Beth yw Ymgynghorydd Marchnata E-bost ac Oes Angen Un i Mi?

Depositphotos 53656971 s

Ymgynghorydd Marchnata E-bostFel y gwyddom i gyd, mae marchnata e-bost yn gweithio felly ni fyddaf yn eich diflasu y wybodaeth hon. Yn lle, gadewch i ni weld beth yw ymgynghorydd marchnata e-bost a beth allan nhw ei wneud i chi.

Yn gyffredinol, mae ymgynghorwyr marchnata e-bost ar dair ffurf, a Asiantaeth Marchnata E-bost, Gweithiwr Llawrydd, neu staff mewnol mewn Darparwr Gwasanaeth E-bost (ESP) neu Asiantaeth Draddodiadol; mae gan bob un ohonynt sgiliau a phrofiad sy'n benodol i ddatblygu strategaethau marchnata e-bost effeithiol. Fodd bynnag, mae eu cymwyseddau craidd a'u cynigion gwasanaeth yn amrywio'n fawr.

Felly a oes angen ymgynghorydd marchnata e-bost arnoch chi? Os felly, pa fath? Gofynnwch y cwestiynau canlynol i'ch hun.

A yw fy ateb postio yn iawn i mi?
A yw fy ESP neu atebion mewnol yn darparu'r holl nodweddion sydd eu hangen arnaf? Ydw i'n defnyddio'r nodweddion rydw i'n talu amdanyn nhw? Mae'n hawdd i ME ei ddefnyddio? A yw fy mewnbwn yn unol â'm cost?

Beth ydw i'n postio?
Ydw i wedi mapio beth ddylwn i ei anfon? Megis e-byst Croeso, Cylchlythyrau, Gorchmynion wedi'u Gadael, Hyrwyddiadau ac e-byst Ailweithio? Beth ydw i ar goll? Ble mae'r gadwyn gyfathrebu e-bost yn chwalu?

Pryd ddylwn i fod yn postio?

A ddylwn i ddefnyddio gwybodaeth yn seiliedig ar weithredoedd fy nerbynydd i anfon e-byst, fel lawrlwythiadau papur gwyn neu adael cart? Beth am e-byst sy'n cael eu gyrru gan ddyddiad, fel prynwyr gwyliau yn unig neu ben-blwyddi. Beth yw fy nghalendr golygyddol ar gyfer fy nghylchlythyrau? Ydw i'n cadw golwg ar e-byst hyrwyddo ad-hoc?

Beth yw fy rheolau busnes?
Ydw i wedi penderfynu beth sy'n achosi anfon neges? Pa ddata sydd ei angen i gefnogi'r neges? A ddylai'r broses fewnforio data fod â llaw neu'n awtomatig? Pa gynnwys a anfonir pan fodlonir yr amodau hynny? Beth yw fy nghynllun ar gyfer O enwau a llinellau Pwnc? A ddylwn i ei gymysgu? Beth a phryd ddylwn i brofi?

Beth yw fy nodau?
Ydw i wedi sefydlu nodau, fel nifer y lawrlwythiadau, gwerthiannau, cofrestriadau? Beth ydw i'n bwriadu ei wneud i dyfu fy rhestr? Beth alla i ei wneud i leihau athreuliad?

Beth yw fy anghenion adrodd?
A oes angen i mi weld mwy na chlicio ac agor yn unig i wella fy nghanlyniadau a phrofi fy achos? A oes angen fy tap i mewn i ddata allanol fel CRM a'r wefan analytics offer i sefydlu ac olrhain fy metrigau llwyddiant?

Mae marchnata e-bost yn ymdrech werthfawr i'r mwyafrif o farchnatwyr, ond gall y broses fod yn heriol ac yn cymryd llawer o amser. Gall ymgynghorydd neu asiantaeth marchnata e-bost eich helpu i gyrraedd eich nodau wrth ganiatáu ichi ddefnyddio'ch amser i weithredu agweddau eraill ar eich busnes.

Angen mwy na mewnwelediad yn unig? Gall asiantaeth sy'n canolbwyntio ar e-bost hefyd ddarparu'r gwasanaethau ategol, yn ogystal â chyfarwyddyd, sy'n ofynnol i lansio a chefnogi rhaglen farchnata e-bost gref; darllen sut i logi asiantaeth farchnata e-bost i ddysgu mwy.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.