APIs ac yn integreiddio i drydydd partïon eraill i wella profiad y cwsmer yn awtomatig. Fy meirniadaeth fwyaf o analytics llwyfannau yw eu bod yn casglu ac yn adrodd ar ddata, ond anaml y maent yn gwneud argymhelliad mewn gwirionedd. Mae llwyfannau profi trosi yn gwneud hyn yn dda - hoffwn i'r gweddill wneud! Fel enghraifft, nid wyf yn deall pam analytics nid yw platfformau yn rhoi mewnwelediad i strategaethau cynnwys ac yn darparu argymhellion i chi ar yr hyn y dylech fod yn ysgrifennu amdano.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol