Beth Yw Enw Enw Cyfeiriad IP A Sut Mae'ch Sgôr IP yn Effeithio ar Eich Cyflawniad E-bost?

Beth Yw Enw Enw Cyfeiriad IP?

O ran anfon e-byst a lansio ymgyrchoedd marchnata e-bost, sefydliadau eich sefydliad Sgôr IP, Neu Enw da IP, yn hynod bwysig. Adwaenir hefyd fel a sgôr anfonwr, mae enw da'r IP yn effeithio ar gyflawniad e-bost, ac mae hyn yn sylfaenol ar gyfer ymgyrch e-bost lwyddiannus, yn ogystal ag ar gyfer cyfathrebu'n ehangach. 

Yn yr erthygl hon, rydym yn archwilio sgoriau IP yn fwy manwl ac yn edrych ar sut y gallwch gynnal enw da IP cryf. 

Beth Yw Sgôr IP Neu Enw Da IP?

Mae sgôr IP yn sgôr sy'n gysylltiedig ag enw da'r cyfeiriad IP sy'n anfon. Mae'n helpu darparwyr gwasanaeth i asesu a yw'ch e-bost yn ei wneud heibio'r hidlydd sbam ai peidio. Gall eich sgôr IP newid yn dibynnu ar amrywiol ffactorau, gan gynnwys cwynion derbynnydd a pha mor aml rydych chi'n anfon e-byst.

Pam fod yr Enw Da IP yn Bwysig?

Mae sgôr IP gref yn golygu eich bod yn cael eich ystyried yn ffynhonnell ddibynadwy. Mae hyn yn golygu y bydd eich e-byst yn cyrraedd y derbynwyr arfaethedig ac felly mae gan eich ymgyrch e-bost fwy o siawns o fod yn effeithiol. I'r gwrthwyneb, os yw'ch sylfaen cwsmeriaid yn sylwi ar e-byst yn rheolaidd gan eich sefydliad yn eu ffolder sbam, efallai y bydd yn dechrau meithrin delwedd negyddol o'r cwmni, a allai gael effaith hirdymor.

Sut Mae Eich Enw Da IP yn Effeithio ar Gyflawniad E-bost?

Mae enw da anfonwr IP yn rhan o'r broses o benderfynu a yw e-bost yn cyrraedd y mewnflwch neu ffolder sbam. Mae enw da yn golygu bod eich e-byst yn fwy tebygol o gael eu marcio fel sbam, neu mewn rhai achosion dim ond eu gwrthod yn gyfan gwbl. Gallai hyn arwain at ganlyniadau gwirioneddol i'r sefydliad. Os ydych chi am fod yn hyderus wrth gyflawni eich e-byst, mae'n bwysig iawn cynnal enw da anfonwr cryf.

Beth Yw'r Gwahaniaeth rhwng Cyfeiriad IP Ymroddedig a chyfeiriad IP a Rennir?

Efallai y bydd yn syndod ichi wybod nad yw'r mwyafrif o ddarparwyr gwasanaeth e-bost yn darparu a ymroddedig Cyfeiriad IP ar gyfer pob un o'u cyfrifon. Hynny yw, mae eich cyfrif anfon yn rhannu ar draws sawl cyfrif e-bost. Gall hyn fod yn dda neu'n ddrwg yn dibynnu ar enw da'r Cyfeiriad IP:

  • Dim Enw Da IP - Efallai y bydd anfon nifer fawr o e-byst ar gyfeiriad IP newydd heb unrhyw enw da yn cael eich e-byst wedi'u blocio, eu cyfeirio at ffolder sothach ... neu gael eich Cyfeiriad IP wedi'i rwystro ar unwaith os bydd unrhyw un yn riportio'r e-bost fel SPAM.
  • Enw Da a Rennir IP - Nid yw enw da Cyfeiriad IP a Rennir o reidrwydd yn beth drwg. Os nad ydych chi'n anfonwr e-bost mawr ac yn cofrestru ar gyfer cyfrif gyda darparwr gwasanaeth e-bost ag enw da, byddant yn cymysgu'ch e-byst ag anfonwyr parchus eraill i sicrhau bod eich e-bost yn cael ei ddanfon yn iawn. Wrth gwrs, fe allech chi hefyd fynd i drafferth gyda gwasanaeth llai parchus sy'n caniatáu i SPAMMER anfon yr un Cyfeiriad IP.
  • Enw Da IP pwrpasol - Os ydych chi'n anfonwr e-bost mawr ... fel rheol 100,000 o danysgrifwyr fesul anfon, Cyfeiriad IP pwrpasol sydd orau i sicrhau y gallwch gynnal eich enw da eich hun. Fodd bynnag, mae angen Cyfeiriadau IP cynhesu… Proses lle rydych chi'n anfon Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd penodol cyfaint penodol o'ch tanysgrifwyr mwyaf ymgysylltiedig am gyfnod o amser i brofi i'r ISP eich bod yn barchus.

