Llwyfannau CRM a DataE-Fasnach a ManwerthuOffer Marchnata

Deall Parsio Cyfeiriadau, Safoni a Dilysu APIs

Cynnig allweddol y mae llawer o'n cleientiaid yn ei werthfawrogi yw ein post uniongyrchol y gellir ei olrhain. Gyda chod QR deinamig, gallwn nodi pob derbynnydd post uniongyrchol sy'n defnyddio eu ffôn clyfar i agor galwad-i-weithredu ... o ddeialu rhif ffôn neu drefnu apwyntiad. Gallwn hyd yn oed wthio cofnod digwyddiad ar gyfer y derbynnydd penodol i'w system rheoli perthynas cwsmeriaid ... neu gysylltu â chynrychiolydd gwerthu gyda'r gweithgaredd.

Er bod yr elw ar fuddsoddiad yn rhagorol, mae postio neu gyflwyno cyfathrebiad marchnata ffisegol, wrth gwrs, yn ddrutach na neges ddigidol. Oherwydd hyn, rydym yn hynod ofalus ynghylch glendid data. Rydyn ni eisiau un darn i bob cartref, byth mwy. Ac rydym am i bob darn gael ei ddanfon i gyfeiriad danfonadwy.

Heb ddata cywir, gallwch achosi llawer o broblemau:

 • Mae cartref rhwystredig yn derbyn sawl darn ac yn mynd yn rhwystredig gyda'ch brand a'ch gwastraff.
 • Costau argraffu diangen ar gyfer darnau nad ydynt yn cael eu danfon neu ddarnau lluosog a ddanfonir fesul cyfeiriad.
 • Costau postio diangen ar gyfer darnau nad ydynt yn cael eu dosbarthu neu ddarnau lluosog a ddosberthir fesul cyfeiriad.

Nid yw'n fater bach ... heb ddata cywir, gallwch gael gwastraff anhygoel.

Mae tua 20% o'r cyfeiriadau a gofnodir ar-lein yn cynnwys gwallau - camgymeriadau sillafu, rhifau tai anghywir, codau post anghywir, gwallau fformatio nad ydynt yn cydymffurfio â rheoliadau post gwlad. Gall hyn arwain at gludo llwythi hwyr neu na ellir eu cyflawni, pryder mawr a chostus i gwmnïau sy'n gwneud busnes yn ddomestig ac ar draws ffiniau.

Melissa

cyfeiriad dilysu nid yw mor hawdd ag y gallai swnio, serch hynny. Ar wahân i faterion sillafu, bob wythnos mae cyfeiriadau newydd yn cael eu hychwanegu at y gronfa ddata genedlaethol o gyfeiriadau y gellir eu cyflawni yn y wlad. Mae yna gyfeiriadau hefyd sy'n cael eu trawsnewid, wrth i adeiladau newid o anheddau masnachol i breswyl, neu deulu sengl i anheddau aml-deulu, mae tir fferm yn cael ei rannu'n gymdogaethau, neu wrth i gymdogaethau cyfan gael eu hailddatblygu.

Proses Gwirio Cyfeiriadau

 • Mae'r cyfeiriad yn dosrannu - felly mae rhif cartref, cyfeiriad, byrfoddau, cam-sillafu, ac ati wedi'u gwahanu'n rhesymegol.
 • Mae'r cyfeiriad yn safonedig - ar ôl ei dosrannu, caiff y cyfeiriad ei ailfformatio i safon. Mae hyn yn hollbwysig oherwydd 123 Main St. ac 123 Main Street yna bydd yn cael ei safoni i 123 Main St. a gellir paru a dileu dyblyg.
 • Mae'r cyfeiriad yn wedi'i ddilysu - yna caiff y cyfeiriad safonedig ei gyfateb yn erbyn cronfa ddata genedlaethol i weld ei fod yn bodoli mewn gwirionedd.
 • Mae'r cyfeiriad yn gwirio - nid oes modd cyflwyno pob cyfeiriad er eu bod yn bodoli. Dyma un mater sydd gan wasanaethau fel Google Maps ... maen nhw'n rhoi cyfeiriad dilys i chi ond efallai na fydd strwythur yno i gyflawni iddo hyd yn oed.

Beth yw Dilysu Cyfeiriadau?

Mae dilysu cyfeiriadau (a elwir hefyd yn ddilysu cyfeiriadau) yn broses sy'n sicrhau bod cyfeiriadau stryd a phost yn bodoli. Gellir gwirio cyfeiriad mewn un o ddwy ffordd: ymlaen llaw, pan fydd defnyddiwr yn chwilio am gyfeiriad nad yw'n gywir neu'n gyflawn, neu trwy lanhau, dosrannu, paru a fformatio data mewn cronfa ddata yn erbyn data post cyfeirio.

Beth yw dilysu cyfeiriadau? Esbonio achosion buddion a defnydd

Dilysu Cyfeiriad yn erbyn Dilysu Cyfeiriadau (Diffiniad ISO9001)

Fodd bynnag, nid yw pob gwasanaeth cyfeiriadau yr un peth. Bydd llawer o wasanaethau gwirio cyfeiriadau yn defnyddio dulliau rheolau i gyd-fynd â chronfa ddata. Hynny yw, gall gwasanaeth nodi o fewn zip 98765 bod a Main Street ac mae'n dechrau yng nghyfeiriad 1 ac yn gorffen yn 150. O ganlyniad, mae 123 Main St yn a dilys cartref yn seiliedig ar y rhesymeg, ond nid o reidrwydd a gwirio cyfeiriad lle gellir cyflwyno rhywbeth.

