Beth yw Platfform Ochr Galw (DSP)?

platfform ochr galw

Er bod cryn dipyn o rwydweithiau ad lle gall hysbysebwyr brynu ymgyrchoedd a rheoli eu hymgyrchoedd, llwyfannau ochr y galw (DSPs) - cyfeirir atynt weithiau fel llwyfannau ochr prynu - yn llawer mwy soffistigedig ac yn darparu ystod lawer ehangach o offer i dargedu, gosod cynigion amser real, olrhain, retarget, a gwneud y gorau o'u lleoliadau hysbysebu ymhellach. Mae llwyfannau ochr y galw yn galluogi hysbysebwyr i gyrraedd biliynau o argraffiadau mewn rhestr hysbysebu na ellir eu gwireddu ar lwyfannau fel chwilio neu gymdeithasol.

Ar wahân i wneud y mwyaf o gyrhaeddiad, mae DSPs hefyd yn galluogi hysbysebwr i sicrhau'r enillion hysbysebu mwyaf posibl ar fuddsoddiad trwy dargedu eithriadol, cynnig amser real, ac optimeiddio ymgyrchoedd.

Beth yw DSP?

Mae platfform ochr y galw (DSP) yn blatfform sy'n caniatáu i brynwyr rhestr hysbysebu ddigidol reoli cyfrifon cyfnewid ad a chyfnewid data lluosog trwy un rhyngwyneb. Amcan y systemau hyn yw caniatáu i hysbysebwyr wasanaethu eu gwariant ad a gwneud y gorau o'u Cost effeithiol fesul Clic (eCPC) a'u Cost effeithiol fesul Cam Gweithredu (eCPA).

Dyma ddiagram cadarn o'r broses o Sitescout - o'r hysbysebwr i'r gynulleidfa:

ecosystem bidio amser real

Beth yw eCPA? eCPC?

Mae Cost Effeithiol fesul Cam Gweithredu (eCPA) yn fesur o effeithiolrwydd rhestr eiddo hysbysebu a brynir gan yr hysbysebwr yn ôl sail argraff cost fesul argraff, neu gost fesul mil (CPM). Os yw'r mesuriad hwnnw'n glic go iawn, yna gellir cyfeirio ato hefyd fel Cost effeithiol fesul Clic (eCPC)

Gellir olrhain gweithredoedd trwy olrhain cwcis, olrhain cliciau, olrhain trosi tudalennau glanio, olrhain galwadau ffôn, neu adbrynu cod hyrwyddo.

Rhestr o DSPs Arweiniol

 • Optimizer Adobe Media - datrysiad rhaglennu prynu hysbysebion sy'n eich helpu i ragweld y cymysgedd gorau o hysbysebion chwilio, arddangos a chymdeithasol yn seiliedig ar eich cyllideb. Mae hefyd yn awtomeiddio gweithrediad eich cynllun cyfryngau ac yn eich helpu i ddod o hyd i'r ffordd orau o gyflwyno cynnwys perthnasol i'ch cynulleidfaoedd gwerth uchel. TubeMogul bellach yn rhan o Adobe.
 • AppNexus - Mae AppNexus Console yn cyfuno modiwlaiddrwydd ac offer rhaglenadwy pwerus iawn sy'n helpu prynwyr i wireddu cyflymiad amser-i-werth a gwahaniaethu datrysiad.
 • CynulleidfaScience - AudienceScience yw'r brif gyfres Awtomeiddio Hysbysebu fyd-eang sy'n seiliedig ar SaaS, sy'n darparu symlrwydd ac atebolrwydd i hysbysebwyr ar raddfa fyd-eang.
 • DataXu - Mae DataXu yn ddata annibynnol, wedi'i alinio â marchnatwr 100% a analytics cwmni technoleg.
 • Rheolwr Cynigion DoubleClick - Rheoli'ch cynigion a chysylltu â'ch cynulleidfa ar bob dyfais trwy'r platfform prynu rhaglennol mwyaf cyflawn.
 • Fiksu - Mae gan DSP Fiksu y data a'r dechnoleg i wneud eich ymgyrchoedd symudol yn fwy effeithiol
 • MediaMath - Mae ein technoleg a'n gwasanaethau yn galluogi marchnatwyr i gyrraedd y cynulleidfaoedd y maen nhw eu heisiau ar y raddfa sydd ei hangen arnyn nhw i gyflawni'r canlyniadau maen nhw eu heisiau.
 • Un gan AOL - Mae AOL Platforms yn galluogi marchnatwyr a brandiau cyfryngau gorau'r byd i gyrraedd defnyddwyr ar draws bwrdd gwaith, symudol a theledu trwy brofiadau premiwm, prynu rhaglenni ac ymgyrchoedd sy'n cael eu gyrru gan berfformiad.
 • Simpli.fi - Yr arddangosfa, symudol, fideo a llwyfan cymdeithasol a adeiladwyd ar gyfer ymgyrchoedd rhaglennu lleol.
 • SiteScout - SiteScout gan Centro yw'r prif blatfform ochr galw hunan-wasanaethu (DSP) ar gyfer gweithwyr proffesiynol marchnata ac asiantaethau, gan alluogi ymgyrchoedd arddangos, ymgyrchoedd symudol, ymgyrchoedd fideo, ac ymgyrchoedd ail -getio.
 • StackAdapt - Llwyfan mwyaf pwerus y byd ar gyfer dosbarthu cynnwys wedi'i frandio. Ymhelaethu ar gynnwys ar raddfa trwy leoliadau hysbysebion brodorol wedi'u targedu.
 • Tapad - Tapad yw'r gwir bartner marchnata traws-ddyfais. P'un a yw'r nod i chwyddo'ch neges, ennyn diddordeb eich cynulleidfa neu drawsnewid data yn ddoleri, rydyn ni'n gwneud iddo ddigwydd. Rydym yn uno data ar draws pob dyfais i ddeall diddordebau, nwydau ac ymddygiadau’r cynulleidfaoedd sydd bwysicaf.
 • Y Ddesg Fasnach - Mae'r Ddesg Fasnach yn blatfform ochr prynu sy'n darparu mynediad i holl stocrestr RTB i'w arddangos, teledu, fideo, cymdeithasol, symudol a mwy. Gall prynwyr cyfryngau sy'n defnyddio ein cynnyrch gynnal ymgyrchoedd ym mhob sianel gyfryngau ar-lein ac adrodd ar sut mae pob sianel yn cyfuno i ddylanwadu ar eu cwsmer.
 • Trowch i'r - Cymryd rheolaeth o'r cyfeintiau data sydd ar gael ichi i nodi, deall a lleoli'r cynulleidfaoedd y mae angen i chi eu cyrraedd gyda'ch ymgyrchoedd. Creu segmentau yn seiliedig ar ymddygiadau defnyddwyr go iawn, defnyddiwch offer Turn i ymestyn eich cyrhaeddiad, ac yna anfonwch eich data yn uniongyrchol i'ch llwyfannau marchnata.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.