Beth yw System Rheoli Contract? Pa mor boblogaidd ydyn nhw?

Rheoli Contractau

Yn nhrydydd blynyddol SpringCM Cyflwr Rheoli Contractau, maent yn adrodd mai dim ond 32% o ymatebwyr yr arolwg sy'n defnyddio datrysiad rheoli contract, i fyny 6% o'i gymharu â'r llynedd.

Systemau Rheoli Contractau rhoi modd i sefydliad ysgrifennu neu uwchlwytho contractau yn ddiogel, dosbarthu'r contractau, monitro gweithgaredd, rheoli golygiadau, awtomeiddio'r broses gymeradwyo, ac agregu ystadegau contract ar gyfer adrodd.

Nid yw'n syndod, ond mae'n ddychrynllyd bod mwyafrif helaeth o gorfforaethau yn anfon contractau trwy e-bost. Mewn gwirionedd, mae Spring CM yn nodi bod mwy nag 85% o gorfforaethau yn dal i gysylltu contractau ag e-byst. Dywedodd 60% o ymatebwyr yr arolwg eu bod yn rheoli'r broses gontract gyfan trwy e-bost. Mae hyn yn drafferthus am ddau reswm:

  • E-bost yw Nodyn mecanwaith cludo diogel. Mae'n hawdd adnabod a lawrlwytho ffeiliau trwy nodau rhwydwaith sy'n cael eu monitro yn unrhyw le rhwng y derbynwyr gan hacwyr.
  • Mae gan gorfforaethau fwy bell neu luoedd gwerthu teithiol, sy'n golygu eu bod yn aml yn gweithio ar rwydweithiau ansicr, agored nad ydyn nhw'n cael eu monitro er diogelwch ond y gall eraill eu monitro.

O'r sefydliadau sy'n defnyddio platfform rheoli contract, dywed bron i un o bob pedwar (22%) lliniaru risg oedd eu blaenoriaeth. Ac er bod mwy o sefydliadau'n symud tuag at awtomeiddio yn eu prosesau contract, mae llawer yn dal i gael trafferth gydag arferion contract â llaw, ansicr. Mae awtomeiddio llif gwaith trwy gydol y broses rheoli contractau yn cyflwyno cyfle sylweddol ar gyfer cylch gwerthu mwy effeithlon, ac yn dileu'r heriau a'r risgiau sy'n gysylltiedig â llifoedd gwaith â llaw. Mae busnesau sy'n dewis ac yn gweithredu datrysiadau rheoli contract yn llwyddiannus yn fwyaf tebygol o brofi mwy o refeniw a llai o wallau sy'n gysylltiedig â chontract.

Contractau yw anadl einioes y mwyafrif o sefydliadau, ond mae bargeinion yn aml yn malu i stop pan fyddant yn cyrraedd cam y contract. Dyna pam rydyn ni'n ymchwilio i'r heriau sy'n gysylltiedig â'r broses rheoli contractau. Ein nod ar gyfer yr astudiaeth hon yw rhoi mewnwelediadau gweithredadwy i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau i ddatblygu eu prosesau rheoli contractau. Will Wiegler, uwch is-lywydd a CMO yn SpringCM

Mae'r adroddiad llawn yn datgelu mewnwelediadau i fabwysiadu technoleg yn y broses rheoli contractau yn ogystal â chanlyniadau gweithredu system rheoli contractau. Rwyf wedi atodi'r datganiad isod i gael mwy o wybodaeth.

Dadlwythwch Gyflwr Rheoli Contractau

Ynglŷn â SpringCM

Mae SpringCM yn helpu llif gwaith trwy ddarparu platfform rheoli dogfennau a llif gwaith arloesol, sy'n pweru'r arwain rheoli cylch bywyd contract Cais (CLM). Mae SpringCM yn grymuso cwmnïau i ddod yn fwy cynhyrchiol trwy leihau’r amser a dreulir yn rheoli dogfennau busnes beirniadol. Mae llifoedd gwaith deallus, awtomataidd yn galluogi cydweithredu dogfennau ar draws sefydliad o unrhyw bwrdd gwaith neu ddyfais symudol. Wedi'i gyflenwi trwy blatfform cwmwl diogel, graddadwy, dogfen SpringCM ac atebion rheoli contractau yn integreiddio'n ddi-dor â Salesforce, neu'n gweithio fel datrysiad arunig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.