Google Web Stories: Canllaw Ymarferol I Ddarparu Profiadau Cwbl Drochi

Beth Yw Stori Gwe Google

Yn yr oes sydd ohoni, rydym ni fel defnyddwyr eisiau treulio cynnwys cyn gynted â phosibl ac yn ddelfrydol heb fawr o ymdrech. 

Dyna pam y cyflwynodd Google eu fersiwn eu hunain o gynnwys ffurf fer o'r enw Straeon Gwe Google

Ond beth yw straeon gwe Google a sut maen nhw'n cyfrannu at brofiad mwy trochi a phersonol? Pam defnyddio straeon gwe Google a sut allwch chi greu rhai eich hun? 

Bydd y canllaw ymarferol hwn yn eich helpu i ddeall yn well fanteision defnyddio'r straeon gwe hyn a sut i'w defnyddio ar gyfer eich anghenion.

Beth yw Stori Gwe Google?

Mae straeon gwe yn cynnwys sgrin lawn ar gyfer y we sy'n weledol gyfoethog ac sy'n eich galluogi i dapio neu lithro o un stori i'r llall. Mae'n union fel straeon Facebook ac Instagram. Mae yna dros 20 miliwn o straeon gwe sydd ar-lein i gyd ac ers mis Hydref 2020, mae 6,500 o barthau newydd wedi cyhoeddi eu stori we gyntaf.

Gallant ddarparu ffurflen arall i ddefnyddwyr sy'n ymgysylltu â chynnwys yn ystod eu cymudo yn y bore neu'n sgrolio'n ddibwrpas ar eu ffôn wrth eistedd o flaen eu teledu. Fel busnes, gall fod yn ddefnyddiol cyrraedd eich cynulleidfa darged, yn enwedig gyda dylanwad Google.

Pam Dylech Ddefnyddio Straeon Gwe Google?

Felly pam defnyddio Google Web Stories? Maent yn ddatblygiad i chwiliad Google a all fod yn wych ar gyfer denu mwy o draffig ac i roi mwy o gyfle i'ch cynnwys gwe gael ei weld. Mae yna lawer o fanteision i straeon gwe Google a all ddod o'u defnyddio ac maen nhw'n werth yr ymdrech sydd ei angen i'w creu o'r dechrau.

 1. Yn rhoi hwb i'ch safleoedd - Mae'r gystadleuaeth i raddio ar dudalennau uchaf Google yn ffyrnig. Dim ond 5.7% o dudalennau yn y 10 canlyniad chwilio uchaf o fewn blwyddyn o gyhoeddi, yn ôl Ahrefs. Mae straeon gwe Google yn rhoi cyfle i chi raddio yn gyntaf yn y canlyniadau chwilio. Gall defnyddio Gwasanaethau Gwe Google, yn gyffredinol, eich helpu i raddio'ch busnes ar Dudalennau Canlyniad Peiriannau Chwilio (SERPs). Gall gwneud hynny ddod â mwy o draffig a gobeithio, mwy o werthiant!
 2. Mae'n hawdd rhannu'r cynnwys - Un o brif fanteision straeon gwe Google yw y gallwch chi rannu'r cynnwys yn hawdd iawn gyda ffrindiau ar-lein, teulu a chydweithwyr. Gall pob stori we ddarparu cynnwys ystyrlon y gall y defnyddiwr ei rannu'n hawdd heb orfod gwneud unrhyw newid neu olygu cyn iddynt glicio rhannu.
 3. Yn darparu cyrhaeddiad mwyaf posibl - Mae straeon gwe Google yn nodwedd sydd wedi'i gwneud yn benodol ar gyfer gwefannau symudol yn y golwg. Yn debyg i straeon Instagram a Facebook, gall fod yn gyfle gwych i greu ac ychwanegu straeon at eu gwefannau WordPress yn ogystal â chymwysiadau integredig eraill. Mae’r straeon yn cael eu dangos ar ganlyniadau chwilio sydd ar gael i filiynau eu clicio arnyn nhw, yn hytrach na dim ond llond llaw bach o bobl
 4. Gwych ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio – Optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) yn bwysig i lawer o unigolion a busnesau wrth geisio gwella eu presenoldeb ar-lein. 70% o farchnatwyr ar-lein dywedwch fod chwiliad organig yn well na chwiliad taledig ar gyfer cynhyrchu gwerthiannau. Mae straeon gwe Google yn integreiddio arferion gorau trwy greu cynnwys mwy deniadol a fydd yn graddio nid yn unig ar Google Search ond trwy Google Images a Google App.
 5. Gellir rhoi arian i Straeon Gwe - Mae straeon gwe Google yn cynnig cyfle i gyhoeddwyr wneud arian o'r cynnwys gyda chymorth hysbysebion sgrin lawn a dolenni cyswllt. Gall hysbysebwyr elwa o hyn hefyd, gan ddarparu profiad mwy gweledol trwy fideo adrodd straeon.
 6. Yn helpu i olrhain profiad defnyddwyr a mesur perfformiad - Trwy'r math hwn o gynnwys, gall cyhoeddwyr olrhain profiad defnyddwyr yn hawdd a chaniatáu iddynt fesur perfformiad pob stori y maent yn cyhoeddi arni. Gallwch hefyd gysylltu'r rhain â llwyfannau fel Google Analytics, sy'n wych ar gyfer casglu gwybodaeth yn gyffredinol ar gyfer eich gwefan.
 7. Yn darparu profiad rhyngweithiol a throchi i'ch defnyddwyr – Un o brif fanteision straeon gwe Google yw ei fod yn darparu profiad rhyngweithiol a throchi i'w ddefnyddwyr. Mae'n rhoi'r opsiwn i'r cyhoeddwr gynnwys elfennau rhyngweithiol fel cwisiau ac arolygon barn, a all ddweud mwy wrthych am eich cynulleidfa.

