Acquia: Beth yw Llwyfan Data Cwsmer?

siop agilone

Wrth i gwsmeriaid gyfathrebu a chreu trafodion â'ch busnes heddiw, mae'n mynd yn fwyfwy anodd cynnal golwg ganolog ar y cwsmer mewn amser real. Cefais gyfarfod y bore yma gyda chleient i ni a oedd yn cael yr anawsterau hyn yn unig. Roedd eu gwerthwr marchnata e-bost yn wahanol i'w platfform negeseuon symudol y tu allan i'w storfa ddata eu hunain. Roedd cwsmeriaid yn rhyngweithio ond oherwydd nad oedd y data canolog yn cael ei gydamseru, roedd negeseuon weithiau'n cael eu sbarduno neu eu hanfon gyda data gwael. Roedd hyn yn cynhyrchu galw mwy am eu staff gwasanaeth cwsmeriaid ac yn cythruddo eu cleientiaid. Rydym yn eu cynorthwyo i ail-bensaernio'r system gan ddefnyddio negeseuon gwahanol API bydd hynny'n cynnal cywirdeb data.

Dyna ychydig o sianeli sy'n achosi problem. Dychmygwch gadwyn aml-leoliad gyda theyrngarwch cwsmeriaid, trafodion manwerthu, rhyngweithio cymdeithasol, ceisiadau gwasanaeth cwsmeriaid, data bilio, a rhyngweithio symudol. Ychwanegwch at hynny gysoni ymatebion marchnata trwy ffynonellau data omni-sianel… yikes. Dyma pam Llwyfannau Data Cwsmer wedi esblygu ac yn ennill tyniant yn y gofod menter. Mae DPP yn galluogi corfforaeth i integreiddio a mapio data o gannoedd o ffynonellau, dadansoddi'r data, creu rhagfynegiadau yn seiliedig ar y data, ac ymgysylltu'n well ac yn fwy cywir â'u cwsmeriaid ar draws unrhyw sianel. Yn y bôn, mae'n olwg 360 gradd o'r cwsmer.

Beth yw CDP?

Mae platfform data cwsmeriaid (CDP) yn gronfa ddata integredig i gwsmeriaid a reolir gan farchnatwyr sy'n uno data cwsmeriaid cwmni o sianeli marchnata, gwerthu a gwasanaeth i alluogi modelu cwsmeriaid a gyrru profiad y cwsmer. Gartner, Cylch Hype ar gyfer Marchnata Digidol a Hysbysebu

Yn ôl y Sefydliad CDP, mae tair elfen hanfodol i Lwyfan Data Cwsmer:

  1. System a reolir gan farchnatwr yw CDP - mae'r CDP yn cael ei adeiladu a'i reoli gan yr adran farchnata, nid yr adran Technoleg Gwybodaeth gorfforaethol. Bydd angen rhai adnoddau technegol i sefydlu a chynnal y CDP, ond nid oes angen lefel sgil dechnegol prosiect warws data nodweddiadol. Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw mai marchnata sy'n gyfrifol am benderfynu beth sy'n mynd i mewn i'r system a'r hyn y mae'n ei ddatgelu i systemau eraill. Yn benodol, mae'n golygu y gall marchnata wneud newidiadau heb ofyn caniatâd unrhyw un, er y gallai fod angen cymorth allanol arno o hyd.
  2. Mae CDP yn creu cronfa ddata barhaus, unedig i gwsmeriaid - mae'r CDP yn creu golwg gynhwysfawr ar bob cwsmer trwy gipio data o sawl system, cysylltu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r un cwsmer, a storio'r wybodaeth i olrhain ymddygiad dros amser. Mae'r CDP yn cynnwys dynodwyr personol a ddefnyddir i dargedu negeseuon marchnata ac olrhain canlyniadau marchnata ar lefel unigol.
  3. Mae CDP yn gwneud y data hwnnw'n hygyrch i systemau eraill - gellir defnyddio data sy'n cael ei storio yn y CDP gan systemau eraill i'w dadansoddi ac i reoli rhyngweithiadau cwsmeriaid.