Sut Ydych Chi Yn Sicrhau Enw Da IP Cryf?

Mae yna nifer o ffactorau o ran penderfynu a chynnal eich enw da IP. Mae caniatáu i gwsmeriaid ddad-danysgrifio o'ch e-byst yn hawdd os ydyn nhw eisiau gwneud hynny yn un cam y gallwch chi ei gymryd; bydd hyn yn lleihau cwynion sbam am eich e-byst. Rhowch sylw manwl i faint o negeseuon e-bost rydych chi'n eu hanfon a pha mor aml rydych chi'n eu hanfon hefyd - gallai anfon gormod yn olynol yn gyflym fod yn niweidiol i'ch enw da IP.

Cam defnyddiol arall yw gwirio'ch rhestrau e-bost trwy ddefnyddio dull optio i mewn neu dynnu cyfeiriadau e-bost sy'n bownsio o'ch rhestr bostio yn rheolaidd. Bydd eich union sgôr bob amser yn newid dros amser, ond bydd cymryd y camau hyn yn ei helpu i aros mor gryf â phosib.

Sut Ydych Chi'n Creu Enw Da Cryf gydag Anfonwr Newydd?

P'un a ydych chi'n anfon swmp-negeseuon trwy'ch gweinydd post eich hun, neu wedi cofrestru ar gyfer Darparwr Gwasanaeth E-bost newydd, Cynhesu IP yw'r prosesau y mae angen i chi gynhyrchu enw da cychwynnol, cryf am eich cyfeiriad IP.

Darllen Mwy Am Gynhesu IP

Offer I Wirio Enw Da IP

Mae meddalwedd amrywiol ar gael nawr sy'n eich galluogi i wirio'ch enw da IP yn hawdd; efallai y bydd hyn yn ddefnyddiol i chi cyn ymgyrch farchnata dorfol. Gall rhai meddalwedd hefyd roi arweiniad ar ffyrdd o wella eich sgôr anfonwr wrth ichi symud ymlaen. Dyma ychydig i'ch rhoi ar ben ffordd:

  • SenderScore - Mae Validity's SenderScore yn fesur o'ch enw da, wedi'i gyfrifo o 0 i 100. Po uchaf yw eich sgôr, y gorau fydd eich enw da, ac yn nodweddiadol po uchaf yw'r siawns y bydd eich e-bost yn cael ei ddanfon i'r blwch derbyn yn hytrach na'r ffolder sothach. Mae SenderScore yn cael ei gyfrifo ar gyfartaledd treigl 30 diwrnod ac yn graddio'ch cyfeiriad IP yn erbyn cyfeiriadau IP eraill.
  • BarracudaCentral - Mae Barracuda Networks yn darparu chwiliad enw da IP ac enw da parth trwy eu System Enw Da Barracuda; cronfa ddata amser real o gyfeiriadau IP gyda gwael or da enw da.
  • Ffynhonnell Ymddiried - sy'n cael ei redeg gan McAfee, mae TrustedSource yn darparu gwybodaeth am e-bost ac enw da eich parth.
  • Offer Postfeistr Google - Mae Google yn cynnig ei Offer Postfeistr i anfonwyr sy'n eich galluogi i olrhain data ar eich cyfaint uchel gan anfon i mewn i Gmail. Maent yn darparu gwybodaeth gan gynnwys enw da IP, enw da parth, gwallau cyflenwi Gmail, a mwy.
  • Microsoft SNDS - Yn debyg i Offer Postfeistr Google, mae Microsoft yn cynnig gwasanaeth o'r enw Gwasanaethau Data Rhwydwaith Clyfar (SDNS). Ymhlith y data a ddarperir gan SNDS mae mewnwelediad i bwyntiau data fel enw da eich IP anfon, faint o drapiau sbam Microsoft rydych chi'n eu cyflwyno iddynt, a'ch cyfradd cwyno sbam.
  • Cisco Senderbase - Data bygythiad amser real ar IP, parth, neu rwydweithiau i nodi SPAM ac anfoniadau e-bost maleisus.

Os oes angen mwy o help arnoch gydag enw da IP neu sefydliad e-bost eich sefydliad, cysylltwch â ni am fanylion pellach.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.