Beth yw VPN? Sut Ydych Chi'n Dewis Un?

Beth yw VPN?

Am flynyddoedd, roeddwn i'n meddwl bod cael swyddfa yn fuddsoddiad da ... rhoddodd ymdeimlad i'm cleientiaid fod fy musnes yn sefydlog ac yn llwyddiannus, rhoddodd leoliad canolog i'm gweithwyr a chontractwyr, ac roedd yn destun balchder i mi.

Y gwir amdani oedd na ymwelodd fy nghleientiaid â'r swyddfa ac, wrth imi leihau fy rhestr cleientiaid a chynyddu'r mewnbwn ar gyfer pob un, roeddwn ar y safle fwy a mwy ac eisteddodd fy swyddfa'n wag lawer o'r amser. Roedd hynny'n dipyn o draul ... mae gofod swyddfa yn llawer mwy costus na morgais.

Erbyn hyn, rydw i'n gweithio rhwng cyfleusterau coworking, meysydd awyr, gwestai, siopau coffi, ac ar y safle gyda fy nghleientiaid. Fe wnaeth un o fy nghleientiaid hyd yn oed ddarparu fy ngorsaf fy hun i weithio ohoni.

Er bod fy nghleientiaid yn cynnal rhwydwaith iach sydd ar gau i'r cyhoedd, nid yw hynny'r un peth â'r safleoedd coworking a'r siopau coffi. Y gwir yw bod y rhan fwyaf o'r rhwydweithiau a rennir yn eithaf agored i grwydro. Gyda'r cymwysterau a'r eiddo deallusol rwy'n gweithio o ddydd i ddydd, ni allaf fentro i'm cyfathrebiadau fod yn agored i'r cyhoedd. Dyna lle Rhwydweithio Preifat Rhithwir yn dod i chwarae.

Beth yw VPN?

VPN, Neu rhwydwaith preifat rhithwir, yn dwnnel diogel rhwng eich dyfais a'r rhyngrwyd. Defnyddir VPNs i amddiffyn eich traffig ar-lein rhag snooping, ymyrraeth a sensoriaeth. Gall VPNs hefyd weithredu fel dirprwy, sy'n eich galluogi i guddio neu newid eich lleoliad a syrffio'r we yn ddienw o ble bynnag rydych chi eisiau.

ffynhonnell: ExpressVPN

I gael golwg fanwl ar beth yw VPN, efallai yr hoffech chi hefyd edrych ar wers ryngweithiol Surfshark, Beth yw VPN?

Pam Defnyddio VPN?

Trwy sicrhau bod eich holl gyfathrebiadau Rhyngrwyd yn cael eu hamgryptio a'u tiwnio trwy gyrchfannau eraill, mae nifer o fanteision i ddefnyddio a Rhwydwaith Preifat Rhithwir:

 • Cuddio'ch IP a'ch lleoliad - Defnyddiwch VPN i guddio'ch cyfeiriad IP a'ch lleoliad rhag safleoedd cyrchfan a hacwyr.
 • Amgryptiwch eich cysylltiad - Mae VPNs da yn defnyddio amgryptio 256-did cryf i amddiffyn eich data. Porwch o fannau problemus Wi-Fi fel meysydd awyr a chaffis gan wybod na ellir rhyng-gipio eich cyfrineiriau, e-byst, ffotograffau, data banc a gwybodaeth sensitif arall.
 • Gwyliwch gynnwys o unrhyw le - Ffrydiwch eich holl sioeau a ffilmiau mewn HD tanbaid cyflym ar unrhyw ddyfais. Rydym wedi optimeiddio ein rhwydwaith i ddarparu'r cyflymderau uchaf heb unrhyw derfynau lled band. Dadlwythwch unrhyw beth mewn eiliadau, a sgwrs fideo heb lawer o byffro.
 • Dadflocio gwefannau wedi'u sensro - Dadflocio gwefannau a gwasanaethau yn hawdd fel Facebook, Twitter, Skype, Youtube, a Gmail. Sicrhewch yr hyn rydych chi ei eisiau, hyd yn oed os dywedir wrthych nad yw ar gael yn eich gwlad, neu os ydych chi ar rwydwaith ysgol neu swyddfa sy'n cyfyngu mynediad.
 • Dim gwyliadwriaeth - Stopiwch snooping gan lywodraethau, gweinyddwyr rhwydwaith, a'ch ISP.
 • Dim targedu geolocated - Trwy guddio'ch cyfeiriad IP a'ch lleoliad, mae ExpressVPN yn ei gwneud hi'n anoddach i wefannau a gwasanaethau godi prisiau uwch neu arddangos hysbysebion wedi'u targedu yn seiliedig ar leoliad. Ceisiwch osgoi codi gormod am wyliau neu archeb ar-lein.

Oherwydd bod y VPN yn cuddio fy nghyfeiriad IP a lleoliad, mae hefyd yn ffordd wych i mi brofi gwefannau fy nghleientiaid i sicrhau bod ymwelwyr anhysbys yn cael y profiad defnyddiwr priodol.