Hwb Data ac Ymgysylltu â Chwsmeriaid Acquia

canolbwynt ymgysylltu â data cwsmeriaid agilone

Wrth i farchnatawyr gael eu heffeithio fwyfwy gan brofiad cyfan y cwsmer, mae canoli eu data cwsmeriaid ar draws sianeli, ar draws pwyntiau cyffwrdd, ac ar draws hyd eu cylch bywyd cwsmer yn dod yn hanfodol. Acquia yn arweinydd yn y diwydiant hwn a'i Hwb Data ac Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn cynnig:

  • Integreiddio Data - integreiddio'ch holl ddata, mewn unrhyw fformat, o unrhyw ffynhonnell ddata ar draws sianeli digidol a chorfforol gyda dros 100 o gysylltwyr ac APIs a adeiladwyd ymlaen llaw.
  • Ansawdd Data - safoni, diddwytho, a phenodi priodoleddau fel rhyw, daearyddiaeth, a newid cyfeiriad ar gyfer yr holl gwsmeriaid. Gyda chydweddu union yr un fath a niwlog, mae AgilOne yn cysylltu holl weithgareddau'r cwsmer â phroffil cwsmer sengl hyd yn oed os mai dim ond enw rhannol, cyfeiriad neu gyfatebiad e-bost sydd yno. Mae data cwsmeriaid yn cael ei ddiweddaru'n barhaus felly mae bob amser yn cynnwys y data mwyaf ffres.
  • Dadansoddeg Rhagfynegol - algorithmau rhagfynegol hunan-ddysgu sy'n llywio AgilOne analytics a'ch helpu chi i ymgysylltu'n well â chwsmeriaid. Mae AgilOne yn darparu dros 400 o fetrigau adrodd busnes y tu allan i'r bocs sy'n galluogi marchnatwyr i greu a diffinio unrhyw feini prawf y maent eu heisiau ar gyfer adrodd a gweithredu o fewn y cais - heb godio arfer.
  • Proffiliau Cwsmer 360-Gradd - adeiladu proffil omni-sianel cyflawn ar gyfer eich cwsmeriaid, gan gyfuno data fel taith cwsmer unigol, ymgysylltu â gwefan ac e-bost, hanes trafodion omni-sianel yn y gorffennol, data demograffig, dewis cynnyrch ac argymhellion, tebygolrwydd i brynu, a rhagfynegol. analytics, gan gynnwys y tebygolrwydd o brynu a chlystyrau y mae'r cwsmer hwn yn perthyn iddynt. Mae'r proffiliau hyn yn hysbysu'n strategol ble i fuddsoddi, sut i bersonoli, a sut i wneud eich cwsmeriaid yn hapus.

proffil cwsmer agilone 360

  • Actifadu Data Omni-Sianel - o fewn rhyngwyneb canolog, gall marchnatwyr hefyd ddylunio a lansio ymgyrchoedd cymdeithasol, symudol, post uniongyrchol, canolfan alwadau, a storio ymgyrchoedd yn uniongyrchol, wrth sicrhau bod cynulleidfaoedd, argymhellion, ac unrhyw echdyniad data arall, ar gael i unrhyw offeryn yn eich ecosystem farchnata.
  • Personoli Cerddorfaol - cydlynu negeseuon, cynnwys ac ymgyrchoedd wedi'u personoli ar draws sianeli digidol a chorfforol, gan ddarparu cysondeb llais i farchnatwyr ni waeth pryd neu ble mae cwsmer yn ymgysylltu. Mae AgilOne hefyd yn rhoi sicrwydd i farchnatwyr eu bod yn cyflwyno'r neges gywir i bob person, gan fod AgilOne yn sicrhau bod yr holl bersonoli yn seiliedig ar un gronfa ddata cwsmeriaid glân, safonol, safonol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.