Ble mae Google Web Stories yn cael eu gweld?

Gellir archwilio straeon gwe pan fyddant ar Google ar draws eu tudalennau chwilio, Google Discover, neu Google Images. Fodd bynnag, mae'n werth nodi mai dim ond ar gyfer defnyddwyr UDA, Indiaidd a Brasil y gellir gweld straeon gwe Google ar hyn o bryd. Ond mater o amser yw hi nes i hynny ehangu ymhellach. 

Os ydych chi'n ddigon ffodus i fod yn un o'r tair gwlad hynny, yna mae'n debygol y bydd yn ymddangos ar ddechrau eich canlyniadau chwilio. Gan ei fod yn hawdd ei gyrraedd, ni fyddwch yn cael unrhyw drafferth dod o hyd iddo.

Sut i Greu Straeon Gwe Google?

Nid yw creu stori we yn gofyn am lawer iawn o brofiad dylunio neu dechnegol. Yn union fel unrhyw un o'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol sydd â nodwedd stori, mae'n eithaf hawdd creu un. Dyma ychydig o awgrymiadau y gallwch gyfeirio atynt wrth greu eich stori we gyntaf. 

 1. Defnyddiwch olygydd gweledol - Ategyn WordPress Straeon Gwe yn lle da i ddechrau.
 2. Taflwch stori - Creu bwrdd stori a nodi eich bwriadau neu nodau ar gyfer y cynnwys.
 3. Creu'r stori we - Tynnwch eich adnoddau sydd ar gael a chofnodwch / lluniwch y stori a defnyddiwch y golygydd gweledol i'w chreu.
 4. Cyhoeddi'r stori we - Cyhoeddwch y stori ar Google a gwyliwch y traffig yn hedfan i mewn.

Enghreifftiau o Straeon Gwe Google

Mae'n werth chweil cael rhai enghreifftiau o straeon gwe Google fel bod gennych chi sbringfwrdd o ysbrydoliaeth i weithio ohono os penderfynwch chi eu creu eich hun. Dyma rai enghreifftiau i gychwyn, cliciwch i'w hagor.

google stori we cyri Japan
Cymerodd VICE ysbrydoliaeth gan y pandemig a'r rhai sy'n coginio gartref gyda chyfres goginio cwarantîn fel y dangosir uchod. Ffordd wych o ddarparu ar gyfer demograffeg eang, yn hytrach na dim ond eu cynulleidfa darged.

stori gwe google beth yw hyn
Creodd Seeker y stori we hon, gyda'r nod o rannu gwybodaeth am wyddoniaeth ond nid oedd y delweddau a'r testun a ddefnyddiwyd yn rhoi gormod i ffwrdd. Roedd yn golygu bod mwy yn debygol o glicio arno i fodloni eu chwilfrydedd.

stori we google llyfrau awdur du
Mae adnodd addysgol Nylon y mae'n ei ddarparu gyda'r stori we uchod yn cynnig profiad deinamig i ddefnyddwyr nid yn unig o ongl weledol ond hefyd yn darparu gwerth.

Mae nodweddion straeon gwe Google yn ffordd wych o rannu gwybodaeth mewn ffordd ryngweithiol a chyffrous newydd. P'un a ydych chi'n ddefnyddiwr, yn gyhoeddwr neu'n hysbysebwr, mae manteision i ddefnyddio fformat adrodd straeon trochi Google, sef ei straeon gwe.