Mae hwn hefyd yn broblem gyda gwasanaethau sy'n darparu cyfeiriad penodol i lledred a hydred. Mae llawer o'r systemau hynny'n defnyddio mathemateg i rannu cyfeiriadau ar floc yn rhesymegol a dychwelyd lledred a hydred wedi'i gyfrifo. Gan fod manwerthwyr, bwytai a gwasanaethau dosbarthu yn defnyddio lat / hir ar gyfer cyflenwi corfforol, gall hynny achosi tunnell o broblemau. Efallai y bydd gyrrwr hanner ffordd i lawr y bloc ac yn methu â dod o hyd i chi ar sail data bras.

Cipio Data Cyfeiriadau

Rwy'n gweithio gyda gwasanaeth dosbarthu ar hyn o bryd lle mae defnyddwyr yn nodi eu gwybodaeth cyfeiriad eu hunain, mae'r cwmni'n allforio danfoniadau yn ddyddiol, ac yna'n eu llwybr gan ddefnyddio gwasanaeth gwahanol. Bob dydd, mae yna ddwsinau o gyfeiriadau na ellir eu cyflawni y mae'n rhaid eu cywiro o fewn y system. Mae hwn yn wastraff amser o ystyried bod systemau a all reoli hyn.

Gan ein bod yn gwneud y gorau o'r system, rydym yn gweithio i safoni a gwirio'r cyfeiriad wrth fynd i mewn. Dyna'r ffordd orau o sicrhau glendid eich data. Cyflwyno'r cyfeiriad dosbarthu safonol wedi'i ddilysu i'r defnyddiwr wrth gael mynediad a gofyn iddo gytuno ei fod yn gywir.

Mae yna ddwy safon y byddwch chi am eu gweld bod y llwyfannau'n eu defnyddio:

 • Ardystiad CASS (Unol Daleithiau) - Y System Cymorth Cywirdeb Codio (CASS) yn galluogi Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau (USPS) i werthuso cywirdeb meddalwedd sy'n cywiro ac yn cyfateb i gyfeiriadau stryd. Mae ardystiad CASS yn cael ei gynnig i bob postiwr, canolfan wasanaeth, a gwerthwr meddalwedd a hoffai i'r USPS werthuso ansawdd eu meddalwedd paru cyfeiriadau a gwella cywirdeb eu ZIP + 4, eu llwybr cludo, a'u codio pum digid.
 • Ardystiad SERP (Canada) - Mae Rhaglen Gwerthuso a Chydnabod Meddalwedd yn ardystiad post a gyhoeddwyd gan Canada Post. Ei nod yw gwerthuso gallu meddalwedd benodol i ddilysu a chywiro cyfeiriadau postio. 

APIs Gwirio Cyfeiriadau

Fel y soniais uchod, nid yw pob gwasanaeth gwirio cyfeiriadau yn cael ei greu yn gyfartal - felly byddwch chi am gadw llygad ar unrhyw faterion a allai godi. Gall arbed ychydig geiniogau ar wasanaeth rhad neu am ddim achosi doleri i chi mewn materion dosbarthu i lawr yr afon.

Mae Melissa yn cynnig ar hyn o bryd gwasanaethau dilysu cyfeiriadau am ddim am chwe mis (hyd at gofnodion 100K y mis) i sefydliadau hanfodol cymwys sy'n gweithio i gefnogi cymunedau yn ystod y pandemig COVID-19.

Rhoddion Gwasanaeth Melissa COVID-19

Dyma'r APIs mwy poblogaidd ar gyfer gwirio cyfeiriadau. Fe sylwch nad oes sôn am un platfform poblogaidd - API Google Maps. Mae hynny oherwydd nad yw'n wasanaeth gwirio cyfeiriadau, mae'n a geogodio gwasanaeth. Er ei fod yn safoni ac yn dychwelyd lledred a hydred, nid yw'n golygu bod yr ymateb yn gyfeiriad corfforol, cyflawnadwy.

 • Hawddbost - Gwirio cyfeiriad yr UD a gwirio cyfeiriadau rhyngwladol sy'n tyfu'n gyflym.
 • Experian - mynd i'r afael â dilysu ar gyfer dros 240 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd. 
 • canmoliaeth - Gyda data o dros 240 o wledydd ledled y byd, mae Lob yn gwirio cyfeiriadau domestig a rhyngwladol.
 • Mewngofnodi - mynd i'r afael â datrysiad gwirio a fydd yn dal, dosrannu, safoni, gwirio, glanhau a fformatio data cyfeiriadau ar gyfer dros 245 o wledydd a thiriogaethau.
 • Melissa - yn gwirio cyfeiriadau ar gyfer 240+ o wledydd a thiriogaethau ar y pwynt mynediad ac mewn swp i sicrhau mai dim ond cyfeiriadau bilio a llongau dilys sy'n cael eu dal a'u defnyddio yn eich systemau.
 • DQ SmartSoft - yn cynnig cynhyrchion annibynnol, APIs dilysu cyfeiriadau a phecynnau cymorth a fydd yn hawdd eu hintegreiddio i'ch cymwysiadau presennol sy'n ddibynnol ar gyfeiriadau.
 • Smarty - Mae ganddo API cyfeiriad stryd yr Unol Daleithiau, API Zip Code, API Autocomplete, ac offer eraill i integreiddio i'ch cymwysiadau.
 • TomTom - Mae nodwedd cais geogodio TomTom Online Search yn cynnig datrysiad hawdd ei ddefnyddio ar gyfer glanhau data cyfeiriadau ac adeiladu cronfa ddata o leoliadau geogode.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol