Beth Yw Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys (CDN)?

Beth yw CDN Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys?

Er bod prisiau'n parhau i ostwng ar westeio a lled band, gall fod yn eithaf drud dal i gynnal gwefan ar blatfform cynnal premiwm. Ac os nad ydych chi'n talu llawer, mae'n debyg bod eich gwefan yn eithaf araf - colli eich busnes sylweddol.

Wrth i chi feddwl am eich gweinyddwyr sy'n cynnal eich gwefan, mae'n rhaid iddyn nhw ddioddef llawer o geisiadau. Efallai y bydd rhai o'r ceisiadau hynny'n ei gwneud yn ofynnol i'ch gweinydd gyfathrebu â gweinyddwyr cronfa ddata eraill neu ryngwynebau rhaglennu cymwysiadau trydydd parti (APIs) cyn cynhyrchu tudalen ddeinamig.

Gall ceisiadau eraill fod yn syml, fel gweini delweddau neu fideo, ond mae angen cyfaint gormodol o led band. Efallai y bydd eich seilwaith cynnal yn ei chael hi'n anodd gwneud hyn i gyd ar yr un pryd, serch hynny. Gallai tudalen ar y blog hwn, er enghraifft, wneud dwsinau o geisiadau am ddelweddau, JavaScript, CSS, ffontiau ... yn ogystal â cheisiadau cronfa ddata.

Pentyrru'r defnyddwyr a gallai'r gweinydd hwn gael ei gladdu mewn dim o amser mewn ceisiadau. Mae pob un o'r ceisiadau hyn yn cymryd amser. Mae amser yn hanfodol - p'un ai yw'r defnyddiwr yn aros i dudalen lwytho neu bot peiriant chwilio yn dod i grafu'ch cynnwys. Gall y ddau senario brifo'ch busnes os yw'ch gwefan yn araf. Mae'n fuddiol i chi gadw'ch tudalennau'n ysgafn ac yn gyflym - gall darparu safle bachog i ddefnyddiwr gynyddu gwerthiant. Gall darparu safle bachog i Google gael mwy o fynegeion a'ch tudalennau wedi'u mynegeio.

Tra ein bod ni'n byw mewn byd anhygoel gyda seilwaith Rhyngrwyd wedi'i adeiladu ar ffibr sy'n ddiangen ac yn hynod o gyflym, mae daearyddiaeth yn dal i chwarae rhan enfawr yn yr amser mae'n ei gymryd rhwng cais gan borwr, trwy lwybryddion, i westeiwr gwe ... a yn ôl.

Yn syml, po bellaf yw eich gweinydd gwe gan eich cwsmeriaid, yr arafach yw eich gwefan iddynt. Yr ateb yw defnyddio a rhwydwaith darparu cynnwys.

Tra bod eich gweinydd yn llwytho'ch tudalennau ac yn rheoli'r holl gynnwys deinamig a API ceisiadau, gall eich rhwydwaith cyflwyno cynnwys (CDN) storfa elfennau ar rwydwaith wedi'i ddosbarthu mewn canolfannau data ledled y byd. Mae hyn yn golygu y gall eich rhagolygon yn India neu'r Deyrnas Unedig weld eich gwefan mor gyflym â'ch ymwelwyr i lawr y stryd.

Akamai Yw'r Arloeswr mewn Technoleg CDN

Darparwyr CDN

Gall costau CDNs amrywio o rhad ac am ddim i eithaf gwaharddol yn dibynnu ar eu seilwaith, cytundebau lefel gwasanaeth (CLGau), scalability, reduncancy, ac - wrth gwrs - eu cyflymder. Dyma rai o'r chwaraewyr yn y farchnad:

  • Cloudflare efallai mai dyma un o'r CDNs mwyaf poblogaidd allan yna.
  • Os ydych chi ymlaen WordPress, Jetpack yn cynnig ei CDN ei hun sy'n eithaf cadarn. Rydym yn cynnal ein gwefan ar flywheel sy'n cynnwys CDN gyda'r gwasanaeth.
  • CDN StackPath yn opsiwn syml i fusnesau bach a all ddarparu perfformiad gwych.
  • amazon CloudFront efallai mai'r CDN mwyaf gydag Amazon Simple Storage Service (S3) fel y darparwr CDN mwyaf fforddiadwy ar hyn o bryd. Rydyn ni'n ei ddefnyddio a phrin fod ein costau ar frig $ 2 y mis!
  • Rhwydweithiau Limelight or Akamai Mae rhwydweithiau yn eithaf poblogaidd yn y gofod menter.

akamai-sut-content-delivery-network-works.png

Delwedd o Rhwydweithiau Akamai

Nid oes rhaid i'ch cyflwyniad cynnwys fod yn gyfyngedig i ddelweddau statig, chwaith. Gellir arddangos hyd yn oed rhai gwefannau deinamig trwy CDNs. Mae manteision CDNs yn niferus. Ar wahân i wella hwyrni eich gwefan, gall CDNs ddarparu rhyddhad i'ch llwythi gweinyddwr cyfredol a'ch scalability ymhell y tu hwnt i'w cyfyngiadau caledwedd.

Mae CDNs ar lefel menter yn aml yn ddiangen ac mae ganddyn nhw amserau uchel hefyd. A thrwy ddadlwytho traffig i CDN, efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld bod eich costau cynnal a lled band yn gostwng ynghyd â chynnydd mewn refeniw. Ddim yn fuddsoddiad gwael! Ar wahân i cywasgu delweddau, mae cael rhwydwaith cyflwyno cynnwys yn un o'r ffyrdd gorau o wasanaethu'ch gwefan yn gyflymach!

Datgeliad: Rydym yn gwsmeriaid ac yn gysylltiedig â CDN StackPath ac wrth eich bodd â'r gwasanaeth!

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.