Sut i Ddethol VPN

Nid yw holl wasanaethau Rhwydwaith Preifat Rhithwir yn cael eu creu yn gyfartal. Mae yna sawl rheswm i ddewis un dros un arall. Gyda channoedd o wahanol ddarparwyr, darllen a Adolygiad Twnnel ac mae dewis yr un iawn yn golygu sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng gwasanaethau, rhwyddineb defnydd a phrisio. 

 • Lleoliadau Daearyddol - Pan fyddwch chi'n cyrchu'r Rhyngrwyd gan ddefnyddio VPN, rhaid i'r holl becynnau data sy'n dod o weinydd anghysbell i'ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol basio trwy weinyddion eich darparwr VPN. Ar gyfer y perfformiad mwyaf, dewiswch VPN ar gyfer cyfrifiaduron personol gyda gweinyddwyr ledled y byd. Wrth gwrs, nid yw addewidion VPN ynghylch cyrhaeddiad byd-eang yn gwarantu perfformiad rhagorol, ond mae'n arwydd hanfodol bod seilwaith y darparwr yn ddatblygedig ac yn gallu cyflawni perfformiad uchel.
 • Lled Band - Mae'r rhan fwyaf o fusnesau menter yn cynnig VPN mewnol. Os oes ganddyn nhw ddigon o led band, mae hynny'n wych. Fodd bynnag, bydd gweithio gyda VPN nad oes ganddo allu yn arafu pawb sydd wedi'i gysylltu ag ef i gropian.
 • Cymorth Symudol - Roedd cyfluniadau VPN yn arfer bod yn dipyn o boen, ond mae gan systemau gweithredu modern alluoedd VPN integredig. Sicrhewch eich bod yn gweithio gyda gwasanaeth VPN sydd â galluoedd bwrdd gwaith a symudol.
 • Cyfrinachedd - Dylech bob amser wybod yn sicr nad yw'ch darparwr yn casglu nac yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ac nad yw'n olrhain eich gweithgaredd. Cadwch mewn cof nad yw'r addewid o gyfrinachedd llwyr a dim cyfnodolion yn golygu ei fod yn digwydd yn sicr. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu sawl sgandalau ar y rhwydwaith. Fe'ch cynghorir i ddewis VPN ar gyfer PC gan ddarparwr sydd â'i bencadlys nad yw'n Ewrop nac America.
 • Cyflymu - Mae VPNs gorau yn amddiffyn eich preifatrwydd, ond yn caniatáu ichi barhau i wneud yr hyn yr ydych yn ei hoffi ar-lein, gan gynnwys gwylio fideos o ansawdd uchel, chwarae gemau ar-lein, pori ar y we, a dysgu mwy am cyflawniadau technolegol. Peidiwch â chredu hysbysebu. Gwiriwch adolygiadau ar-lein bob amser a gwnewch eich profion eich hun. Wrth brofi cyflymderau gwasanaeth VPN ar gyfer cyfrifiadur, cynhaliwch sawl prawf ar wahanol adegau o'r dydd.
 • Pris - Rhaid i chi fod yn barod i wario rhywfaint o arian i ddefnyddio'r VPN gorau. Gall gwasanaethau am ddim fod yn addas at ddefnydd un-amser, ond maent yn gadael llawer i'w ddymuno os cânt eu defnyddio bob dydd. Fel rheol mae gan VPNs am ddim ar gyfer cyfrifiaduron Windows a Mac derfynau traffig neu gyflymder llym. Y newyddion da yw bod y mwyafrif o ddarparwyr VPN ar gyfer cyfrifiaduron personol yn caniatáu ichi brofi'r gwasanaeth, gwerthuso ei berfformiad, ac os aiff rhywbeth o'i le, cewch ad-daliad. 

Gall adolygiadau cwsmeriaid a phroffesiynol fod yn fuddiol wrth ddewis rhwng sawl cynnig tebyg iawn. Dim ond ar ôl sawl wythnos a mis o ddefnydd y daw rhai o'r pethau pwysicaf sy'n penderfynu a yw gwasanaeth VPN yn dda neu'n ddrwg yn dod i'r amlwg. Chwiliwch am y manteision a'r anfanteision, a byddwch yn feirniadol. Nid oes gwasanaeth perffaith 100%, ond dylech ddewis yr un mwyaf priodol o hyd oherwydd bod VPNs technoleg y dyfodol.

Rwy'n dewis ExpressVPN oherwydd bod ganddo 160 o leoliadau gweinydd ar draws 94 o wledydd, mae'n defnyddio amgryptio 256-bit, mae ganddo apiau sy'n gwneud y gorau o'ch lleoliad, ac mae ganddo brisio a chefnogaeth wych. Cyn gynted ag y byddaf yn agor fy Mac neu'n cysylltu â rhwydwaith ar fy iPhone, rwy'n gweld y VPN yn cysylltu ac rydw i ar waith! Nid oes raid i mi wneud unrhyw beth i ffurfweddu na chysylltu ar unrhyw adeg ... mae'r cyfan yn awtomataidd.

Cael 30 Diwrnod Am Ddim gyda ExpressVPN

Datgeliad: Rwy'n cael 30 diwrnod yn rhad ac am ddim o ExpressVPN ar gyfer pob person sy'n cofrestru.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.